Najväčšia štúdia ohľadom očkovania na Covid. Vedci spojili vakcíny s piatimi zdravotnými problémami

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Na vzorke celkovo 99 miliónov očkovaných ľudí skúmali vedci, aké zdravotné problémy mohli vzniknúť v súvislosti s očkovaním na Covid-19. Medzinárodná štúdia Global Vaccine Data Network (GVDN) bola realizovaná v ôsmich krajinách, pričom jej výsledky boli publikované v odbornom časopise Vaccine.

Podľa denníka Daily Mail sa vedci zamerali na 13 rôznych zdravotných problémov a ich možný výskyt po podaní vakcín od spoločností Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Štúdia poukazuje na to, že vakcína je spojená s piatimi zdravotnými komplikáciami. Zároveň odporúča ďalšie skúmanie súvisiace s vakcináciou a ďalšími zdravotnými komplikáciami, napríklad v súvislosti s možným opuchom mozgu a vakcínou od spoločnosti Moderna.

Ako prvá zdravotná komplikácia v súvislosti s očkovaním sa podľa štúdie ukazuje Guillain-Barrého syndróm (GBS), čo je vzácne autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje nervovú sústavu. Štúdia uvádza, že z 23 mliónov podaných vakcín Astra Zeneca bolo pozorovaných 76 prípadov GBS. Celkovo ich ale bolo zistených až 190, hoci nie je možné prukázať, že ich všetky spôsobilo práve očkovanie, informuje portál tn.cz.

Celkovo bolo podaných 13 miliárd vakcín. Zdroj FOTO: pixabay.com

Ďalšiou komplikáciou je Bellova obrna, ktorá spôsobuje dočasnú paralýzu svalov na jednej strane tváre. Výskyt sa objavil po prvej dávke vakcíny od spoločnosti Pfizer, po prvej a druhej dávke od Moderny a znova po štvrtej dávke od Pfizer, kedy bolo riziko vyššie 1,4-krát.

Treťou zdravotnou komplikáciou, na ktorú štúdia poukazuje, je myokarditída. V súvislosti s očkovaním proti covidu sa ukazuje až trojnásobne vyššie riziko zápalu srdca, ktoré bolo pozorované najčastejšie u mladších mužov. Nemalo ísť ale o závažné prípady. Podľa štúdie sa predpokladá súvislosť s imunitnou reakciou, ktorú mohli spustiť mRNA vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna.

Ďalšou komplikáciou je perikarditída, čiže zápalové ochorenie osrdcovníka. To dávajú vedci do súvislosti s dávkami vakcíny od Moderny (1,7- až 2,6-krát vyšší počet prípadov).

Ďalším problémom bolo takmer 4-násobné riziko ochorenia na akútnu diseminovanú encefalomyelitídu (ADEM), čo je ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré spôsobuje opuch mozgu a miechy. Po očkovaní vakcínou od Pfizer-BioNTech sa malo vyskytnúť sedem prípadov.

Celkovo bolo podaných 13 miliárd vakcín a vyskytlo sa 2000 prípadov z vyššie vymenovaných ochorení. „Vakcíny môžu zachrániť milióny životov a môže zároveň existovať malý počet ľudí, ktorých nepriaznivo ovplyvnia,“ uviedol na margo štúdie vedúci výskumník Harlan Krmholz. Napriek preukázaným súvislostiam s možnými komplikáciami po vakcínach na covid-19 sa totiž vedci jednoznačne zhodujú, že riziko rozvoja niektorého z týchto komplikácií je malé a že vakcíny proti covidu odvrátili počas pandémie smrť viac ako 19 miliónov ľudí.