Zdá sa vám, že máte malý plat? Pozrite sa, či sa nachádzate v rebríčku povolaní, ktoré na Slovensku zarábajú najmenej

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Priemerná hrubá mesačná mzda vlani na Slovensku dosiahla hodnotu 1430 eur. Nie všetky povolania sa však môžu tešiť z tejto sumy, niektorí zamestnanci vidia na výplatnej páske mesačne aj o stovky eur menej, ukazuje rebríček portálu trend.sk, ktorý vypracoval na základe údajov Platy.sk. Minimálna mzda stanovená pre tento rok na úrovni 750 eur niektorým povolaniam pomohla získať vyššie finančné ohodnotenie za svoju prácu.

Desiatu priečku obsadila z hľadiska príjmu obsluha čerpacej stanice. Zamestnanec za obsluhovanie palivových stojanov, autoumývarok či účtovanie pohonných hmôt zarobí minimálne 817 eur v hrubom. Ide o dolnú hranicu platovej škály, ktorá však vie dosiahnuť (inými činnosťami, napr. aj obsluhovaním pokladne, admistratívou) úroveň až do 1 885 eur. O niečo nižšie sa umiestnila pozícia robotníka/robotníčky, napr. pomocné práce a manuálne činnosti vo výrobe, na stavbách, kde dolná hranica dosahuje sumu 811 eur.

Pozícia číslo osem patrí dvom pomerne atraktívnym povolaniam – kvetinára/kvetinárky a kaderník/kaderníčka, kde dolná hranica príjmu pre obe pozície v zamestnaneckom pomere dosahuje len 805 eur. Následný rast príjmu závisí od skúseností a schopností posunúť sa vyššie, naprílad u kvetinára do pozície záhradníka alebo záhradného architekta. 7. priečka patrí kuričom, kde dolná hranica mzdy dosahuje iba 798 eur, pričom najlepšie zarábajúci pracovníci si na účet môžu pripísať 1 798 eur. Ide pritom o pozíciu, ktorá s rozvojom technológií býva často spojená s inými povinnosťami, napríklad údržbára, vodoinštalatéra či záhradníka.

Na 6. mieste sa umiestnili povolania stylista a vizážista, u ktorých sa minimálna mzda začína na 787 eurách mesačne. Aj v tomto prípade platí, že všetko závisí od skúseností a šikovnosti, nakoľko u oboch povolaní je možné zarobiť aj cez dve tisícky mesačne. Ide pritom o prácu, ktorú mnoho ľudí vykonáva na živnosť.

5. Mechanik bicyklov

V polovici rebríčka sa umestnili mechanici bicyklov, ide pritom o zamestnanie, v ktorom sa začína s platom na úrovni minimálnej mzdy určenej pre rok 2024. Po získaní skúseností a odpracovaní rokov však dokážu šikovní mechanici zarobiť aj viac ako 2200 eur.

4. Upratovačka

Nová hodnota minimálnej mzdy pomohla ženám, ktoré vykonávajú toto povolanie (ženy majúna tejto pozícii až 93 percentné zastúpenie). Doterajšie údaje portálu platy.sk poukazovali na to, že minimálne ohodnotenie mohlo pre nich začínať na 729 eurách.

3. Anketár

Vyššia minimálna mzda platná pre tento rok poteší aj zamestnancov, ktorí pracujú s ľuďmi ako anketári. Doteraz ich spodná hranica príjmu v trvalom pracovnom pomere dosahovala len 710 eur.

2. Pracovník pohrebnej služby

Zvýšenie minimálnej mzdy bezpochyby potešilo aj zamestnancov pohrebníctiev, ktorých dolná hranica mzdy dosahovala iba 705 eur. Medzi ich povinnosti patria napríklad odvoz zosnulého, výkop hrobovej jamy, úprava hrobového miesta, niektorí zosnulých aj upravujú.

1. Krajčír/krajčírka

Nárast minimálnej mzdy potešil aj pracovníkov textilného a odevného priemyslu, ale aj povalí ako gazdiná, maskér a reštaurátor, kde sa dolná hranica mzdy u všetkých týchto pozícií v prípade zamestnaneckého pomeru začínala na 700 eurách. Čo sa týka hornej hranice, v textilnom priemysle dosiahla sumu len 1 186 eur, u zvyšných spomínaných povolaní bola horná hranica príjmu vyššia.