Hrozí historická vlna zatvárania pekární po celom Slovensku, vravia pekári. Reťazce už vypínajú pece

Zdroj FOTO: pixabay.com

Ak vláda Slovenskej republiky nezasiahne voči extrémnym cenám dodávateľov elektrickej energie, ktoré v týchto dňoch dostávajú aj malí a strední pekári, cukrári či cestovinári, hrozí, že na Slovensku bude bezprecedentný nedostatok chleba a pečiva. Výšky zálohových faktúr, ktoré dostávajú v týchto dňoch pekárne či cukrárne, predstavujú od štvor- až po desaťnásobky minuloročných cien.

„Novoročný šokový nárast cien za elektrickú energiu je tak obrovský, že hrozí doslova historická vlna zatvárania malých a stredných pekární po celom Slovensku. Zároveň máme informácie, že niektoré obchodné reťazce začínajú rušiť „pece na dopekanie mrazených polotovarov“, pretože náklady na ich prevádzku vysoko presahujú ceny hotového čerstvého pečiva zo skutočných slovenských pekární. Kombinácia tejto situácie môže spôsobiť, že na Slovensku vznikne bezprecedentný nedostatok základných potravín, ako sú chlieb, pečivo a ďalší nárast dovozu,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Pekárenská výroba je závislá na kombinácii plynu a elektrickej energie, Bez nej nie je možné vyrábať

Napriek jasným deklaráciám premiéra a ministra financií doposiaľ nebol zverejnený mechanizmus kompenzácií cien energií na rok 2023, a to aj napriek tomu, že vláda podmieňovala podporu pre podniky schválením štátneho rozpočtu.

„Politici, ktorí aktuálne v poverení vedú tento štát, si musia uvedomiť, že aj keď je pre nich aktuálne prioritou udržanie sa pri moci a stanovenie termínu parlamentných volieb, stále sú platení podnikateľmi a obyvateľmi tohto štátu. Ich pracovný kontrakt trvá. Ak sa nebudú venovať riešeniu energetickej situácie malých a stredných podnikov, ktoré tvoria väčšinu zo všetkých pekární, cukrární a cestovinární Slovenska, vytvárajú obrovský problém nielen v zásobovaní obyvateľstva základnými potravinami, ale aj skokovým nárastom nezamestnanosti v regiónoch,“ zdôraznil Milan Lapšanský.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov preto žiada bezodkladné zverejnenie kompenzačných schém, ich čo najskoršie spustenie a zároveň vytvorenie ďalších foriem pomoci pre malé a stredné podniky na Slovensku.

Chlieb na Slovensku je tretí najdrahší v EÚ. Zdroj FOTO: pixabay.com

Vláda 16. januára rokovala o kompenzácii vysokých faktúr. „Dnes sa konalo rokovanie vlády, na ktorom sme schválili nariadenie. Ním sa zálohové platby nastavia podľa zastropovaných cien pre podnikateľov pri elektrine do 30 MWh a pre podnikateľov so spotrebou plynu do 100 MWh ročne. Pri týchto podnikateľoch sme tiež urobili zmenu. Budú mať kompenzovaných nie 80 % z rozdielu, ale 100 % z rozdielu, pretože práve oni vychádzali z regulovaných cien, ktoré boli najvyššie,“ priblížil premiér Eduard Heger.

Podľa Ministra hospodárstva Karola Hirmana zálohové faktúry dostala len podstatne menšia časť podnikateľov. Mnohí dodávatelia energií ešte na základe žiadosti ministerstva hospodárstva z konca minulého roku vystavenie zálohových platieb pozastavili. „Jedná sa o veľkých dodávateľov ako SPP, Západoslovenská energetika, ale aj VSE. Tie prakticky zaslali len rozpis zálohových platieb, nie samotný daňový doklad,“ doplnil Hirman.