Na Slovensku bola u 7 utečencov z Ukrajiny potvrdená tuberkulóza. U nás sa už proti nej plošne neočkuje

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: Telegram

Tuberkulóza je druhou hlavnou príčinou úmrtí na infekciu po COVID-19. Avšak zostáva hlavnou príčinou smrti u ľudí s infekciou HIV. Rovnako ako Covid-19 postihuje predovšetkým pľúca, hoci tuberkulózu spôsobujú baktérie a Covid-19 vírusy. V roku 2020 bolo v krajinách Európskej únie zaznamenaných 33 148 prípadov tuberkulózy.

“Na Slovensku je situácia stabilizovaná a minulý rok bolo do Národného registra tuberkulózy vo Vyšných Hágoch hlásených 137 prípadov. V 120 prípadoch išlo o pľúcne formy, v 17 prípadoch o mimopľúcne formy. Najrizikovejšou skupinou bolo rómske etnikum, ktoré sa podieľalo na výskyte tuberkulózy 54 % – celkovo to bolo 77 prípadov. Traja pacienti mali koinfekciu z HIV a sedem z COVID-19,” hovorí Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., konzultant WHO pre tuberkulózu a primár Národného ústavu tuberkulózy vo Vyšných Hágoch.

Z celkového počtu prípadov bolo 7 prípadov tuberkulózy potvrdených u cudzincov – 2 osoby z Ukrajiny, 2 osoby z Nepálu, 1 osoba z Azerbajdžanu, 1 osoba z Chorvátska a 1 osoba z Rumunska. Najhoršia situácia je v Prešovskom kraji, kde je koeficient prípadov 7,30/100 000 obyvateľov, najnižší výskyt je v Trenčianskom – 0,69/100 000 obyvateľov.

Zdroj FOTO: NRT, ECDC

Tento rok počas prvých piatich mesiacov bolo evidovaných tiež 7 prípadov, všetky u ukrajinských utečencov. Išlo o tuberkulózu v pokračovacej fáze liečby. Zo siedmich prípadov má u nás status dočasného útočiska iba jedna osoba, ostatné po poskytnutí základnej zdravotnej starostlivosti Slovensko opustili. Vyšetrené tiež boli 4 deti ako kontakt pacientov, tuberkulózu ale vyšetrenia nepotvrdili.

U nás očkovanie povinné nie je, na Ukrajine áno

“Od roku 2012 sa na Slovensku plošne neočkuje, zatiaľ čo na Ukrajine je očkovanie povinné. Za rok 2020 podľa oficiálnych údajov bola preočkovanosť BCG vakcínou u novorodencov 88,8 %. Vakcíny boli dostupné aj pomocou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov,” dodáva doktor Solovič.

Slovensko je ale po Islande druhou krajinou v úspešnosti liečby v rámci krajín európskeho priestoru. Epidemiologická situácia tuberkulózy vo väčšine krajín s nízkym výskytom tuberkulózy sa vyznačuje nízkou mierou prenosu v celkovej populácii a príležitostnými ohniskami.

Väčšina prípadov aktívnej tuberkulózy je spôsobená reaktiváciou latentnej tuberkulózy. Vysoká koncentrácia choroby je zaznamenávaná v určitých rizikových skupinách (chudobní ľudia, bezdomovci, migranti, väzni, etnické menšiny a osoby žijúce s HIV infekciou alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo závislí a iné marginalizované skupiny). V neposlednom rade veľkú hrozbu predstavuje cezhraničná migrácia. V čase zvyšujúcej sa migrácie obyvateľstva nebude tuberkulóza natrvalo odstránená v akejkoľvek krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom meradle.