Chápadlá moskovského režimu na Slovensku: Chcú dať nezákonne stíhať nezávislých vyšetrovateľov ruskými štátnymi orgánmi?

Kremeľ. Zdroj FOTO: pixabay.com

Ruské orgány chcú zrejme zasahovať do nezávislosti verejných činiteľov iných štátov. V máji 2022 publikoval na Facebooku JUDr. Š. H., politik, ktorý sa stal sudcom ešte v období, keď našu vlasť okradli o demokratizáciu aj ruské tanky, nasledujúci text: „Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine.“ V ďalších riadkoch svojho statusu Š. H. uvádza zrejmé nezmysly, keď tvrdí, že na Ukrajine sú nacisti, ktorí tam mali údajne zavraždiť od roku 2014 až 15-tisíc vlastných civilistov.

Na základe uvedeného a s prihliadnutím na ďalšie urážlivé vety na adresu ukrajinského národa bolo voči JUDr. Š. H. vznesené obvinenie pre trestný čin schvaľovanie trestného činu a pre trestný čin hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Uvedené obvinenie, ako aj právna kvalifikácia predmetných skutkov má svoje opodstatnenie v normách trestného práva hmotného i procesného.

V priebehu mesiaca jún 2023 podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžalobu na Špecializovaný trestný súd, ktorý vo veci musí meritórne rozhodnúť.

Nezávislá organizácia na ochranu ľudských práv European Human Rights Society v krátkom čase po podaní obžaloby na osobu Š. H. obdržala od anonymného odosielateľa rusky písané dokumenty označené ako Návrh na začatie trestného konania, kde je ako odosielateľ uvedený Araik Oganesovič STEPANYAN, vo funkcii prezidenta Akadémie geopolitických problémov so sídlom v Moskve. Dokument je adresovaný predsedovi vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie A. I. BASTRIKINovi.

V samotnom obsahu dokumentu je uvedené, že vyšetrovateľ Prezídia PZ SR, Národnej kriminálnej agentúry, Odbor Bratislava, 1. odbor pátrania Bratislava, M. K. prijal rozhodnutie zo dňa 16. 5. 2022, kde osobu JUDr. Š. H. obvinil zo spáchania prečinu „schvaľovanie trestného činu“ v súlade s § 338 ods. 1 Trestného zákona Slovenskej republiky v súbehu s trestným činom „hanobenie národa, rasy a presvedčenia“ v súlade s § 423 ods. 1 písm. a) Trestného zákona Slovenskej republiky.

Rozhodnutím bolo začaté trestné stíhanie pre skutočnosť, že dňa 25. 2. 2022 o 15:20 h Š. H. zverejnil na sociálnej sieti Facebook vo svojom verejnom užívateľskom profile názor na začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ (v dokumente skratka v azbuke СВО) Ruska na Ukrajine. V dokumente nasleduje ruský preklad textu príspevku Š. H.: „Urobil by som presne to isté ako PUTIN v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Povinnosť Rusov je pacifikovať nacistov, ktorí od roku 2014 genocídou zničili 15 tisíc ich civilistov len kvôli ich ruskej národnosti. Použitie sily svetovým ZLOM je neprijateľné. Aj svetské DOBRO je niekedy nútené použiť silu. FICO, vždy ústretový voči AMERIČANOM, kolosálne klame, keď tvrdí, že Putin porušil medzinárodné právo. Zrejme nepozná čl. 51 Charty OSN, alebo je zjavne traumatizovaný z toho, že to bol on, kto dal 2. septembra 2014 nacistom na Ukrajine reverzný plyn.“

Text v ruštine ďalej pokračuje: Za zverejnenie tohto príspevku, ktorý bol v upravenej podobe verejne dostupný minimálne do 28. 2. 2022, vyšetrovateľ M. K. obvinil Š. H. zo zločinu verejného schvaľovania trestného činu, a to z prečinu agresie v zmysle § 8 ods. , odsek 2 písmeno a ), písmeno b), písmeno d) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v znení neskorších predpisov k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu o zločineckej agresii spáchanej prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Vladimirovičom Putinom v súvislosti so spáchaním aktu agresie zo strany Ruskej federácie voči Ukrajine dňa 24. 2. 2022.

Vyšetrovateľ M. K. zároveň svoje stanovisko zdôvodňuje aj poukazom na čl. 51 Charty OSN.

V časti získaného dokumentu v ruskom jazyku je právne absolútne chybne a účelovo interpretovaný článok 39 a 51 Charty OSN. Autor, podpísaný ako STEPANYAN, sa snaží kroky moskovského režimu (narušenie hraníc suverénnej Ukrajiny a vojenský útok!!!) ospravedlniť ako sebaobranu a uvádza, že rozhodnutie vyšetrovateľa je údajne motivované zo zlomyseľnosti a je to rozhodnutie politické. Pisateľ STEPANYAN ďalej uvádza, že ak špeciálna vojenská operácia Ruska na Ukrajine nebola súdom určená ako trestný čin, potom je nerozumné a nezákonné kvalifikovať zverejnenie názoru Š. H. o nej na internete ako trestný čin schvaľovanie trestného činu.

Araik Oganesovič STEPANYAN v ďalšej časti textu úplne mimo kontext triezvych právnych úvah uvádza, že vyšetrovateľ M. K., využívajúc svoje služobné postavenie (ako vyšetrovateľ Prezídia PZ SR, Národnej kriminálnej agentúry, pobočka Bratislava, 1. odbor pátrania Bratislava), v mene SR prijal vyššie uvedené rozhodnutie a zlomyseľne a z politických dôvodov ohováral a vedome krivo obvinil prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Vladimiroviča Putina zo spáchania trestného činu agresie, pričom tým sám mal vyšetrovateľ M. K. spáchať protiprávne činy majúce znaky trestných činov podľa nasledujúcich článkov Trestného zákona Ruskej federácie, a to Čl. 128.1. Trestného zákona Ruskej federácie „ohováranie“ , Čl. 207 ods. Trestného zákona Ruskej federácie „Verejné šírenie úmyselne nepravdivých informácií o použití ozbrojených síl Ruskej federácie, výkon právomocí štátnych orgánov Ruskej federácie“ a Čl. 280.3 Trestného zákona Ruskej federácie „Verejné akcie zamerané na diskreditáciu použitia ozbrojených síl Ruskej federácie s cieľom chrániť záujmy Ruskej federácie a jej občanov, udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť alebo vykonávať ich právomoci štátnych orgánov Ruskej federácie na tieto účely“. Pisateľ textu ďalej uvádza, že vyšetrovateľ M. K. prijal uvedené rozhodnutie s priťažujúcimi okolnosťami ako osoba využívajúca svoje služobné postavenie, s umelým vytváraním dôkazov pre obžalobu a na základe údajnej politickej nenávisti alebo nepriateľstva. Rozhodnutie vyšetrovateľa podľa „argumentov“ pisateľa bude verejné a bude s pompéznosťou hlásané médiami a údajne bude politicky ovplyvňovať širokú verejnosť tak na Slovensku, ako aj inde vo svete.

Neuveriteľné…(?)

Zločinecká chobotnica ruského štátu chce stíhať slovenských verejných činiteľov za ich zákonné rozhodnutia vo vzťahu k občanovi Slovenskej republiky!

Vidíme tu jasnú demonštráciu zmýšľania a konania súčasného moskovského režimu: prekrúcanie faktov, falšovanie, účelové (dez)interpretácie medzinárodných právnych predpisov, lži, snahu o zasahovanie do suverenity iných štátov a snahu o kriminalizáciu tých, ktorí sa riadia zákonom.

Pisateľ ruského textu vlastne popiera, že vpád vojsk na územie nezávislej Ukrajiny je trestný čin podľa medzinárodného práva!

My sme presvedčení, v súlade so zmyslom dokumentov OSN a interpretáciou právne záväzných dokumentov medzinárodného práva, že vpád cudzích vojsk a narušenie medzinárodne uznaných hraníc je závažným zločinom proti mieru. Za tento zločin nesie zodpovednosť súčasný moskovský režim.

Do popredia sa dostáva tiež otázka: Kto dal ruským orgánom podklady a informácie o tom, že slovenský vyšetrovateľ M. K. vzniesol obvinenie voči JUDr. Š. H.? Rusi tieto informácie majú od „piatej kolóny“ moskovského režimu, ktorú si naša spoločnosť chová ako hada na prsiach.

Spoločným menovateľom skryto i otvorene promoskovských politických strán, hnutí či iných organizácií je snaha o oslabenie demokracie a slobody v štátoch Európskej únie a ich cieľom je získať oslabenie jednoty Únie najmä v štátoch jej východnej časti. Moskva chce, aby sa do orgánov výkonnej (i zákonodarnej) moci európskych štátov dostali strany presadzujúce vystúpenie jednotlivých štátov zo štruktúr EÚ a NATO. Týmto by radi dosiahli ich politické i vojenské oslabenie a otvoril by sa tak priestor pre možnú ruskú agresiu voči štátom ležiacim na západ od Ukrajiny, ktoré pred rokom 1997 neboli členom transatlantických štruktúr, teda i SR.

Moskovskému režimu v týchto snahách pomáhajú aj osoby, pre ktoré je aj niekoľko stoviek eur dosť na to, aby zrádzali vlastný štát a donášali cudzej moci (Viac pozri napr. v príspevku:  Špionáž pre Rusko: Video ukazuje, ako sa verbujú špióni na Slovensku. Stačilo 500 eur.) Takýchto sú stovky. Sčasti aj frustrovaní odchovanci normalizácie, ktorým po páde berlínskeho múru a nežnej revolúcii nevyšla kariéra v područí Moskvy podľa ich predstáv. Napriek tomu sa aj po roku 1989 viacerí z nich uchytili na menej exponovaných funkciách v štátnej i verejnej správe, kde takto podlo škodia svojim spoluobčanom.

Promoskovskí donášači nenávidia demokraciu, nenávidia zriadenie, kde je potrebné preukazovať schopnosti a pracovitosť, kde si vážime slobodu, dodržiavanie pravidiel, princípy právneho štátu, práva jednotlivcov a nezabúdame pri tom na potreby spoločnosti. Ak sa náš verejný priestor neočistí od takýchto osôb, neprejde katarziou a kremeľskí nohsledi budú stále ako nôž na krku našej spoločnosti, ktorým by moskovský režim najradšej pohol…

Po tom, čo vidíme na Ukrajine, už nemôžeme mať nádej, že by ľudia, ktorí tieto strašné zločiny proti ľudskosti podporujú, mohli mať akúkoľvek prirodzenú úctu k ľudskému životu, k spravodlivosti, k právu.

Proruskí hadi na prsiach našej spoločnosti zrádzajú štát v ktorom žijú, podlo bojujú proti demokracii, ktorú sme si prácne vybudovali a zrádzajú aj národ, z ktorého vzišli.

Zrádzajú svoju vlasť…

Vlastizradcovia sú horší ako nepriatelia zvonka. Nedajme im, prosím, šancu, lebo tým ohrozujeme samých seba a budúcnosť tých, čo prídu po nás.

Pred vhodením hlasovacieho lístka do volebnej urny sa skúsme veľmi dobre zamyslieť nad tým, v akej spoločnosti chceme žiť. Či chceme žiť v demokracii alebo či chceme byť guberniou moskovského režimu, ktorý sa neštíti agresívne napádať svojich susedov a ktorý sa aj „vďaka“ svojej piatej kolóne vlastizradcov už teraz snaží zasahovať aj do nezávislosti slovenských štátnych orgánov.

Rozhodnite sa zodpovedne.

Autori článku: Mgr. Peter Nôta, predseda Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala a JUDr. et Mgr. Peter Bednár, predseda European Human Rights Society