OČR je možné čerpať až 90 dní. Kto má na ňu nárok a za akých podmienok?

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO. pixabay.com

Náš sociálny systém umožňuje čerpať dlhodobú OČR-ku už dva roky. Napriek tomu pacienti a ich príbuzní o tejto možnosti často nevedia. Na koho sa vzťahuje a za akých podmienok?

Pred zavedením dlhodobého ošetrovného si rodinní príslušníci, ktorí pracovali, museli čerpať dovolenku, ísť na neplatené voľno, poniektorí museli odísť zo zamestnania, nakoľko situáciu s ošetrovaním blízkeho na dlhšiu dobu nemali ako vyriešiť. Od 1.4. 2021 je však v platnosti tzv. dlhodobé ošetrovné.

Organizácie na ochranu pacientov upozorňujú na to, že mnohí príbuzní chorých ľudí nevedia, že majú nárok na dlhodobé ošetrovné. To je pritom v platnosti už dva roky. Dlhodobú OČR možno čerpať až 90 dní, nárok vzniká od prvého dňa poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti. Týka sa to napríklad aj starostlivosti o deti, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, a to až do 18 rokov.

Dávka je určená aj poistencom, ktorí sa starajú o chorého príbuzného alebo o blízkeho príbuzného, ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom. V prípade umierajúceho pacienta podpisuje nárok na OČR-ku paliatívny lekár. Pri dlhodobo chorých pacientoch tlačivo potvrdzuje lekár v nemocnici po ukončení minimálne päťdňovej hospitalizácie.

V prípade dlhodobej OČR ide teda o starostlivosť o chorú osobu po hospitalizácii, ktorá trvala najmenej päť po sebe nasledujúcich dní.

Výška dlhodobej OČR je 55 % z denného vymeriavacieho základu. Rodinný príslušník, ktorý ošetruje svojho príbuzného, tak môže byť s pacientom doma a pomáhať mu, pričom zároveň poberá finančnú podporu a domácnosť tak nezostane bez príjmu.