Niektoré rodiny s deťmi môžu dostať dotáciu 160 eur, vláda schválila aj jednorazovú pomoc pre nízkopríjmové domácnosti

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Rodiny s nízkym príjmom môžu požiadať o podporu vo výške 100 eur, niektoré si však prilepšia o ďalších 160 eur na stravu. Vyplýva to z novely nariadenia vlády SR z dielne ministerstva práce, ktorú v stredu (26. 4.) schválila vláda. O finančnú pomoc môžu požiadať už o pár dní.

Schválená fnančná podpora sa týka nízkopríjmových domácností, ktoré vlani nedostali inflačnú pomoc. Nárok budú mať na jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur. O dotáciu budú môcť domácnosti požiadať už v máji, najneskôr však do konca júla. Nárok na túto pomoc majú domácnosti, ktorých priemerný mesačný príjem za posledný polrok bol najviac 1,81-násobok životného minima, teda 424,30 eura, a ktorým sa vlani neposkytla inflačná pomoc.

Zároveň môžu niektoré rodiny so školopovinnými deťmi požiadať o jednorazovú dotáciu 160 eur. Týka sa to detí, ktoré sa nemôžu zúčastňovať na vyučovaní na základnej škole či v predprimárnom vzdelávaní a ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou, a u ktorých v určitých prípadoch nie je možnosť poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Žiadosť o túto jednorazovú dotáciu na obedy a iné jedlo treba podať do 15. septembra, pričom jej vzor bude zverejnený na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny do 15. augusta.