Nezamestnaných čaká zásadná zmena. Už o pár dní ju prinesie novela zákona

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO. pixabay.com

Rezort práce prichádza od 1. apríla so zásadnou legislatívnou zmenou. Tá sa do značnej miery dotkne dlhodobo nezamestnaných. Cieľom tohto opatrenia má byť zlepšenie adresnosti pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšenie motivácie nezamestnaných nájsť si stabilnú prácu.

Novela zákona z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prináša úpravy v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Zmena nastáva u aktivačných prác, ktoré boli doteraz vyplácané dvomi spôsobmi, nakoľko ich riešili dva zákony – zákon o hmotnej núdzi a zákon o službách zamestnanosti. To umožňovalo nezamestnaným preskakovať medzi paragrafmi a roky dostávať aktivačný príspevok. Ten je vyplácaný za aktivačné práce, ktoré majú pomôcť nezamestnaným zvýšiť šance uplatniť sa na trhu práce. Zvyčajne ide i jednoduché práce pre obec alebo dobrovoľnícku činnosť. Príspevok bol zavedený v roku 2004.

Od 1. apríla dôjde v prípade aktivačného príspevku ku zmene. Dôjde k ukončeniu jedného zo spôsobov, akým štát vypláca aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác.

Rezort práce má však za končiaci spôsob vyplácania aktivačných príspevkov náhradu. Jednou je spustenie projektu Podpora udržania pracovných návykov. Prostredníctvom neho bude nezamestnaný vykonávať aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v rozsahu 20 hodín týždenne počas 6 kalendárnych mesiacov. K dávke v hmotnej núdzi bude dostávať príspevok vo výške 75,70 eura

Na aktiváciu znevýhodnených aj dlhodobo nezamestnaných ľudí je pripravený aj projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V rámci neho sa nezamestnanému bude vyplácať príspevok tri až päť mesiacov vo výške životného minima pre rok 2023 (aktuálne 234,42 eura mesačne). V rámci tohto projektu sa vykonávajú kvalifikovanejšie pracovné činnosti.