Rodičovský dôchodok aj pre rodičov vojakov a policajtov. Poslanci ho navrhujú od tohto dátumu

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Už tento týždeň začína Sociálna poisťovňa prvýkrát vyplácať rodičovský dôchodok. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka dostanú penzisti v najbližších dňoch o rodičovskom dôchodku prvé rozhodnutie.

Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o priznanie starobného dôchodku, o ktorých Sociálna poisťovňa rozhoduje po 28. februári 2023. Prvý príspevok sa má vyplatiť v jednej sume za celý rok 2023. Od budúceho roka sa rodičovský bonus bude vyplácať postupne za každý mesiac k riadnemu dôchodku. Maximálna výška rodičovského dôchodku v roku 2023 je 21,80 eura mesačne, spolu teda 261,60 eura za rok za jedno dieťa. Ak má rodič viac pracujúcich detí, sumu (podľa dosahovaného príjmu pracujúceho dieťaťa) dostane za každé z nich.

Dôchodcovia, ktorým bol priznaný dôchodok do 28. februára 2023, majú dostať vyplatený jednorazový rodičovský bonus do leta 2023.

Keďže nárok na rodičovský dôchodok majú nateraz len rodičia pracujúcich detí, ktoré sú dôchdokovo poistené, nedostanú ho rodičia policajtov a vojakov. To sa však má čoskoro zmeniť návrhom poslancov NR SR Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Táto novela má nadobudnúť účinnosť od 1. mája 2023. Základom pre toto určenie má byť vymeriavací základ na určenie poistného na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o výsluhovom zabezpečení. Suma rodičovského dôchodku sa aj v tomto prípade určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému roku. Maximálna suma je rovnaká ako pre rodiča poistenca podľa zákona o sociálnom poistení, teda 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy dieťaťa spred dvoch rokov.