Na východe potvrdili niekoľko prípadov besnoty, smrteľnú nákazu mal pes, jazvec i líška. Ľudia musia byť opatrní

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Národné referenčné laboratórium vo Zvolene potvrdilo pozitívny výsledok na besnotu u líšky hrdzavej uhynutej a nájdenej v katastri obce Rovné nad Udavou. Obec sa nachádza v 10 km vymedzenom území, ktoré sa vytýčilo v súvislosti s pozitívnym prípadom u jazveca zo dňa 30.9.2022 (obec Jabloň, okr. Humenné). V decembri bol tiež potvrdený prípad u psa pri slovensko-ukrajinských hraniciach.

„V tejto súvislosti rozšírila RVPS Humenné opatrenia pre ďalšie katastre obcí na základe aktualizácie 10 km pásma okolo nájdenej uhynutej pozitívnej líšky,“ uviedla riaditeľka regionálnych hygienikov, Helena Dziaková.

Vírus besnoty je v danej oblasti zachytený a prítomný na základe intenzívneho monitorovania situácie a vyšetrovania vnímavých zvierat. 

Obci Rovné boli nariadené opatrenia ako označenie ohniska nákazy výstražnými tabuľkami, informovanie obyvateľov, že svoje zvieratá musia mať zaočkované proti besnote.

Zdroj FOTO: ŠVPS SR

Zároveň musí samospráva vykonať evidenciu všetkých psov, mačiek a iných druhov zvierat. Realizovať treba ochrannú vakcináciu zvierat, ktoré neboli doposiaľ vakcinované. Rovnako zabezpečiť ich označenie mikročipom. Počas nákazy je obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat. „Obec tiež musí zabezpečiť izolovanie a sledovanie zvierat v karanténe, ako aj vyšetrenie nahlásených uhynutých a usmrtených zvierat počas trvania nákazy. Rovnako aj hlásiť zmeny správania sa domácich zvierat či uhynutie voľne žijúcej zveri v ohnisku. Počas trvania nákazy je zakázané premiestňovanie a zhromažďovanie všetkých vnímavých druhov zvierat a ich voľný pohyb,“ upresňuje Dziaková.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Veterinári nariadili tiež opatrenia pre miestnych poľovníkov. Zabezpečiť majú zvýšený lov a vyšetrenie líšky hrdzavej a všetkých voľne žijúcich zvierat podozrivých z besnoty, ktoré prejavujú príznaky. Hlásiť treba každý úhyn voľne žijúcej zveri a zabezpečiť jej vyšetrenie. 

Tiež sú povinní zabezpečiť označenie poľovného revíru tabuľami upozorňujúcimi na výskyt besnoty a zákazu voľného pohybu vnímavých domácich zvierat. Zakázaný je tiež odchyt voľne žijúcej zveri na ďalší chov. Prípady súvisia s výskytom besnoty na Ukrajine a v Poľsku,“ potvrdil Jozef Bíreš, riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Besnota je akútne vírusové ochorenie cicavcov prenosné aj na človeka. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou.