Slováci to aj dnes vidia takto: Hlavnou úlohou ženy má byť starostlivosť o domácnosť, muž má zarábať peniaze

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Starosť o domácnosť odjakživa ležala na pleciach ženy, ktorá počas dňa zaobstarala deti, obstarala domácnosť a navarila, kým muž mal do rodiny zarobiť peniaze. Doba sa však zmenila a v modernom svete je situácia už iná. Väčšinu domácich prác už desaťročia uľahčujú spotrebiče a elektronika, zvyšok sa členovovia domácnosti spravodlivo snažia rozdeliť medzi seba.

Rovnako tak je to aj so zarábaním financií, ktoré do domácnosti prichádzajú. Zarábajú muži aj ženy, hoci prieskumy neustále odhaľujú, že medzi ich zárobkami pretrváva nerovnosť. Kým v Európskej únii zarábajú muži priemerne o trinásť percent viac ako ženy, na Slovensku je to približne sedemnásť percent. Ženy sa pritom o ich dorovnanie usilujú už desiatky rokov. Európska únia v boji za rovnaké mzdy pre mužov aj ženy prijala smernicu o platovej transparentnosti, legislatívu sme na Slovensku zatiaľ neprijali.

Napriek tomu, že uživiť domácnosť a rodinu z jedného platu je v dnešnom svete naozaj náročné, mnohí vidia mužov a ženy v tomto smere v tradičných úlohách – až 45 % Slovákov si myslí, že hlavnou úlohou ženy je starostlivosť o domácnosť a 51 % zase tvrdí, že hlavnou úlohou muža je zarábať peniaze, ukazuje prieskum agentúry 2muse pre konferenciu Equal Pay Day.

Prieskum poukázal aj na to, že Slováci vnímajú platové rozdiely medzi pohlaviami, potvrdili to 62 % respondentov, podľa ktorých ženy zarábajú na tých istých pracovných pozíciách menej ako muži. Len 38 % respondentov vníma túto skutočnosť ako problém. Na druhej strane, až 80 % respondentov nesúhlasí, aby boli ženy za tú istú prácu platené slabšie ako ich mužskí kolegovia. Viac ako polovica opýtaných si myslí, že na platovú nerovnosť zásadne vplýva materská a rodičovská dovolenka.