O pár dní budú pracujúci prispievať na dôchodky rodičom. Ak to ale nechcú, musia spraviť túto dôležitú vec

Zdroj FOTO: pixabay.com

Rodičovský bonus je nový príspevok, ktorý bude vyplácaný od januára. Jeho výška bude 1,5 % z príjmu dieťaťa. V októbri bol schválený novelou zákona.

Cieľom rodičovského bonusu je odstrániť nespravodlivosť pri vyplácaní dôchodkov rodičom, ktorí vychovali deti, teda zmierniť rozdiely medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov a tých s deťmi. Pracujúce dieťa, ktoré odvádza sociálne odvody, bude mať príležitosť venovať rodičovský bonus, teda zákonom stanovené percento z odvodov, práve svojim rodičom alebo pestúnom, ktorí ho vychovali. 

Rodičovský dôchodok nebude stáť dieťa peniaze naviac (odvody sa mu nezvyšujú), a ani neovplyvní výšku jeho budúceho dôchodku. Podľa ministra práce Milana Krajniaka sa to týka zhruba 820-tisíc dôchodcov.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok poberateľovi:

  • starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a 
  • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienkou je, aby dieťa takéhoto poberateľa dôchodku odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

V prípade, ak si dieťa neželá, aby jeho rodič, prípadne obaja rodičia dostali tento príspevok, je potrebné vyplniť tlačivo. Treba ale vedieť rodné číslo rodiča.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

To už je problém pre tých, ktorí svojich rodičov dlhodobo nestretávajú. 

„V prípade, ak občan nechce, aby rodičovský dôchodok dostávali jeho biologickí rodičia, ale náhradní, je potrebné vyplniť Vyhlásenie o tom, aby biologickým rodičom nevznikol nárok na rodičovský dôchodok a zároveň vo vyhlásení uviesť osobu/y, ktorej/ktorým bol občan zverený do náhradnej starostlivosti a priložiť k nemu príslušné rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Formulár treba do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Kto s vyplácaním bonusu problém nemá, nemusí robiť nič. Biologickým rodičom bude vyplatený automaticky. Tí, ktorí s tým nesúhlasia, musia buď Vyhlásenie priniesť do poisťovne, alebo vyplniť e-formulár do 28. februára 2023. Tlačivo je k dispozícii tu: https://www.socpoist.sk/rodicovsky-dochodok/70728s