ANALÝZA Vojna na Ukrajine je pre Kremeľ drahou avantúrou. Aká je ekonomická situácia Ruska v roku 2023?

Moskva. Zdroj FOTO: pixabay.com

V roku 2023 sa v Rusku začali veľmi razantne prejavovať nenávratné procesy stagnácie a degradácie ekonomiky, ktorú začal ovplyvňovať naakumulovaný efekt medzinárodných sankcií, ako aj vysoké náklady na vojnu s Ukrajinou (v r. 2023 predstavujú vojenské výdavky na bezpečnostný sektor viac než 30 % ruského štátneho rozpočtu).

V perspektíve je vojna na Ukrajine pre Kremeľ drahou a nákladnou avantúrou, ktorá bude spojená s politickými rizikami pre stabilitu vlády a ďalší chod režimu Vladimíra Putina.

Ak sa zachovajú všetky súčasné zahraničnopolitické a ekonomické tendencie, tak Rusko môže na Ukrajine aktívne bojovať ešte celý rok 2023. No v r. 2024 už jeho ekonomika bude podlomená sankciami a systémovým deficitom rozpočtu, ktorý bude niekoľkonásobne vyšší, než bol v časoch pustošivej krízy v r. 1998.

Hlavné ukazovatele svedčiace o kríze ruskej ekonomiky v r. 2023

 • Na začiatku februára Ministerstvo financií RF zverejnilo informácie o príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu za január 2023. V januári 2023 boli ropné a plynové príjmy Ruska iba 426 miliárd rubľov a v porovnaní s analogickým ukazovateľom za január 2022 sa znížili o 46 %. V prvom rade je to spojené so znížením medzinárodných kurzov cien ropy značky URALS a so znížením exportu zemného plynu do Európskej únie kvôli sankciám.
 • Ďalšie (nie ropné a plynové) príjmy federálneho rozpočtu Ruska činili 931 miliárd rubľov a v porovnaní s analogickým ukazovateľom za január 2022 sa znížili o 28 %. Je to spojené hlavne so znížením príjmov z domácej DPH, znížením príjmov z daní zo zisku, zastavením priamych zahraničných investícií, ako aj sankčných obmedzení pri exporte metalurgického, chemického a ďalších ťažkých priemyslov z RF.
 • Objem výdavkov federálneho rozpočtu bol v januári 2023 rekordných 3117 miliárd rubľov, čím prekročil minuloročné ukazovatele analogického obdobia o 59 %. Príjmy tak klesli a náklady na vojnu sa neproporčne zvýšili.
 • Deficit federálneho rozpočtu RF bol za január 2023 na rekordnej úrovni – 1761 miliárd rubľov (vyšší bol len v prvých mesiacoch pandémie COVID-19, kedy ruská ekonomika prekonala stres kvôli zníženiu neropných a neplynových príjmov a daní).
 • Netreba zabúdať na to, že za celý rok 2022 bol deficit ruského rozpočtu 3306 miliárd a na rok 2023 je predbežne naplánovaný na 2925 miliárd.
 • Rezervy stability ruskej ekonomiky tak vystačili rovno na 1 rok vojny s Ukrajinou. A už v januári 2023 sa v ruskej ekonomike prejavila kríza na export orientovaného surovinového modelu ekonomiky, a to rekordným deficitom rozpočtu – 25 miliárd dolárov len za jeden mesiac.
 • Nevyrovnanosť ruskej ekonomiky v r. 2023 vznikla kvôli veľkým vojenským výdavkom na vojnu s Ukrajinou, ktoré činia okolo 30-32 % celkového ruského rozpočtu (9 triliónov rubľov alebo cca 143 miliárd dolárov). A druhou príčinou ruskej krízy je spustenie ropného embarga a naakumulovaný efekt medzinárodných sankcií voči ropnému a plynárenskému sektoru ruskej ekonomiky.

Vyčerpanie FONDU NÁRODNÉHO BLAHOBYTU (FND) (ФНД – ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ) RUSKA

 • Podľa informácií Ministerstva financií RF mal FNB na začiatku februára 2023 na účtoch v RUSKEJ BANKE 10,46 miliárd €307,44 miliárd juanov, 551,27 ton zlata a 530,1 milióna rubľov. Ďalších okolo 300 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky je zmrazených na území EÚ a ruská vláda tieto peniaze nemôže použiť.
 • V januári 2023 Ministerstvo financií RF po prvýkrát predalo 3,6 tony zlata z Fondu národného blahobytu, aby pokrylo časť deficitu rozpočtu na február 2023.
 • Vo februári 2023 tak v podmienečne likvidnej časti FNB bolo okolo 6 triliónov rubľov, z nich vo valute: 10,46 miliárd eur, ktoré môže iba virtuálne predať sám sebe tým, že natlačí nové ruble a takto rozoženie infláciu (podľa údajov ruskej centrálnej banky, spotrebiteľská inflácia v Rusku je už na úrovni okolo 30 % a v r. 2023 sa bude iba zvyšovať).
 • Čo sa týka rezerv v čínskej mene, v prepočte je to ďalších okolo 40 miliárd eur (väčšina ruských finančníkov si myslí, že čínsku menu bude len veľmi ťažké predať Pekingu; pravdepodobne bude výhodnejšie ich použiť pri zahranično-ekonomických platbách s Čínou).
 • Ak si Rusko v budúcnosti zachová januárový deficit rozpočtu na úrovni okolo 25 miliárd dolárov mesačne, zásoby FNB vystačia na pokrytie rozpočtu Ruska najviac na 3-4 mesiace. Navyše, podľa prognóz Ministerstva financií RF sa najrekordnejšie výdavky z rozpočtu predpokladajú na marec-apríl-máj 2023.
 • Čo sa týka zlatých rezerv, Rusko kvôli sankciám nemôže predávať zlato USA ani EÚ, môže ho predávať iba na domácom ruskom bankovom trhu a Číne (aj to neoficiálne a s veľkým diskontom). Podľa najhorších prognóz, ak Rusko bude predávať zásoby zlata z FNB, ktorého hodnota vo februári 2023 je 80-100 miliárd eur – na podporu ekonomiky to vystačí najviac na 9 mesiacov.
 • Reči o návrate zlatého ruského rubľa (zlatý štandard ruského rubľa) vyvolávajú skepticizmus aj u konzervatívnych ruských ekonómov a finančníkov. Hoci to môže byť dobrým krokom na dodatočnú finančnú motiváciu nových vĺn mobilizovaných vojakov, ktorým prisľúbia vyplácanie mzdy v zlatých rubľoch chránených pred infláciou a devalváciou.
 • Ak si federálny rozpočet Ruska zachová deficit príjmov a daní na úrovni ukazovateľov za január 2023, Kremeľ bude mať rezervy ešte na maximálne 1 rok vojny s Ukrajinou. Pri takomto scenári Putinov režim úplne podlomí ekonomiku a minie všetky svoje rezervy FNB na rok 2024, ktoré sa vytvárali za posledných 20 rokov vďaka príjmom z ropy a plynu.

                                                                                                           
„Požiarne plány“ Kremľa na stabilizáciu ekonomiky v r. 2023

 • Vláda RF prerokováva s veľkým ropným, plynárenským, metalurgickým a chemickým biznisom dodatočné odvody do federálneho rozpočtu, ale nie vo forme zvýšenia daní, ale ako jednorazový dobrovoľný príspevok do rozpočtu v objeme 200-250 miliárd rubľov (sumy môžu byť vyššie aj nižšie, v závislosti od obratu spoločnosti a od jej príjmov). Momentálne vláda RF rokuje s oligarchami, aby zistila, aký objem dividend je vrcholový ruský biznis ochotný obetovať na financovanie vojny s Ukrajinou.
 • Podľa predbežných hodnotení ruská vláda môže na vojnu „zmobilizovať“ ďalších okolo 1-2 triliónov rubľov dividend, ktoré by ináč išli do vreciek oligarchom na nové jachty a vily. Na druhej strane, takéto štátne vyvlastnenie príjmov oligarchov môže viesť k tomu, že väčšina vrcholového biznisu sa urazí na Putina, alebo začne škodiť a podlamovať Putinov režim za pomoci ekonomických nástrojov (napríklad zatvorí svoje podniky v Rusku, nevyplatí zamestnancom mzdy, zníži počet zamestnancov, zamrazí svoje projekty atď.). V konečnom dôsledku finančné náklady oligarchov sa minimálne preložia na plecia ruských spotrebiteľov, čo v konečnom dôsledku vyvolá napätie v spoločnosti, posilní búrlivé tendencie a podráždenosť z Putinovej politiky.
 • Vláda RF rozmýšľa aj nad tým, aby sa daň z ťažby úžitkových nerastov a exportná daň z ropy nevypočítavali z reálnej hodnoty ruskej ropy, ale z ceny štandardnej značky BRENT (teraz okolo 85 dolárov) mínus 20-25 dolárov. Znamená to, že ruská ropa stojí 50 dolárov za barel a zdaňovať sa bude tak, ako keby stála 60-65 dolárov za barel. Vďaka tomu do rozpočtu RF môže prísť najmenej 1 trilión rubľov ročne, o ktorý zároveň príde ropný biznis.
 • Ruské plány môžu byť skorigované prehĺbením západných sankcií. Podľa výpočtov agentúry BLOOMBERG musí predaj ruských ropných produktov klesnúť priemerne o 37 % (na 1,9 milióna barelov denne), a to už najbližší týždeň po začatí platnosti embarga EÚ a zastropovania cien ruskej ropy (pre pochopenie, EÚ kupovala okolo 40 % ruskej ropy).
 • V ruskej vláde je vplyvná skupina (MIŠUSTIN-BELOUSOV-NOVAK (МИШУСТИН-БЕЛОУСОВ-НОВАК)), ktorá je za zníženie ťažby ropy o 500-tisíc barelov denne, čo by vyvolalo krízu na trhu s ropnými produktmi a zvýšilo trhové ceny ropy. Celkovo je to Putinova idea toho, ako zrušiť efekt cenového stropu za ruskú ropu a takto „do svetovej ekonomiky prinavrátiť trhové vzťahy“. No na druhej strane, ak Rusko pozastaví ťažbu ropy, ešte viac tým utrpí ropný priemysel. Zakonzervovať ropné vrty je ľahké, ale obnoviť ich činnosť je už problematické. Navyše za podmienok, kedy USA a EÚ silne tlačia na Indiu, ktorá je jedným z najväčších odberateľov surovej ruskej ropy.
 • V ruskej vláde je aj idea zvýšenia kurzu rubľa o 15-20 %, aby sa prostredníctvom tlačenia peňazí zaplátali diery vo federálnom rozpočte. Zároveň so zvýšením kurzu rubľa môže centrálna banka zatočiť s touto avantúrou s návratom zlatého štandardu ruského rubľa, aby sa uspokojilo obyvateľstvo a znížili inflačné očakávania medzi zvyškom fungujúceho biznisu v RF.

Závery:

 • Ukrajinská vláda je presvedčená o tom, že do konca roka 2023 sa ruská ekonomika úplne podlomí kvôli naakumulovaným západným sankciám, embargu na ropné produkty a kozmickým vojenským nákladom na vojnu na Ukrajine.
 • Ekonomická kríza v Rusku môže spustiť turbulencie v štruktúrach ruskej vlády, podlomiť Putinovu legitimitu v ruskej spoločnosti a medzi oligarchami, ale aj aktivizovať hlbokú krízu v armáde a v národných republikách na pozadí rastúcich vojenských strát na Ukrajine.
 • Ak sa zlé ekonomické tendencie v ruskej ekonomike budú prehlbovať aj naďalej, do konca roka 2023 bude Rusko všemožne hľadať spôsoby na mier/prímerie, aby zastavilo vojnu s Ukrajinou a neprenieslo ju do roku 2024.
 • Kým ukrajinská strana je presvedčená o tom, že do konca roka 2023 OSU (Ozbrojené sily Ukrajiny) oslobodia ukrajinské územia, pretože ruský vojenský potenciál sa vyčerpáva a nové vlny mobilizácie nebudú schopné prelomiť chod technologickej vojny, ktorú vedie Ukrajina s pomocou spojencov NATO. Na druhej strane, parametre mieru sa budú riešiť na bojovom poli, kde má Ukrajina veľmi dobré šance opätovne premlieť ruskú armádu a zrealizovať úspešný jarno-letný protiútok. Avšak úspech vojenskej operácie OSU bude závisieť od toho, nakoľko silne budú západní spojenci pomáhať Kyjevu zbraňami, technikou a peniazmi a rovnako posilňovať sankčný tlak na Rusko.
 • Začiatok roka 2023 poukázal na búrlivé tendencie v ruskej ekonomike, ktorá počas celého roka 2022 demonštrovala stabilitu a presvedčenie o vyplnení všetkých rozpočtových záväzkov. Ruská ekonomika mohla v podstate viac-menej spokojne prežiť rok vojny. Avšak ako sa bude ďalej vyvíjať situácia v ruskej ekonomike po ropnom embargu a nových zastropovaných cenách za ruskú ropu, to ukáže až čas a reakcia ruskej vlády na narastajúce ekonomické výzvy.