Je toto nový job snov? Virtuálna asistentka začína byť na Slovensku hitom, vo svete je už bežnou službou

Povedzme si úprimne – skĺbiť kariéru a materské povinnosti je často náročné. Nestíhate vyzdvihnúť dieťa zo škôlky? Skráťte si pracovnú dobu. Áno, aj to sa dá, ale automaticky sa žene skracuje aj príjem. Nehovoriac o častej chorobnosti našich najmenších. Pracovať z domu a riadiť si svoj čas? Pre mnohé zamestnané ženy nereálna predstava. Pre virtuálne asistentky realita. Čo obnáša pracovná pozícia virtuálnej asistentky (VA), aké sú jej výhody a nevýhody a čo musí dobrá virtuálna asistentka spĺňať? To prezrádza Niki Kolesár, ktorá stála spolu s mamou Gabikou Revickou pri zrode tejto pozície na Slovensku.

Niki, vyštudovala si politológiu, no hneď po škole si išla na materskú dovolenku. Bolo ťažké rozbehnúť kariéru pri dvoch deťoch?

Máš pravdu, no nešla som na jednu materskú dovolenku, ale rovno na dve! (smiech). Takže som za svoj vtedajší život stihla len krátke letné brigády v gastronómii. Netušila som, čo so mnou bude.

Muselo to byť náročné obdobie. Bola si mladá mamina s dvomi deťmi. Mala si priestor pre seba?

Bývali sme v blízkosti rodičov a počas mojej rodičovskej dovolenky ma mamina, Gabriela Revická, veľmi podporovala, aby som si vytvorila priestor pre seba a venovala sa aj svojim vlastným aktivitám, hobby, nielen deťom a rodičovským témam. Za túto podporu jej nekonečne vďačím, začala som opäť tancovať a prijala som ponuku robiť pre jej občianske združenie E-ženy drobné asistentské práce, čo mi dodalo patričné sebavedomie, ktoré ženy na materskej často postrádajú.

Nikinou oporou je mamina Gabika Revická, ktorá ju zasvätila do pozície virtuálnej asistencie. Foto: archív NK

Tu si sa prvýkrát zoznámila s pozíciou virtuálnej asistentky?

Hlavným cieľom O. Z. E-ženy vždy bolo podporovať ženy v ich online podnikaní, v sebarealizácii a podpore ich talentov. O termíne “virtuálna asistentka” som prvýkrát počula práve od maminy, keďže ich spolu s Bohumilou Ďurišovou školili už od roku 2016. Dopyt po kvalitných virtuálnych asistentkách začal rásť paralelne s rozvojom podnikania v online prostredí. Mamina často hovorieva, že keby vo svojom podnikaní nespolupracovala s virtuálnymi asistentkami, už dávno by odovzdala živnostenský list. Zámerom virtuálnej asistencie je odbremeniť podnikateľa od delegovateľných prác a tým mu vytvoriť priestor realizovať sa v takých oblastiach svojho podnikania, ktoré mu tvoria zisk alebo mu prinášajú vnútornú radosť. Často je práve virtuálna asistentka alebo asistent prvý človek, ktorého si podnikateľ prizve do spolupráce. Môže mu pomáhať s administratívou, úpravou webu, tvorbou e-mailov, grafík, správou sociálnych sietí, klientskou podporou.

Čím ťa táto pozícia zaujala?

Mala som dve malé deti, muža zamestnaného v gastronómii a tým pádom som potrebovala flexibilnú pracovnú dobu a možnosť pracovať odkiaľkoľvek v čase, kedy mi to materské povinnosti umožňovali. Taká práca sa nehľadá jednoducho, ale v tom období prišlo pozvanie pracovať ako pravá ruka biznis mentorky Kataríny Rusňákovej. Znamenalo to kompletné zastrešenie chodu online podnikania a bola to pre mňa veľmi hodnotná skúsenosť. Nielenže som nabrala mnoho nových zručností, ponorila som sa do biznis sveta, ale aj som z asistentskej role pochopila, čo potrebujem pre seba aj iných virtuálnych asistentov, aby online spolupráce dobre fungovali.

Do projektu Virtuálne asistentky ma v tom čase prizvala mamina a spoločne sme vytvorili online kurz Zručnosti pre virtuálnu asistenciu. Spolu s Gabi sme pochopili, že náš projekt je výnimočný v tom, že Gabi má bohaté skúsenosti zo strany podnikateľa a ja zbieram skúsenosti zo strany virtuálnej asistentky. Odvtedy sme spoločne vyškolili viac než 130 virtuálnych asistentiek a dnes dokonca naše odbornejšie kurzy prepláca ÚPSVaR, čo je úžasné, keďže pred pol rokom štát ešte netušil, kto je virtuálna asistentka.

Ako každá pozícia, aj práca virtuálnej asistentky má svoje výhody i nevýhody. Foto: archív NK

Znie to ako ideálny job pre ženy – matky, ktoré majú často problém skĺbiť prácu a výchovu. Ako to vyzerá v praxi?

Virtuálnu asistenciu vnímam ako pojem, v ktorom sa stretávajú dvaja online podnikatelia, kde jeden poskytuje svoje služby pre chod podnikania toho druhého. Virtuálnym asistentom sa človek stane najčastejšie preto, lebo si uvedomuje obmedzenia v práci (pracovná doba, miesto práce, dochádzanie). Rozhodne sa poskytovať svoje služby ako samostatný podnikateľ svojim klientom a časom sa v danej oblasti môže stať expertom. Poviem príklad – som po materskej dovolenke, viem, že potrebujem byť v blízkosti detí pre akýkoľvek prípad a milujem kreatívne grafické práce. Síce v nich zatiaľ nie som profesionálka, ale môžem začať poskytovať svojmu klientovi rozmanité služby, ktoré mi idú – odpovede na maily, príprava podkladov pre účtovníctvo a príprava grafických bannerov pre sociálne siete. Môžem sa v grafike vzdelávať a časom svoje podnikanie profilovať len na poskytovanie grafík, tvorbu webdizajnu, ale už ako webdizajnér/grafik, už nie ako virtuálna asistentka. Tým, že každý máme inú štartovaciu čiaru, inú sadu zručností, inú časovú kapacitu (niekto 5 hod/týždenne, niekto 30 hod/ týždenne), iné záujmy, každý si píšeme svoj vlastný príbeh. Spája nás, že pracujeme online, v čase, ktorý nám vyhovuje, v pracovnej oblasti, ktorá je nám príjemná a v ktorej chceme rásť.

Každá práca má svoje výhody i nevýhody. Aké ich má pozícia virtuálnej asistentky?

Najväčšou výhodou práce vo virtuálnej asistencii je sloboda v nastavení si svojho pracovného prostredia – pracovný čas, miesto práce, služby, ktoré poskytuje. Avšak so slobodou prichádza prirodzene aj zodpovednosť a to môže niekto vnímať ako nevýhodu. Som zodpovedná za kvalitne dodané služby, som k dispozícii v dohodnutom čase, regulujem si svoju vyťaženosť podľa toho, aké mám platové očakávania, dohadujem si spolupráce. Pomaly sa tak stávam samostatnou podnikateľkou, ktorá poskytuje služby v oblasti, v ktorých sa chce vo svojej praxi realizovať.

Jednou z výhod je, že virtuálna asistentka si môže nastaviť svoj pracovný čas. Niki tak dokáže skĺbiť prácu s výchovou dvoch dcér. Foto: archív NK

Koľko máš klientov?

Vďaka mojej bohatej praxi som pochopila, že mi je najlepšie zameriavať sa na jeden projekt, preto svoj čas aktuálne venujem vzdelávaniu nových virtuálnych asistentiek, ktorým odovzdávam svoje skúsenosti zo spoluprác. Sama som začínala ako prvá virtuálna asistentka Kataríny Runy. Počas našej spolupráce sa jej podnikanie rozbehlo tak, že sme za 2 roky vybudovali 20-členný fungujúci online tím. Počas tejto intenzívnej spolupráce by bolo pre mňa nemožné mať viacerých klientov, pravdou však je, že som sa z role virtuálnej asistentky postavila celkom rýchlo do pozície tímlídra. Dnes mám niekoľko drobnejších zákaziek mesačne, v rámci ktorých pomáham automatizovať online podnikanie, ale skôr ako poradca a expert, nie ako VA.  Viem, že naše virtuálne asistentky mávajú priemerne od 2-5 podnikateľov, podľa toho, ako im to vyhovuje. Ak ich jeden klient vyťaží napr. len na 10 hodín mesačne, majú slobodu vyskladať si svoj pracovný čas v rámci spoluprác s inými klientmi.

Predpokladám, že virtuálne asistentky pracujú na živnosť. Prezradíš, kde sa pohybuje ich mzda?

Koľko si VA zarobí, závisí primárne od nej: od jej špecializácie, ktorú si môže určiť vďaka svojim zručnostiam, časových možností, kvality jej práce, od jej sebahodnoty, ako pracuje s cenníkom, od toho, či si vytvára vlastné tímy, atď. Vďaka našim skúsenostiam radíme novým podnikateľkám v oblasti virtuálnej asistencie, ako si nájsť klientov a ako s nimi nastavovať spoluprácu, hranice a často im pripomíname, že táto profesia pre nich nemusí byť definitívna. Financiám a legislatívne sa v našom základnom kurze pre virtuálne asistentky venujeme v osobitnom module a v samostatnej individuálnej konzultácii. Ale ak by sme mali nechať prehovoriť reč čísel, tak mnoho žien, ktoré absolvovalo naše kurzy pre virtuálky, zarába už úvodnej fáze svojho podnikania viac ako bežná asistentka v administratíve. Ale pripomínam, že okrem slobody má zodpovednosť za svoje príjmy, dane, odvody. Priemerná štartovacia čiara sa pohybuje na Slovensku okolo 10 eur za hodinu. Čo sa týka živnosti – áno, je to jedna z foriem podnikania, no našim kurzistkám navrhujeme aj ďalšie možnosti, čo veľmi závisí od ich aktuálneho statusu (ak sú zamestnané alebo na materskej dovolenke), čo je dosť individuálne.

Aké požiadavky by mala virtuálna asistentka spĺňať?

Na začiatku podnikania v oblasti virtuálnej asistencie trváme na výbornej slovenskej gramatike a reprezentatívnom komunikačnom prejave. Ideálna VA by mala mať sebadisciplínu, schopnosť udržať pozornosť a plánovať, dokázať si zachovať chladnú hlavu vo vypätých situáciách, racionálne hospodáriť, dokázať postaviť sa za seba a svoje potreby a tiež aj dokázať prijať fakt, že v roli virtuálnej asistentky treba dokázať skloniť hlavu a akceptovať predstavu svojho klienta. Myslím, že všetky zručnosti sa človek dokáže naučiť.

Náš kurz je zostavený tak, aby začínajúcim virtuálnym asistentom uľahčil štart – vysvetľujeme v ňom nástroje a aplikácie, ktoré som v každej spolupráci využívala a tiež aj pikošky z praxe, ktoré človek nadobúda len skúsenosťami. S absolventkami sa raz mesačne stretávam online. Síce by si niekto myslel, že riešime nové aplikácie či vymoženosti doby, častejšie otvárame témy vlastnej sebahodnoty, sebarealizácie, ako si ustáť a definovať svoje potreby. Pre štart kariéry vo VA nie je kurz nevyhnutný, ale podobne naladená skupina ľudí s mnohými skúsenosťami je niečo, čo by som sama sebe želala pri svojom začiatku.

Virtuálna asistencia je na Slovensku pomerne nový pojem. Ako to je v zahraničí?

Nemáme dáta, koľko VA je na Slovensku, ale vo svete je pojem VA celkom bežný, teda sa s ním vedia ľudia stotožniť. Stáva sa nám, že nám niekto napíše a povie, že práve vďaka nám pochopil, že pracuje ako virtuálny asistent, len o tomto pojme doposiaľ nepočul. Možno aj vďaka tomuto článku mnohí zistia, že ich práca je podobná virtuálnej asistencii.