Únia chce obmedziť šoférov nad 70 rokov, každých 5 rokov by mali robiť skúšky v autoškole

Zdroj FOTO: pixabay.com

Európska únia chce v budúcnosti povinne podrobiť kontrole spôsobilosti viesť motorové vozidlá všetkých vodičov nad 70 rokov.

Kontrola dôchodcov má pomôcť zabezpečiť, aby do roku 2050 nedochádzalo k žiadnym smrteľným nehodám. Práve to označil Brusel ako svoj cieľ. V praxi by to malo vyzerať tak, že vodiči nad 70 rokov absolvujú každýh 5 rokov skúšky v autoškole. Konkrétnu podobu opatrenia však zatiaľ nepoznáme, pretože by si ju mali určiť členské štáty samotné.

Do roku 2030 by sa mal počet smrteľných nehôd znížiť aspoň na polovicu. V roku 2022 zomrelo príčinou dopravnej nehody len v krajinách Európskej únie až 20 600 ľudí.

Vzhľadom na to, že na členské štáty tlačí Brusel, je možné, že na Slovensku dôjde k sprísneniu či zavedeniu inej kontroly spôsobilosti viesť vozidlo v pokročilom veku. Teraz sa na Slovensku častejšie kontrolujú vodiči nad 65 rokov. „Vodiči motorových vozidiel starší ako 70 rokov v percentuálnom vyjadrení v roku 2021 zapríčinili 4,37 % všetkých dopravných nehôd, kde vinníkmi boli vodiči motorových vozidiel a v roku 2022 zapríčinili 5,27 % všetkých dopravných nehôd, kde vinníkmi boli vodiči motorových vozidiel,“ reaguje ministerstvo vnútra.

„V prípade, že požiadavka povinnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti pre držiteľov vodičského oprávnenia v závislosti od konkrétnej vekovej hranice vzíde z aktu Európskeho parlamentu a rady, budú ustanovenia takéhoto aktu premietnuté aj do právneho poriadku Slovenskej republiky.“

Slovenská republika má aktuálne zavedené zdravotné kontroly vodičov nad 65 rokov. Tí sa musia každých päť rokov podrobiť lekárskej prehliadke. 

Niektoré krajiny EÚ ale majú vydávanie vodičského oprávnenia starším ľuďom podchytené inak ako na Slovensku. 

Zdroj FOTO: pixabay.com

V Dánsku sa musia ľudia starší ako 75 rokov podrobiť lekárskej skúške, z ktorej dostanú potvrdenie v prípade, ak si chcú svoj vodičák obnoviť. Po osemdesiatke treba o takého potvrdenie žiadať každý rok. 

Španieli musia od 65-ho veku života obnovovať svoj preukaz každých päť rokov a spolu s tým sa podrobiť aj lekárskej prehliadke. 

Taliansko má najprísnejšie pravidlá. Už od 50-ho roku života musia vodiči svoje preukazy obnovovať každých päť rokov. Ľudia nad 70 rokov musia chodiť po overovanie každé tri roky a nad 80 rokov je to kontrola spôsobilosti každé dva roky. Všetky kontroly a overenia sú spojené s lekárskou prehliadkou.