Do armády aj bez skúseností. Ministerstvo upravilo zákon, aby získalo viac mladých ľudí

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Do aktívnych záloh by sa mohol zaradiť aj občan bez dobrovoľného vojenského výcviku. Rezort obrany tak chce získať mladých ľudí.

„Po uzatvorení dohody o zaradení prejdú záujemcovia základným výcvikom a následne odborným výcvikom a kurzami. Dohoda o zaradení sa uzatvára na tri až päť rokov, môže sa uzatvoriť opakovane, najviac do skončenia brannej povinnosti, čo vytvára predpoklad na dlhodobú vojenskú kariéru pre tých, ktorí sa nechcú stať profesionálnymi vojakmi a obranu Slovenskej republiky považujú za vec cti,“ približuje novelu zákona ministerstvo obrany.

Po podpísaní zmluvy by nalsedovali zhruba trojtýždňové výcviky, počas ktorých by odmena predstavovala 600 eur mesačne.

Zdroj FOTO: Ministerstvo obrany SR

Zároveň by posilou boli aj profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí by pred prijatím do štátnej služby súhlasili so zaradením. To by trvalo tri roky.

„Výnimkou by boli vojaci, ktorých prepustili vo vojenskej hodnosti plukovník a vyššej. Do aktívnych záloh sa nebudú zaraďovať ani tí, ktorých prepustili zo zdravotných dôvodov, pre porušenie služobnej disciplíny alebo z dôvodu nedosahovania požadovaných výsledkov,“ informuje ministerstvo.

Inšpirácia prišla z Česka, kde tento model zaujal tisícky žiadateľov

Zmeny zákona ale neovplynila ukrajinsko-ruská vojna, ale štandarné úlohy a potreby Ozbrojených síl. Novela, ktorá prešla vládou ešte v prvej polovici januára, upravuje aj ďalšie predpisy.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

„V súvislosti s povolením nosenia vojenskej rovnošaty sa má upraviť okruh osôb, ktoré môžu o nosenie vojenskej rovnošaty požiadať, súčasne sa upravujú aj podmienky, ktoré umožnia povolenie na nosenie vojenskej rovnošaty zrušiť,“ konkretizuje ministerstvo obrany.

Navrhovaná účinnosť novely zákona je od 1. mája.