Ako predísť krádeži údajov na internete? Aj takto môžete ochrániť svoje súkromie

Zdroj FOTO: pixabay.com

Počítače a internet rozvíjajú u detí a mládeže ich osobnosť, obzor a pomáhajú pri plnení úloh, ktoré ukladá škola. Počítač je na jednej strane veľkým pomocníkom, ale na strane druhej môže aj škodiť, niekedy dokonca aj ohroziť život.

Sociálne siete hrajú dôležitú úlohu v životoch miliónov ľudí. Navždy zmenili spôsob komunikácie a sociálnej interakcie. Sociálne siete si podmanili nielen mladú generáciu, ale aj starších. Poskytujú mnoho nástrojov pre výmenu informácií, zážitkov medzi priateľmi, kolegami alebo rodinou. Milióny ľudí denne zasielajú a vymieňajú si nespočetné kvantum správ, emailov, fotiek či videí.

Informácie, ktoré zdieľame so svojimi priateľmi, však môžu nahrať ľuďom, ktorí majú v úmysle ohroziť alebo poškodiť nejakú osobu, hmotné, či nehmotné statky, v neposlednom rade môžu tvoriť pomyselný most medzi útočníkom a jeho reálnou obeťou.

Zdroj FOTO: pixabay.com

Ste tými, ktorí si to uvedomujú? Poznáte nebezpečenstvá sociálnych sietí?

Naučte sa predchádzať nebezpečenstvám, ktoré vám môžu hroziť. Sociálne siete sú rajom pre zlodejov identít. Často sa stáva, že internetová komunikácia nám nahrádza osobnú komunikáciu a stretnutia s priateľmi či kamarátmi. Kvôli internetu zanedbávame svoje povinnosti nielen dospelí, ale aj deti. Ak sa podarí útočníkovi pripojiť na vašu sieť, dokáže sledovať všetky vaše aktivity na internete.

Majte na pamäti, že bezpečná domáca sieť je jednou z možností, ako si chrániť svoje súkromie a ako si ochrániť svoje súkromie pred zrakom útočníkov.

Zdroj FOTO: pixabay.com

Čo na to vy, rodičia? Máte čas strávený s vaším dieťaťom na internete pod kontrolou?

Polícia tento týdeň realizuje prednášky na školách, aby upozornila deti a mládež na nástrahy pri používaní internetu. Prinášame tiež niekoľko účinných rád, ako ostať „v anonymite“ pred útočníkmi.

Vyhýbajte sa internetovej komunikácii s neznámou osobou.

Informácie o svojom súkromí si nechávajte pre seba.

Ak vás internetová komunikácia privádza do rozpakov alebo sa pri nej cítite trápne, zastavte ju, nereagujte na ňu.

Ak vás niekto zastrašuje na internete alebo cez SMS, posiela vám nenávistné správy alebo vás svojim správaním neustále obťažuje, zverte sa osobe, ktorá vám je blízka; priateľom, rodičom, niekomu staršiemu.

Cez web kameru komunikujte len s osobami, ktoré dobre poznáte a dôverujete im. Ak ju nepoužívate, vhodným spôsobom ju prekryte /napr. odnímateľnou nálepkou/.

Zvážte poskytnutie svojich osobných údajov pri registrácii na internetovej stránke, ktoré to vyžadujú, ale aj pri komunikácii prostredníctvom verejnej internetovej siete.

Fotografie, na ktorých ste v plavkách, v spodnej bielizni alebo bez odevu nezverejňujte na internete a neposielajte ich ani iným osobám.

Vieš o tom, že informácie na internete nie sú vždy pravdivé?

Mobilný telefón chráňte pred stratou či krádežou, noste ho na mieste, ktoré máte stále pod kontrolou.

Deti, ak sa ocitnete v situácii, kedy potrebujete poradiť alebo pomôcť, zavolajte na bezplatnú linku Detskej istoty 116 111.

V naliehavých prípadoch môžete zavolať na Linku tiesňového volania 112 alebo políciu 158.