Topíte sa v dlhoch? Pozrite sa, za akých podmienok je možné vyhlásiť osobný bankrot

Ilustračná snímka. Zdroj: pixabay.com

Sužujú vás dlhy, ktorých sa už neviete nijako zbaviť? Osobný bankrot ponúka možnosť zbaviť sa záväzkov zákonnou cestou. Pozrite sa, ako na to.

Pod označením osobný bankrot rozumieme hovorový pojem, ktorý sa nazýva oddlženie fyzických osôb alebo podnikateľov (živnostníkov). Oddlžením sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Oddlženie je možné vykonať dvoma postupmi: konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Informuje Centrum právnej pomoc.

Pokiaľ súd oddlží fyzickú osobu (dlžníka), všetky dlhy, ktoré danej osobe do momentu vyhlásenia oddlženia vznikli, sa stanú právne nevymáhateľné bez ohľadu na to, či je dlh vymáhaný exekučne, súdne alebo priamo veriteľom dlžníka.

Na Slovensku tento úkon zabezpečuje Centrum právnej pomoci, pretože podľa zákona nemôže dlžníka pri oddlžení zastupovať žiadna spoločnosť alebo osoba okrem Centra právnej pomoci. Všetky žiadosti ohľadom osobného bankrotu musia prejsť touto inštitúciou a celý tento proces je bezplatný.

Rozdiel medzi konkurzom a splátkovým kalendárom

Najčastejšou formou oddlženia je konkurz, pri ktorom sa zastavujú všetky dlhy dlžníka. V prípade, že má dlžník majetok, tak oň prichádza. Na vyhlásenie konkurzu nie je potrebné, aby dlžník disponoval majetkom alebo príjmom.

Druhý spôsob oddlženia je splátkový kalendár. V tomto prípade zostáva dlžníkovi celý majetok, ak nejaký má, ale musí vedieť splatiť svoje dlhy a taktiež musí mať stály príjem. Okrem iného musí dlžník uhradiť sumu zhruba 700 eur, ktorá pozostáva z 500 eur na preddavok správcu konkurznej podstaty a približne 200 eur pre advokáta, ktorého mu určí Centrum právnej pomoci. Podmienkou je, že dlžník musí byť pri oddlžení splátkovým kalendárom zastúpený advokátom.  

Podmienky osobného bankrotu

Osoba sa stáva dlžníkom vtedy, keď je platobne neschopná. Musí mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok. Okrem iného musí mať čestný úmysel a musí mať centrum ústredných záujmov v Slovenskej republike.

Podmienkou, kedy je voči osobe vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie, je, keď má dlžník na krku aspoň jednu exekúciu, daňovú exekúciu alebo exekúciu od Sociálnej poisťovne, ktorá (ako už bolo uvedené vyššie) je vedená voči nemu aspoň rok. Dlžník si vie exekúciu zistiť na príslušnom súde alebo na stránke www.cre.sk. Následne musí Centru predložiť doklad o vedení exekúcie, ktorý nemôže byť starší ako 30 dní.

Ilustračná snímka. Zdroj: arpideas.com

Hrozí vám strata majetku

Pokiaľ sa dlžník oddlží formou konkurzu, tak prichádza o svoj majetok. Následne sa tento majetok speňažuje a uhradí sa z nich aspoň časť dlhov dlžníka. No ak má dlžník majetok a nechce oň prísť, je potrebné sa oddlžiť formou splátkového kalendára.

Na rozhodnutie si treba počkať

Centrum o žiadosti rozhodne do 30 dní. Pokiaľ má žiadosť nedostatky, tak preruší konanie a vyzve dlžníka o doplnenie. Po priznaní nároku Centrum nemá určenú lehotu dokedy musí podať návrh na súd.

Súd má 15 dní na rozhodnutie. Rozhoduje sa zvyčajne bez pojednávania a ak súd vyhlási konkurz, táto informácia je zverejnená v obchodnom vestníku a na www.ru.justice.sk, kde dlžník zadá svoje meno a priezvisko a pravidelne môže sledovať či už súd vyhlásil konkurz.