Ak ste skončili v zamestnaní, zbystrite pozornosť. Od januára sa zmenila lehota na prihlásenie do evidencie úradu práce

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Ak ste skončili v zamestnaní a do novej práce nenastupujete, s najväčšou pravdepodobnosťou zamierite na úrad práce. Evidencia uchádzačov o zamestnanie na úrade práce je dobrovoľná, neviaže sa k nej zákonná povinnosť. Ak sa však nezaevidujete, ako dobrovoľne nezamestnaná osoba si musíte hradiť každý mesiac zdravotné poistenie.

Ak sa do evidencie na úrade práce, ktorý prislúcha k bydlisku, rozhodnete zaradiť, pričom nie ste na PN, je potrebné podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to buď osobne, elektronicky (podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu.

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 je žiadosť možné podať aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo na základe žiadosti podanej v listinnej podobe, ktorá bude doručená prostredníctvom poštovej zásielky.

Doteraz bola lehota na zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie 7 kalendárnych dní, od 1. januára 2023 sa táto zákonná lehota mení, avšak k lepšiemu. Podľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je lehota po novom 10 kalendárnych dní. Ak teda ukončíte pracovný pomer, budete mať 10 kalendárnych dní na prihlásenie na úrade práce.

„Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak požiada o zaradenie po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti,“ informuje portál UPSVaR.

Spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie musíte na úrade predložiť platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru a kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom).