Čirč je vzorom pre celé Slovensko. Starosta vyriešil problém, ktorý trápi mnohé obce

Michal Didik pomáha miestnym Rómom, aby sa lepšie socializovali.

Z aktívneho života a možností v obci sa tešia aj deti a rómska mládež, ktorá sa okrem iného zapája do športového života obce. Až tridsať členov marginalizovanej rómskej komunity má registráciu a futbal aktívne hrajú. „Rómovia sú súčasťou mužstiev každej vekovej kategórie, majú medzi sebou vzor, ktorý patrí medzi najlepších hráčov A-mužstva. Okrem toho sa nezištne venuje najmenším talentom nielen zo svojej komunity, ale aj deťom z majority, trávi s nimi veľa času a je obľúbený,“ vysvetľuje starosta Didik.

Deti a mládež nachádzajú svoje vzory vo futbalovom tíme. Foto archív obce Čirč

V obci Čirč výborne funguje aj terénna sociálna práca. V praxi ide o súbor podporných činností, ktoré majú za cieľ aktivizovať rómske obyvateľstvo, sprístupniť a sprehľadniť mu spoločenské zdroje a zapojiť ho tak do chodu spoločnosti. Sociálne pracovníčky napríklad uľahčujú obyvateľstvu prístup k úradom, lekárom, radia im v oblasti financií, bývania a zamestnanosti, pomáhajú im vo všetkých oblastiach života -od jednoduchých k zložitejším činnostiam, tzv. pomoc k svojpomoci a zodpovednosti za svoj život, rodinu a okolie.

Okrem toho je v obci aktívna Gréckokatolícka rómska misia. Obec má kňaza vyslaného biskupom výlučne na prácu s Rómami, ktorý v obci býva a s miestnymi trávi čas. Rozhovormi formuje mladých ľudí z komunity a učí dospelých. Miestni Rómovia sa podieľajú aj na svätých omšiach.

V obci je zriadené komunitné centrum, ktorého pracovníčky zabezpečujú zmysluplné trávenie voľného času nielen detí a mládeže, ale aj dospelých. Pripravujú pre nich rôzne kultúrne a spoločenské aktivity s plánovaným zapojením sa väčšinového obyvateľstva.

Rómska komunita vedie v obci aktívny život. Foto archív obce Čirč