Čirč je vzorom pre celé Slovensko. Starosta vyriešil problém, ktorý trápi mnohé obce

Michal Didik pomáha miestnym Rómom, aby sa lepšie socializovali.

Sú príkladom toho, že s dobrým nápadom môžu veci naozaj fungovať. Starosta obce Čirč Michal Didik naozaj nelení. V obci, v ktorej žije 285 obyvateľov rómskej populácie, vytvoril sociálny podnik zameraný na stavebnú činnosť, kde ich zamestnal. Aby mladí Rómovia získali vzor, zapojil ich medzi hráčov futbalového klubu. V obci vzniklo pre Rómov komunitné centrum aj Gréckokatolícka rómska misia.

„Sme jedna banda,“ hovorí Michal Didik, starosta obce ležiacej v okrese Stará Ľubovňa, a život v obci tomu primerane nasvedčuje. Nad rómskou otázkou nelamentuje, ale ako sám vraví, hľadá riešenia a vytvára aktivity, ktoré sa mu pozitívne vracajú späť. „Nebolo to ľahké, ale máme nekonfliktných a pracovitých Rómov, máme kvalitné terénne sociálne pracovníčky a cirkev, ktorá formácii Rómov významne pomáha. Pracujeme s mladou generáciou a snažíme sa z nich vychovať plnohodnotných ľudí a občanov, ktorí budú základné veci ovládať prirodzene,“ vysvetľuje starosta a dodáva: „Odporúčam spraviť hrubú čiaru, zahodiť predsudky a dávať im neustále šancu.“

Aj vďaka tomu sa mu v obci podarilo dosiahnuť veľa výborných vecí. Čirč má vysporiadané pozemky pod osadou, miestni Rómovia si za bývanie platia, povolená je jedna legálna stavba rodinného domu. Väčšina obyvateľov obce pracuje , či už ako samostatne zárobkovo činné osoby, alebo v obecnom podniku a ako miestna občianska poriadková služba. Výsledkom je, že spomedzi rómskeho obyvateľstva neeviduje obec žiadnych neplatičov.

Michal Didik
Michal Didik je v obci veľmi obľúbený. Foto archív MD

Pozitívne vnímajú aktivity v obci aj samotní Rómovia. Neskrývajú radosť z toho, že im starosta v obci dal možnosť a môžu pracovať v miestnom sociálnom podniku, čo im umožňuje zarábať a zároveň byť so svojimi rodinami každý deň. „Keď jeden člen rodiny spracuje, je to oveľa lepšie, máme z čoho žiť. To sa nedalo vyžiť doteraz,“ situáciu si pochvaľuje Ružena Miková. Solisko Čirč s.r.o pritom zamestnáva približne 50 % zamestnancov z miestneho rómskeho obyvateľstva. Zameriava sa hlavne na stavebnú činnosť. Má za sebou už viacero stavieb v rámci obce, v súčasnosti ukončuje výstavbu bytovej jednotky a už je naplánovaných niekoľko nových stavebných projektov slúžiacich k rozvoju obce. „Všetkých poznáme po mene a chválime ich za to, že sa naučili vykonávať stavebnícku prácu. Vidíme ich pracovať pre obec a chodiť každý deň do práce,“ pochvaľujú si prácu miestnych Rómov aj ostatní obyvatelia obce Čirč.

„Mne osobne sa v Čirči žije dobre s rómskou menšinou. Rómovia sú vo väčšej miere integrovaní, nie sú problémoví a aj keď sa nájde nejaký problém, tak ho stále vieme nejako napraviť, vysvetliť si ho, uviesť na správnu cestu. Mierne vnímam problémy so základnou hygienou a správaním, ale pri tomto probléme by som vyššie nároky kládol na rodičov detí v predškolskom veku. Veľmi pozitívne vnímam vytvorenie komunitného centra, ktoré bude aj tento problém riešiť. Oceňujem prácu starostu obce a sociálnych pracovníkov. V konečnom dôsledku navštívil som rómske osady v iných dedinách a s radosťou môžem povedať, že naša obec je na tom v smere spoločného nažívania s rómskou menšinou veľmi dobre. Ale chcem podotknúť, že stále je na čom pracovať,“ dodal Branislav Čerkala z obce Čirč.

Práca na stavbách je tímová. Až polovicu zamestnancov Soliska Čirč s.r.o. tvorí rómska komunita. Foto archív obce Čirč