Komentár Iva Samsona: Bezmocnosť „ológov“

Ivo Samson Bezpečnostný analytik Ivo Samson. Zdroj foto: youtube.com


Ak sme v masmédiách ešte pred viacerými rokmi nechali živiť najrôznejšími odbornými výkladmi prognostikov, politológov, futurológov (to ešte dávnejšie), sovietológov či kremlológov (to už bolo veľmi dávno), genderových analytikov (to už je veľmi súčasné), sekuritológov, kulturológov (áno, aj takí
odborníci na kultúru boli) a mnohých iných, v dobe pandemickej sme sa ocitli v úplne inom svete, na
ktorý sme od čias moru, cholery a týfusu neboli zvyknutí.

Doslovne sa na nás vrhli vo všetkom si odporujúci politici, či už koaliční alebo opoziční, ale tak to má
azda aj trochu byť. Ak by politik alebo poslanec neodporoval aspoň v niečom „tým druhým“, bolo by to
veľmi zlé znamenie a mohlo by sa to skončiť parlamentnými voľbami, kde 99,99 % pracujúcich podporuje jednu myšlienku a parlament prijíma návrhy spravidla stopercentnou väčšinou. Politik sa však stal aj
odborníkom na hlavnú tému našich dní – na pandémiu. Ak ide o proces rozhodnutia, ako sa sociálne
správať v danej situácii, aké legislatívne opatrenie prijať, dokonca či a vôbec niekoho sankcionovať, či ho zaočkovať povinne a v akej profesii, potom si politik plní svoju prácu, za ktorú je platený (alebo platená)
či už v exekutíve alebo v legislatíve. A politika je drina. Iste, ak sa nekradne, ale to by nemala byť spoločenská norma, to by mala byť odchýlka od normy. Všeobecne panuje názor, že politik rozhoduje, ale nechá si predtým poradiť. V prípade rozhodnutia o vojenskom riešení vojenskými taktikmi, stratégmi alebo diplomatmi, ak pôjde o menovú politiku, tak finančnými expertmi, atď.

Čo ale s pandnémiou COVID-19? Inak skratka pre koronavírusovú chorobu – Corona Virus Decease,
ktorej Svetová zdravotnícka organizácia z dôvodov mne neznámych pridelila poradové alebo základné
číslo „19“.

Áno, politik pri potrebe reagovať na túto pandémiu nemôže ignorovať expertov. Na rozdiel od
politológov, futurológov alebo dokonca pyramidológov to však má teraz ťažšie. Sú zahltení vlnami
odborníkov, ktorí akoby sa predtým hanblivo ukrývali: pandemiológov, virológov, vakcinológov,
mikrobiológov, infektológov, biochemikov, epidemiológov, imunológov. Človek iba žasne, koľko
múdrych ľudí tu máme. Politicky čelia „vaxerom“ a „antivaxerom“, radia im už zrozumiteľnejšie uchu
znejúci experti na tropické choroby alebo odborníci na cudzokrajné choroby.

Na tom všetkom nie je nič zlé, keby, keby… Keby sa títo špecializovaní experti vedeli aspoň na niečom
krátkodobo účinnom dohodnúť. Všetkým supermoderným „ológom“ a zdravotníkom vôbec zatiaľ na
Slovensku rekordne stúpli platy, čítam, že cca o 15 % (ale to je predsa málo!). V oblasti tzv. druhej vlny
novodobí „ológovia“ zlyhali, boli skôr hasičmi než preventívnymi riešiteľmi. Nepomohli ani neporadili,
ako to s chorobou bude ďalej. A ako to bude počas tretej, štvrtej alebo deviatej vlny? Asi to vyrieši
inflácia. A hádajte, kto na ňu doplatí? Novodobí bezmocní „ológovia“ ťažko.

Autor je bezpečnostný analytik.