Dostali sa škodliviny do našich pekárskych výrobkov? Úrady riešia ukrajinské obilie plné pesticídov, na Slovensko ho prišli tony

Zdroj FOTO: pixabay.com

AKTUALIZOVANÉ 17.4./15:10 – Naše ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo, že navrhlo zakázať dovoz 11 rôznych poľnohospodárskych produktov a potravín na Slovensko z Ukrajiny. Okrem obilnín tiež napríklad ovocie a zeleninu, sušené krmivá, cukry, chmeľ, vína, med a včelie produkty.

„Vzhľadom na to, že sme už vyčerpali naše kompetenčné možnosti na ochranu nášho poľnohospodárskeho trhu pred dumpingovými cenami, potrebujeme pomoc ostatných rezortov. Oceňujem aktivity pána premiéra, ktorý zvolal pracovnú skupinu,“ uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.

Európska komisia cez víkend v reakcii na rozhodnutie Poľska a Maďarska zakázať dovoz niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny uviedla, že jednostranné kroky týkajúce sa obchodu podnikané jednotlivými členskými štátmi Európskej únie sú neprijateľné.

Na základe nevyhovujúcich výsledkov analýzy 1 500 ton pšenice z Ukrajiny, ktorú ŠVPS SR zachytila v mlyne v Kolárove, zavádza agrorezort Usmernenie na zákaz spracovania a uvedenia do krmovinového a potravinového reťazca.

Zdroj FOTO: red

Podľa usmernenia je prísny zákaz spracovania a uvedenia na trh už naskladneného ukrajinského obilia a múky z neho. V kontrolovanej vzorke sa totiž potvrdil výskyt pesticídu, ktorý nie je povolený v EÚ a má negatívny vplyv na zdravie ľudí. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spolu s podriadenými organizáciami (ŠVPS SR, ÚKSÚP) zabezpečí odber vzoriek všetkého obilia a múk z Ukrajiny, ktoré už sú naskladnené na Slovensku.

Zároveň ŠVPS SR cez európsky Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RAPID ALERT SYSTEM) informuje všetky členské štáty EÚ o zdravotne nevyhovujúcej šarži.

Minister Samuel Vlčan bude o vzniknutej situácii informovať veľvyslanca Ukrajiny Myroslava Kastrana ako aj ministrov pôdohospodárstva krajín V4, Rumunska a Bulharska na spoločnom rokovaní, ktoré má byť venované ochrane trhov pred dovozom lacných komodít z Ukrajiny.

MPRV SR tak neodporúča dovoz akéhokoľvek ukrajinského obilia a výrobkov z neho. 

Ako to bolo s obilím pred pár dňami?

ŠVPS SR v uplynulých dňoch zrealizovala cielenú kontrolu obilia z Ukrajiny, ktorá preukázala, že obilie z Ukrajiny nepredstavuje zdravotné riziko. Aspoň tak informovalo ministerstvo pred pár dňami. Podľa neho ale obilie spôsobuje problémy našim pestovateľom a prevádzkovateľom sýpok. Preto sa agrorezort dohodol s finančnou správou na spoločných kontrolách kamiónov s obilím prichádzajúcich cez východnú hranicu. 

Zdroj FOTO: red

,,Príslušníci finančnej správy budú na našej hranici plombovať všetky zásielky s obilím, ktoré budú tranzitovať ďalej. Tie, ktoré podľa dokumentov majú cieľ na Slovensku, budú kontrolované ŠVPS, ak je zásielka určená na potravinárske účely a pokiaľ je určená na osev a ako krmivo, skontroluje ju Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). Kontrolovať sa budú rezíduá pesticídov, iných látok a aj kvalitatívna trieda, ktorá musí byť na takej úrovni, ako požadujeme od domácich pestovateľov. Veríme, že takto zabezpečíme kontrolu nad všetkým dovážaným obilím nielen na ochranu domáceho, ale aj európskeho otvoreného trhu,“ vysvetlila generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská.

Ukrajina je tretinovým svetovým producentom hustosiatych obilnín, ako potravinárska, kŕmna a technická pšenica, všetky druhy kukurice, repka olejná a slnečnica. Od útoku Ruska na Ukrajinu bol znemožnený vývoz obilia z čiernomorských prístavov, čo ohrozuje krajiny v Afrike a Ázii závislé od dovozu obilia a taktiež ekonomické záujmy Ukrajiny. Európska únia v rámci solidarity a pomoci otvorila suchozemské koridory na prevoz obilia cez územia členských štátov, aby sa obilie dostalo do tretích krajín ohrozených hladomorom.

MPRV SR zriadilo emailovú adresu na nahlasovanie podnetov v súvislosti s dovozom obilia z Ukrajiny: obilie@land.gov.sk