Únik údajov z Putinovej administratívy odhaľuje, čo bude ďalej s Ruskom. Je jasné, že na Ukrajine sa nezastaví

Ruský prezident Vladimír Putin. Zdroj FOTO: FB GIB

Ukrajinskí hacktivisti zo skupiny „Cyber ​​​​Resistance“, ktorí sú známi množstvom úspešných kybernetických operácií na vysokej úrovni, odovzdali medzinárodnej spravodajskej komunite InformNapalm unikátne dokumenty s Putinovým osobným podpisom o plánoch na spoločensko-politickú transformáciu Ruskej federácie po voľbách. Z úniku týchto dokumentov je zrejmé, že Rusko sa pripravuje na svetovú vojnu, a preto sa „uťahovanie skrutiek“ vo vnútri štátu len zintenzívni.

„Ústav vedeckých informácií o spoločenských vedách“ (takto sa dešifruje ruská skratka „INION“ v ukrajinčine) je ruská výskumná inštitúcia, o ktorej činnosti je v otvorených zdrojoch pomerne málo informácií. Môže sa zdať, že ide o typický postsovietsky „inštitút“, kde si starší ľudia odslúžia vyhradený čas až do dôchodku. No došlo k incidentu, ktorý zásadne zasiahol inštitúciu.

V roku 2015 sa „INION“ stále dostával do popredia všetkých ruských centrálnych médií, ale nie kvôli práci vedcov, ale kvôli situácii s jeho budovaním. V priestoroch ústavu vypukol obrovský požiar. Udalosť bola taká výnimočná, že o nej dokonca vznikol samostatný článok na ruskojazyčnej Wikipédii.

Rezonancia sa dá ľahko vysvetliť. Po prvé, veľký požiar neďaleko centra Moskvy už púta pozornosť a po druhé sa rozvinula takmer detektívna zápletka. „INION“ nie je len tím a budova, ale aj jedna z najväčších knižníc v Rusku a vo svete s viac ako storočnou históriou. Jeho fondy uchovávali aj tlačené vydania, ktoré boli na trhu dosť cenné. O tom, že požiar je dobrý spôsob, ako skryť nejaké „problémy“, napovedali aj dobové titulky.

V ústave zároveň nastali personálne zmeny. Od požiaru a do roku 2019 sa tam vystriedali až štyria riaditelia. Piatym sa stal Alexej Kuznecov, absolvent prestížneho Inštitútu medzinárodných vzťahov Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov („MGIMO“). Pred novým vymenovaním pracoval Kuznecov ako zástupca riaditeľa vplyvnejšieho inštitútu – IMEMO, jedného z hlavných analytických centier pre formovanie ruskej medzinárodnej politiky. Kuznecovovi sa podarilo udržať si pozíciu riaditeľa „INION“ doteraz.

Skupina CyberSprotiv získala prístup do poštovej schránky Kuznecovovho asistenta Romana Sejtkaljeva.

V. Putin. Zdroj FOTO: FB PSMS

Formálne pracuje ako vedecký pracovník, ale z obsahu korešpondencie vyplýva, že je v skutočnosti Kuznecovovým osobným tajomníkom. Kuznecov mu dokonca zveruje osobné doklady.

LIST PUTINOVI

Zdalo by sa, že mail asistenta riaditeľa „INION“ by nemal obsahovať veľa zaujímavých informácií. V pošte zástupcu a pravej ruky riaditeľa „INION“ Romana Sejtkaljeva však môžete vidieť zaujímavý list kandidátovi filozofických vied, staršiemu výskumníkovi „INION-u“ Jurijovi Puščajevovi. Posledný menovaný dokonca o sebe urobil článok na Wikipédii, kde sa označuje za „výskumníka filozofie sovietskej éry a filozofie ruského konzervativizmu“. Je zaujímavý tým, že je vedeckým redaktorom ortodoxného vedeckého časopisu „Orthodoxia“ a predtým bol redaktorom časopisu „Otázky filozofie“, publicistom časopisu „Foma“ a portálu „Pravoslavie.ru“.

Sejtkaliev v liste blahoželá Puščajevovi. Hovorí, že Puščajev „urobil niečo neuveriteľné“ a že jeho úspechy boli schválené na najvyššej úrovni.

V mailoch môžete nájsť aj tri dokumenty:

  1. Puščajevov článok „Vojna na Ukrajine a dewesternizácia ako historická úloha: možnosti a limity“ z almanachu „Zápisník konzervativizmu“ na rok 2023;
  2. list riaditeľa „INION-u“ Kuznecova predsedovi Štátnej dumy Ruskej federácie Volodinovi s návrhom zvážiť analýzu sociálno-politickej situácie v Ruskej federácii, ktorú vykonali odborníci „INION-u“;
  3. Volodinov list prezidentovi Putinovi s návrhmi na realizáciu koncepcie „dewesternizácie“ v Ruskej federácii po voľbách.

Podľa Volodinovho listu nikto z vládnucich kruhov Ruska nepochybuje o jeho znovuzvolení. Pre Putina ešte v novembri až decembri minulého roka ruské úrady formulovali plány na povolebné obdobie. Samotný list má dátum 30. novembra 2023 a ako vyplýva z Putinovej poznámky v liste „súhlasil“ – dokument Putin videl 12. decembra 2023.

V ten istý deň podpísal niekoľko zákonov vrátane zmien trestného zákona (predĺženie lehoty podmienečného prepustenia) a posilnenia niektorých internetových kontrol.

V liste, ak odstránime všeobecnú rasistickú schizofréniu o „neokolonialistoch Západu a denacifikácii kyjevského režimu“, sa naznačuje, že Rusko potrebuje transformáciu a opatrenia, ktoré ho posilnia tvárou v tvár budúcim výzvam. Navrhuje sa najmä zvláštna „dewesternizácia“, ktorá bude zahŕňať:

– posilnenie [procesu] znárodnenie hospodárstva, keď všetky suroviny majú prejsť do vlastníctva štátu;

– suverenita vedy, kultúry a umenia, zvyšovanie úlohy štátu v ich rozvoji;

– posilnenie cenzúry, najmä v televízii a na internete;

– riešenie problematiky opozičných hnutí;

– mierna klerikalizácia spoločnosti v rámci možného.

Takéto kroky majú podľa Volodina „transformovať spoločnosť a prejsť k urýchlenej mobilizácii v povolebnom období“ a výbory Štátnej dumy sú pripravené iniciatívu podporiť a na príkaz lídra začať pracovať na tzv. návrhoch zákonov.

Rusko vedie už dva roky vojnu na Ukrajine. Zdroj FOTO: UkraineWorld

Je zaujímavé, že v dokumente sa uvádza, že koncept už bol dohodnutý s prvým zástupcom vedúceho administratívy prezidenta Ruskej federácie Sergejom Kirijenkom. Pripomenieme, že práve Kirijenko je zodpovedný za celý vnútropolitický blok, ktorý zahŕňa voľby na všetkých úrovniach, interakciu s politickými stranami, verejnými organizáciami a mládežnícku politiku. Kirijenkovi je podriadený manažment vnútornej politiky a riadenie verejných projektov, zaoberá sa online publikáciami a sociálnymi sieťami. V súlade s tým sú navrhované kroky zaradené do jeho „sféry záujmu“, snáď okrem znárodnenia ekonomiky, no ani tu to nejde bez politickej vôle a hlasovania v parlamente, teda bez vnútropolitického bloku.

V skutočnosti môžeme predpokladať, že dokument schválil Kirijenko. Koniec koncov, v spodnej časti dokumentu je podpis a dátum – 06.12.2023. Podpis je dosť podobný podpisu Kirijenka, ktorý zanechal pri návšteve Rusmi okupovaného ukrajinského Enerhodaru v októbri minulého roka.

„VONKAJŠIA EXPANZIA“

Vo Volodinovom liste nie sú podrobne uvedené motívy, ktorými sa bude ruská strana riadiť. Podrobnejšie je to uvedené v dokumente, ktorý pripravil „INION“. Na prvý pohľad je to dosť zvláštny koncept. Presnejšie, nejde o koncept, ale o nevedecký text odtrhnutý od reality s dosť obmedzeným prerozprávaním naratívov ruskej kampane – zmesou „duginščiny“, „surkovščiny“ a Iľjinových citátov. Niečo podobné ako v rozhovore Putina s Tuckerom Carlsonom.

Vo všeobecnosti je ťažké nazvať to konceptom alebo stratégiou. Ide skôr o agitáciu, ktorá obsahuje výčitky Ruska voči Západu a vnútorné problémy Ruska. V prvej kapitole „Všeobecné predpoklady“ sa uvádza, že výzvy, ktorým Rusko čelí, sú podobné výzvam „Veľkej vlasteneckej vojny“. Hovorí sa, že podpora Ukrajiny zo strany Západu odďaľuje rýchle dokončenie „špeciálnej vojenskej operácie“, že Západ považuje Ukrajinu za investičný cieľ a už investoval toľko peňazí, že už nikdy neustúpi. Vedci zároveň vymenúvajú vnútorné problémy Ruska: návrat vojnou traumatizovaných mužov z frontu, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, nízke miery rastu platov a dôchodkov a zvyšovanie výdavkov na „ŠVO“. Vedci uvádzajú, že tieto faktory zvyšujú sociálne napätie v Rusku.

Vedci preto dospeli k záveru, ktorý je veľmi podobný rétorike bývalého Putinovho pobočníka Vladislava Surkova pred rozsiahlou inváziou na Ukrajinu.

Sociálne napätie – je takzvaná sociálna entropia, čo je v podstate chaos.

Preto na vyriešenie problému sociálnej entropie v takomto systéme sociálnych vzťahov bude najzrejmejším riešením pokračovanie politiky exportu chaosu do zahraničia – t. j. deeskalácia vnútorného napätia prostredníctvom vonkajšej expanzie.

Strata území Ruska po „hanebnom Brestskom mieri“, ako aj po rozpade varšavského bloku, dáva v historickom kontexte všetky dôvody na šírenie sociálneho napätia v zahraničí za účelom udržania vnútornej súdržnosti.

Po ukončení ŠVO na Ukrajine a páde kyjevského režimu sa teda konfrontácia Ruska so Západom nekončí, ale len zintenzívni. V skutočnosti sme teraz len v počiatočnom štádiu premeny unipolárneho sveta na multipolárny s rôznymi centrami vplyvu a „zhasínajúcim“ Západom. Storočia koloniálnej minulosti Západu však Rusku nedovolia dosiahnuť svoje záujmy bez prekážok.“

V skutočnosti ide o skryté uznanie nevyhnutnosti novej svetovej vojny a šírenia ruskej expanzie do pobaltských štátov a Poľska. Je príznačné, že nedávny článok nemeckého Bild [17] už opisuje scenár ruského útoku na pobaltské štáty.

V druhej časti „Koncepty“ môžeme vidieť zdvojenie príbehov, ktoré opísal Puščajev vo svojom článku „Vojna na Ukrajine a dewesternizácia ako historická úloha: možnosti a limity“. Popisuje, čo je „westernizácia“ a prečo Rusko potrebuje „dewesternizáciu“.

Text „konceptu“ na porovnanie nájdete TU.

Úplné znenie dokumentov je k dispozícii na nasledujúcich odkazoch: koncept [PDF] nájdete TU, článok [PDF] si prečítate TU a list Putinovi [PDF] nájdete na tomto odkaze TU.

Jediný rozdiel medzi tým, čo je uvedené v Puščajevovom článku, koncepciou a listom Putinovi, je jeden dodatočný bod v koncepcii a v liste prezidentovi Ruskej federácie, a to „riešenie otázky opozičných hnutí“. Puščajev to nemá, ale koncept to má. Či si takto chcú „vedci“ privyrábať, alebo ide o príkaz úradov, nie je jasné. Zdá sa však, že náhla smrť Navaľného pred voľbami naznačuje, že Rusko už začalo tento plán realizovať.

Ruská vojna na Ukrajine si vyžiadala už množstvo nevinných životov. Zdroj FOTO: UkraineWorld

NOVÝ ANALYTIK KREMĽA

Z príspevku je vidieť, že Kuznecov začal v ústave pomerne vážnu reformu, aby sa inštitúcia nespájala výlučne s knižnicou. Podstata týchto zmien je vo všeobecnosti v súlade s jeho programovým rozhovorom pri nástupe do funkcie.

Takmer okamžite bolo v INION-e otvorené avizované Interdisciplinárne výskumné centrum, ktoré zapája partnerov do rôznych projektov. Najmä zo strany politickej elity. Kuznecov ako správny aparátčik zrejme pocítil vážne zmeny v politickej klíme a zmenil okruh svojich „vedeckých záujmov“ z krajín západnej Európy (začiatkom 2000 rokov dokonca absolvoval stáž na Univerzite v Marburgu v Nemecku a neskôr sa začali zaujímať o ekonomiku a politiku v EÚ), aby boli potenciálne ziskovejšie v súčasnej ruskej realite globálneho Juhu. Zamestnanci ústavu napríklad v súčasnosti vykonávajú činnosti podobné tým, ktoré sú opísané v uvedenom dokumente.

Z dokumentov tiež vyplýva, že „INION“ spolupracuje s Eurázijskou ekonomickou komisiou a vo všeobecnosti sa snaží podieľať na všetkom, čo súvisí s „globálnym zvratom Ruska“ a „formovaním nového svetového poriadku“ podľa kremeľských metód.

Vo všeobecnosti je myšlienkou obnoveného „INION-u“ premeniť inštitúciu z katalogizátora vedomostí na plnohodnotné analytické centrum, ktoré bude schopné prilákať peniaze na projekty (samozrejme, prejdú cez Kuznecovov pomerne autonómny inštitút, ale to sú menšie detaily). Preto sa Kuznecov snaží aktivizovať zamestnancov svojej inštitúcie v rôznych oblastiach činnosti. Základná humanitná knižnica bude mať vo všeobecnosti relevantných odborníkov. „INION“ teraz skúma podnikanie, otázky autorských práv a vývoj vnútornej politiky v Ruskej federácii.

Rusko ako vojnový štát

Ruská „RIA Novosti“ 7. Marca 2024 zverejnila článok Alexandra Dugina „Rusko potrebuje totálnu militarizáciu“. Príbehy prezentované týmto pseudofilozofom sú celkom v súlade s našim dokumentom podpísaným Putinom.

Dugin píše: „Na dosiahnutie víťazstva v takejto zásadnej konfrontácii je potrebné premeniť Rusko na vojnový štát.“ Okrem presunu ekonomiky na vojnové fungovanie zdôrazňuje, že v Rusku treba vybudovať novú vojenskú ideológiu. Na tento účel by sa mali znovu vytvoriť Politické správy, mali by sa obmedziť politické a občianske práva a militarizovať kultúra. A, samozrejme, pravoslávny džihád je nemožný bez zvýšenia pôrodnosti: „Je potrebné zvrátiť katastrofálny trend poklesu pôrodnosti pomocou mimoriadnych opatrení.“

Všetky tieto opatrenia nie sú možné bez tradičných ruských hodnôt – úplnej kontroly nad špeciálnymi službami a „atmosféry snoopingu“.

Ruská federácia je podľa historika Timothyho Snydera fašistickým štátom, ktorý apeluje na politiku „večnosti“ – teda na nezvratnú „majestátnu“ minulosť, založenú na odpudzujúcej hybridnej zmesi lásky k imperiálnej minulosti, zločinom komunizmu a pravoslávneho fundamentalizmu. V tomto štáte sú Dugin a Prochanov hlavnými „mysliteľmi“, ktorí formujú modernú ruskú ideológiu. V podstate sú to fašisti. Sami sa ale označujú za antifašistov, ktorí všetkých naokolo označujú za fašistov (tradičná technika, kedy zlodej najhlasnejšie kričí „chyťte zlodeja!“ Aby odvrátil pozornosť od skutočných kriminálnych činov).

Je tu paradox, keď sa fašisti, vykonávajúci otvorene fašistickú politiku, nazývajú antifašistami, ktorý Snyder nazýva „schizofašizmus“.

Okrem „diskreditovaného“ Dugina a Prochanova sme našli ďalších schizofašistických vedcov „INION-u“ – sú to Puščajev a Kuznecov, ktorí zatiaľ nie sú veľmi zdiskreditovaní, no získavajú vplyv.

Rusko sa pripravuje na ešte väčšiu vojnu. Úroveň schizofašizmu dosiahla takú úroveň, že plány na transformáciu Ruska a na „utiahnutie skrutiek“ už dospeli do bodu, kedy ich netreba skrývať. V našom článku popísaný koncept a list nie sú tajné dokumenty a Putinov podpis „súhlasím“ je ďalším dôkazom beztrestného absolutizmu.

Originál článku aj s celou dokumentáciou vrátane „dampu“ hacknutej pošty asistenta Sejtkaljeva si môžete pozrieť na portáli InformNapalm.

Autor textu: bob