Podpísal sa pod 1700 patentov. Edison chodil do školy málo, na kúpu chemikálií si zarábal predajom zeleniny

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: Pixabay. com

„Genialita je tvorená z 99 % drinou a len 1 % je talent,“ povedal Thomas Alva Edison, celosvetovo jeden z najproduktívnejších a najvýznamnejších vynálezcov. Pod jeho menom je vedených viac než 1 692 patentov, ďalšie tisíce zaregistrovali jeho firmy. Medzi najznámejšie vynálezy Edisona patria fonograf a žiarovka, ktorú zdokonalil. Na počesť geniálneho Edisona boli počas jeho pohrebu v USA zhasnuté všetky žiarovky.

T. A. Edison sa narodil v roku 1847. Mal ťažké detstvo, od malička bol často chorý, do školy chodil iba krátko. Už ako chlapec sa veľmi zaujímal o prírodné vedy. Keď mal len 10 rokov, v pivnici domu, v ktorom s rodičmi býval, si vybudoval malé chemické laboratórium. Chemikálie však boli na tú dobu veľmi drahé, musel si na ne zarábať predajom zeleniny a roznášaním novín.

Jeho život silno ovplyvnil fakt, že vo svojich dvanástich rokoch čiastočne ohluchol. Prečo stratil sluch, je dodnes sporné, ako najpravdepodobnejší dôvod sa udávajú kiahne, ktoré prekonal.

Thomas A. Edison a jeho fonograf. Zdroj FOTO. pixabay.com

Ako 17-ročný chlapec začal vydávať vlastné noviny The Weekly Herald. V mladosti vystriedal rôzne zamestnania, s mnohými jeho prvými vynálezmi súvisela skutočnosť, že pracoval ako telegrafista.

Práve s telegrafom súviseli jeho prvé vynálezy, ktoré predal – stláčací telegraf, duplexný telegraf a viackanálový automatický telegraf. Na týchto vynálezoch zarobil desiatky tisíc dolárov, ktoré investoval do vybudovania svojho laboratória v Menlo Park. To bolo celosvetovo prvým zariadením, ktoré bolo vybudované za účelom vývoja a aplikácie nových vedeckých poznatkov a technológií. Práve tu vznikli najslávnejšie vynálezy, pod ktoré sa podpísal.

Edisonove laboratórium v Menlo Park. Zdroj FOTO: Wikipedia.org

T. A. Edison bol podľa historikov voľnomyšlienkar, vynikal podnikavosťou, pracovitosťou a cieľavedomosťou. Bol dvakrát ženatý, z každého manželstva mal tri deti. Zomrel 18. októbra 1931. V deň jeho pohrebu boli na počesť tohto geniálneho vynálezcu v USA zhasnuté všetky žiarovky.

Na mieste, kde sa nachádzalo Edisonove laboratórium, bol v roku 1937 postavený pamätník a otvorené múzeum Menlo Park Museum, ktoré je venované tomuto úspešnému podnikateľovi a vynálezcovi. Mesto Menlo Park bolo v roku 1954 premenované na mesto Edison.

Edison v roku 1915. Zdroj FOTO: Wikipedia.org

Medzi najdôležitejšie Edisonove vynálezy patria:

1869 – elektrografické počítadlo hlasov – Edisonov prvý patent. Pomocou dvoch prepínačov umožňoval voľbu „áno“ alebo „nie“.

1869 – stláčací telegraf – pre potreby burzy v New Yorku

1875 – duplexný a automatický telegraf

1877 – cyklostyl – prístroj na rozmnožovanie písomností, predchodca dnešných kopírovacích zariadení

1877 – fonograf

1878 – uhlíkový mikrofón

1879 – žiarovka – prvá pokusná vydržala svietiť 13,5 hodiny

1880 – elektromer

1881 – dynamo

1882 – elektrocentrála

1882 – 22. decembra prvý elektricky osvietený vianočný strom

1885 – tepelná poistka

1889 – kinofilm

1891 – kinematograf a kinetoskop

1902 – elektromobil

1914 – gramofónová platňa