Ohrozených je 100 zo 155 pracovných miest. Tieto dve štátne inštitúcie sa od januára zlúčia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zdroj FOTO: archív red

Priamo ohrozených je až 100 zo 155 pracovných miest. Samostatný štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič), ktorý vykonával lesnícku a poľnohospodársku činnosť od roku 1988 a neskôr aj piliarsku výrobu, sa od začiatku roka 2023 zlúči so štátnym podnikom LESY SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) chce týmto krokom zachovať pracovné miesta v regióne s nedostatkom pracovných príležitostí. 

,,LPM Ulič bol dlhé roky najväčším zamestnávateľom na krajnom východe. Po odčlenení lesných pozemkov do Správy Národného parku Poloniny a po plánovanej zonácii národného parku, ostane v LPM Ulič zhruba 7 900 ha hospodárskeho lesa z pôvodných vyše 23 800 ha,“ uviedol Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

A to rozhodne nestačí na rentabilnú existenciu samostatného štátneho podniku, čo priamo ohrozuje existenciu 100 zo súčasných 155 pracovných miest predovšetkým v poľnohospodárskej správe, dopravno-manipulačnej správe, drevárskej výrobe a na ústredí LPM Ulič.

V uplynulých rokoch LPM Ulič zmodernizoval časť maštalí a zariadení. Zdroj FOTO: red

Po zlúčení LPM Ulič s LESMI SR vznikne od 1.1.2023 Odštepný závod Ulič, v ktorom rezort plánuje zachovať všetky činnosti vrátane obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy, chovu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka. V uplynulých rokoch LPM Ulič zmodernizoval časť maštalí a zariadení v hodnote viac ako 2 milióny eur zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. 

V zefektívňovaní chovu hovädzieho dobytka v Uliči budú LESY SR pod metodickým vedením MPRV SR pokračovať aj naďalej.

Zároveň sa pripravuje projekt zefektívnenia poľnohospodárskej výroby, pretože v Uličskej doline má tradíciu a ako jednu z mála činností je možné ju rozvíjať s ohľadom na chránené územia národného parku.

,,Podnik v Uliči vznikol ešte za minulej éry, aby tu ľudia ostali žiť a mali kde zarábať na živobytie. Historicky sa v tejto oblasti venovali ťažbe dreva. Ak chceme zabrániť úplnému vyľudneniu regiónu, musíme prispôsobiť činnosť našej organizácie novým podmienkam, ktoré tu vznikli po prevode majetkov pod správu Ministerstva životného prostredia,“ uzavrel minister Vlčan.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: red

Počty dojníc klesli z pol milióna na stotisíc

Na to, aby dokázali slovenskí chovatelia produkovať mlieko, potrebujú kvalitné krmivo a toho je málo. Pre extrémne suchá sú výpadky krmiva na úrovni až do 50 %. Nateraz si chovatelia vystačia s odloženou kukuricou spred dvoch rokov. Kúpiť ju dnes je veľký problém.

“Na východe sú všetky podniky podobné. Minimálne na výplatách ľuďom sa to prejaví. Sú závislí od toho, koľko mlieka predáme. Od toho závisia výplaty,” hovorí vedúca poľnohospodárskej správy Jana Karnajová.