Od júla sa zvyšuje suma životného minima. Pozrite sa, aký vplyv to bude mať na dôchodky či rodičovský príspevok

Ilustračná snámka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Expert na dane a odvody Jozef Mihál ako prvý priniesol na svojej stránke informáciu o zvýšení sumy životného minima. To sa od 1. júla zvyšuje o 1,9 %. Čo to v praxi znamená?

Na základe informácie od Štatistického úradu SR sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2024 medziročne zvýšil o 1,9 percenta. Sumy životného minima sa preto vždy k 1. júlu upravia tak, že sa sumy platné k 30. júnu bežného roka vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie, čiže od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.

Keďže sa suma životného minima od 1. júla zvyšuje, menia sa aj veličiny, ktoré sú na ňu naviazané. Nové životné minimum bude na plnoletú fyzickú osobu v sume 273,99 € a na dieťa 125,12 €.

Ako J. Mihál uvádza, od 1. januára 2025 vzrastie aj rodičovský príspevok, a to na sumu 351,80 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské, respektíve 482,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské.

Nezdaniteľná časť na daňovníka: Nezdaniteľná časť (na mesiac) v roku 2025 bude pri výpočte preddavkov na daň 479,4, čo podľa J. Mihála znamená, že v daňovom priznaní za rok 2025, ak daňovník dosiahne základ dane do 25426,27 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5753,79 €.

Dane v roku 2025: Sadzba dane v roku 2025 bude 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 48441,43 € a 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 48441,43 €.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 4036,79 €. Daň sa neplatí, ak nepresiahne za rok 2025 sumu 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy nie sú vyššie ako 2876,90 €.

Evidencia na úrade práce: Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2024 do 30.6.2025, je 273,99 € mesačne.

Dávky v hmotnej núdzi: Od 1. januára 2025 sa sumy dávky a príspevkov, ktoré sú platné k 31. decembru 2024, tiež zvýšia o 1,9 %.

Dôchodky: Od 1. júla 2024 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 €. Zvyšujú sa aj sumy minimálnych dôchodkov. Od 1. 1.2025 bude suma minimálneho dôchodku po 40 odpracovaných rokoch vo výške 467,20 €. Sumy minimálnych dôchodkov nájdete v tabuľke.