Z Ukrajiny sa k nám valí voda z dažďov a topiaceho sa snehu. Na východe Slovenska hrozí vyliatie tokov

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

V Užhorode trápia obyvateľov pravidelne potopy. Hladina rieky Uh, ktorá tečie aj na Slovensko, sa teraz po intenzívnych dažďoch v Užhorode i kvôli roztápajúcemu sa snehu v širšom okolí rapídne zdvihla.

Správu priebežne aktualizujeme.

Sled udalostí:

9:44 – Aktuálne boli na rieke Uh výstrahy pred povodňami znížené z tretieho na prvý stupeň v Lekárovciach. Rieky Laborec sa stále týka prvý výstražný stupeň.

9:01 – Pre okresy Sobrance a Michalovce platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami.

22:30 SHMÚ zaevidoval nárast hladiny Uhu v Lekárovciach (okres Sobrance) o 8 metrov.

Tým dosiahla 3. stupeň povodňovej aktivity. Hladina má pritom stále stúpajúcu tendenciu. Nárast hladiny Uhu môžeme pozorovať aj na rieke Laborec. Hladina tejto rieky s 656 cm dosiahla 1. stupeň povodňovej aktivity. Povodňová vlna sa z Uhu rozšíri na Laborec a následne sa povodňová vlna preženie Bodrogom. Na celom tomto povodí už stúpajú vodné toky.

Do rieky Uh na Ukrajine priteká voda takmer z celej západnej časti Ukrajiny. Hoci je vydaný tretí, najvyšší stupeň povodňovej aktivity pre okres Sobrance, obyvatelia začínajú cítiť obavy až po prekročení 10 metrov.

Výstraha prvého stupňa pred povodňami platí aj pre okres Michalovce. „Vzhľadom na spadnuté zrážky a nasýtenosť povodí aj na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia, resp. prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný,“ uvádza SHMÚ.

Potopy v Užhorode. Zdroj FOTO: Twitter
Zdroj FOTO: SHMÚ