Ako je to s prácou u mladých ľudí na Slovensku? Zamestnávatelia povedali priamo, v čom je problém

Ilustračná snímka. Zdroj: pixabay.com

Až 92 percent spoločností  aktívnych na Slovensku v súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí uvádza problémy s náborom dostatočne kvalifikovaných zamestnancov. Vyplýva to z piatkovej správy európskej agentúry Eurofound.

Eurofound je agentúra EÚ pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok so sídlom v Dubline. Vo svojej správe s názvom „Riešenie nedostatku pracovných síl v členských štátoch EÚ“ agentúra upozornila, že viac ako deväť z 10 podnikov na Slovensku s počtom zamestnancov nad desať osôb uvádza problémy s hľadaním vhodných kandidátov na zverejnené pozície.

Správa vznikla ako výsledok tretieho celoeurópskeho prieskumu, ktorý sa konal v období február – marec tohto roku. Začiatkom roka sa na prieskume zúčastnilo 46.800 respondentov, celkovo bolo oslovených 138.629 subjektov.

Ilustračná snímka. Zdroj: pixabay.com

Podľa prieskumu Eurofound za rok 2019 ide o najvyšší podiel v EÚ. Po Slovensku najhorší stav v tomto smere hlásia firmy z Rumunska (90 %), Malty (88 %), Českej republiky a Nemecko (zhodne po 85 %). Naopak, najmenšie problémy s kvalifikovanými mladými zamestnancami majú v Slovinsku (64 %), Dánsku a Grécku (obe po 57 %). Napriek týmto ťažkostiam bol neuspokojený dopyt Slovenska po pracovnej sile – vyjadrený mierou neobsadenosti pracovných miest v EÚ – v 3. štvrťroku 2020 relatívne nízky. Slovensko malo štvrtú najnižšiu mieru neobsadenosti, na úrovni 0,8 %, pričom priemer EÚ bol 1,7 %.

Vzhľadom na nízky nedostatok pracovných síl a priemernú mieru nezamestnanosti (6,8 % v júni 2021 v porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 7,1 %), agentúra Eurofound skonštatovala, že na Slovensku sa verejná diskusia a opatrenia na riešenie nedostatku pracovnej sily zameriavajú hlavne na prilákanie novej pracovnej sily. V konkrétnej rovine ide o uľahčenie prístupu na pracovný trh pre pracovníkov z tretích krajín. Až potom sa úsilie zameralo na vyššie využívania existujúcich zdrojov a udržanie pracovnej sily, hlavne riešením nesúladu medzi odbornými kvalifikáciami prostredníctvom lepšieho zosúladenia potrieb odbornej prípravy a trhu práce.

Ilustračná snímka. Zdroj: pixabay.com

Správa Eurofoundu upozornila aj na vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na opísané problémy. Prieskum zistil, že existujúce nerovnosti sa pre vplyv pandémie rozširujú hlavne na zraniteľné skupiny. Napríklad mladí ľudia vo veku 18 – 29 rokov s najväčšou pravdepodobnosťou prišli o prácu, pričom 17 % z nich je teraz nezamestnaných, čo je oveľa väčšie číslo v porovnaní s 9 % pre osoby vo veku 30 a viac rokov, ktoré počas koronakrízy prišli o prácu.

Tieto údaje zodpovedajú údajom o nezamestnanosti mládeže, ktoré predstavil Eurostat, štatistický úrad EÚ. Podľa nich bola v júni 2021 u mladých Európanov v EÚ nezamestnanosť na úrovni 17 %, na Slovensku však dosahovala stav 23,1 % (v roku 2020 to bolo 20,1 %).