Na Slovensku máme jednu z prvých a najznámejších hvezdární v Európe. Priniesla mnoho zaujímavých objavov

Jeho pozorovania Halleyho kométy z roku 1910 boli uvádzané v odbornej literatúre. Zdroj FOTO: wikipedia.org

V polovici 19 storočia vzrástla nebývalá vlna záujmu o získavanie čo najpresnejších poznatkov astronomických pozorovaní. Po celom svete preto postupne začali vznikať observatóriá. Jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe bolo založené práve na Slovensku. Dňa 1. apríla 1969 práve vo hvezdárni v Hurbanove (založili ju roku 1871) vznikla Slovenská ústredná hvezdáreň.

Hvezdáreň v Hurbanove založil Dr. Mikuláš Thege Konkoly, ktorý patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné vedecké svetové osobnosti. V Hurbanove založil hvezdáreň i geomagnetické a meteorologické observatórium. Študoval v Pešti a Berlíne, po štúdiách podnikol dvojročnú cestu po najznámejších observatóriách v Európe, kde sa zaujímal najmä o ich činnosť a prístrojové vybavenie. Hvezdáreň sa zakrátko stala jednou z najznámejších na svete.

Na sklonku 19. storočia patrila medzi najlepšie vybavené a svojou prácou najznámejšie astrofyzikálne observatóriá v Európe. Ťažiskom odborného programu hvezdárne bola astrometria, spektroskopia, štúdium fotosféry a chromosféry Slnka, pozorovanie komét a meteorov, fotografovanie hviezdokôp a hmlovín, určovanie času pomocou pasážnika pre vlastné potreby hvezdárne i potreby celého Uhorska. Len za 7 rokov svojho výskumu publikoval Dr. Konkoly, ktorý spolupracoval s najvýznamnejšími astronómami vtedajšej doby, vyše 40 vedeckých a odborných prác.

Historická budova hvezdárne v Hurbanove. Zdroj FOTO: Archív

V obave, že po jeho smrti hvezdáreň zanikne a prístroje sa prestanú používať, celý svoj majetok, dom, záhradu a zariadenie observatórií venoval štátu. On ako jej zakladateľ zostal len neplateným riaditeľom. Medzi jeho mnohých priateľov patril aj známy nemecký hudobný skladateľ Richard Wagner. Dr. Mikuláš Thege Konkoly zomrel dňa 17. 2. 1916 a je pochovaný v Hurbanove.

Už o pár dní, 10. apríla 2022, nás čaká Deň hvezdární a planetárií. Pri tejto príležitosti ponúka hvezdáreň v Hurbanove bohatý program. Brány hvezdárne sa otvoria o 13.30 hodine. V planetáriu bude možné pozorovať jarnú nočnú oblohu a film Kozmix (ako sa stať kozmonautom), verejné pozorovanie objektov dennej a večernej oblohy, prehliadka historickej budovy a exponátov v Múzeu M. T. Konkolyho. Pripravené budú aj súťaže a astronomické aktivity pre deti aj dospelých.

Dr. Mikuláš Thege Konkoly. Zdroj FOTO. wikipedia.org

Ďalšie významné udalosti, ktoré sa viažu k dnešnému dátumu:

  • 1960: V USA vypustili prvú meteorologickú družicu Zeme Tiros 1
  • 1961: V Bratislave vznikol Divadelný ústav
  • 1963: V Bratislave bol založený Slovenský filmový ústav
  • 1976: V Kalifornii (USA) bola založená americká technologická spoločnosť Apple Computer
  • 2002: Holandsko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá legálne umožnila eutanáziu