Vojna v bezpečnostných zložkách pokračuje. Má kontroverzná nahrávka odvrátiť pozornosť od niečoho zásadnejšieho?

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: Polícia SR

V kauze mediálne známeho kajúcnika Bernarda S. sa objavila nahrávka rozhovoru, ktorý sa týka zatýkania a vyšetrovania ostro sledovaných káuz. Dochádza ku tomu práve vtedy, keď sa vyostruje komunikácia čelných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Navyše je to v čase, keď Krajský súd v Bratislave odmietol uvalenie väzby na ďalších dvoch známych kajúcnikov, ktorých všetci poznáme.

Nie je známe, kto vyhotovil nahrávku, za akým účelom a prečo je zverejnená práve v tomto čase. A či táto nahrávka nebude zapadať do skutkového deja pri obvinení členov strany SMER. S nahrávkami a únikmi informácií z vyšetrovacích spisov však máme už bohatú skúsenosť. Médiá a tlak verejnej mienky majú svoju silu. Nie vždy sú však motívy toho, kto zverejní informáciu, nezištné a takmer vždy je zverejnením nahrávky alebo citlivej informácie sledovaný nejaký cieľ.

Pri zadržaní ex-riaditeľa SIS bol nájdený v garáži anonymný list, ktorý ho mal údajne varovať pred zadržaním. Takisto tu bola informácia o tom, že obvinený bývalý prezident finančnej správy František I. hovoril o korupčnom správaní súčasného ministra vnútra v nejakej nahrávke rozhovoru. Dokonca nebohý Milan Lučanský si archivoval komunikáciu so svojim nadriadeným -ministrom vnútra. Je možné, že zverejnením detailov z komunikácie, ako to môže byť aj v tomto prípade, je sledované odvrátenie pozornosti alebo diskreditácia.

Exprezident Policajného zboru Milan Lučanský. Zdroj FOTO: Polícia SR

Keď sa pozrieme do minulosti, kedy vznikla nahrávka s bývalým ministrom hospodárstva Pavlom R., zistíme, že od toho času pribudol v Trestnom zákone trestný čin – porušovanie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Vtedy to vyzeralo tak, akoby sa vrchnosť, ak ju tak nazveme, bála toho, že citlivé informácie môžu ohroziť každého, hlavne však toho, kto niečo chce vyriešiť takpovediac v tichosti, diskrétne a hlavne v rozpore so zákonom, morálkou a spoločenskými konvenciami. Jedná sa o kumulatívnu skutkovú podstatu, kde samotné vyhotovenie záznamu nemusí byť trestné, ale až jej zverejnenie a sprístupnenie tretej osobe.

Neskoršia judikatúra a ustálená prax súdov však umožňuje natáčať verejných činiteľov pri výkone právomoci, čo v minulosti nebolo možné. Bolo to možné vidieť už pri Covide, kde sa na sociálnych sieťach objavovalo množstvo videí zo služobných zákrokov.

Tu však nevieme odkiaľ nahrávka pochádza. Ak by ju vyhotovila spravodajská služba, služby Policajného zboru na to zo zákona zmocnené, bolo by to v poriadku. Až do momentu zverejnenia. Žiadne informácie, hlas, obraz zvuk a veci osobnej povahy vyhotovené v zmysle služobnej činnosti nemôžu byť zverejnené. Porušujú sa tým práva obvinených osôb, účastníkov konania a dokonca, ak by táto nahrávka bola legálne zhotovená, jej zverejnením by dotyčný riskoval zneužitie právomoci verejného činiteľa.

Čo je však zarážajúce, obsah nahrávky sa týka citlivých káuz, spomínanej vojny v polícii alebo v bezpečnostných zložkách štátu. Na diskreditáciu protivníkov a oponentov sa používajú pseudonahrávky, kde až po tzv. fonografickej expertíze je možné potvrdiť pravosť hlasu tej ktorej osoby. Ak sa nahrávka dostane do rúk špekulanta, tak po zostrihaní a vytrhnutí hovorených vecí z kontextu môže úplne zmeniť obsah. Navyše, ak sa toto deje pri takých kauzách, aké naša spoločnosť doposiaľ nepoznala, vyjadruje to veľký záujem „kohosi“ o rovnováhu v sledovaných prípadoch. Je preto s istotou možné potvrdiť slová súčasného prezidenta PZ, že prebieha zápas o charakter štátu.

Robert Fico. Zdroj FOTO: wikipedia.org

O temných silách sa hovorilo síce v súvislosti s inými prípadmi, ale tu je práve vidno, že existujú osoby, ktoré už pri vyhotovení záznamov zvuku vedeli, že takúto službu niekto rád využije. Nahrávky pritom môžu vyhotovovať orgány činné v trestnom konaní za presne stanovených podmienok. Jedná sa o obrazové a zvukovo-obrazové záznamy. Čo však podlieha schvaľovacej právomoci súdu. Ak  bola nahrávka vyhotovená v osobnom motorovom vozidle, dá sa to prirovnať ku vyhotoveniu nahrávky v obydlí. Uverejnenie nahrávky v čase Veľkonočných sviatkov, pred zadržaním Roberta F. a spol., tiež upriamuje pozornosť na aktuálne načasovanie. Ako táto informácia z nahrávky zmení smerovanie citlivých káuz? To bude predovšetkým záležať od toho, ako na to zareagujú tí, ktorých sa týka. Je však už dnes jasné, že sme svedkami zápasu o to, kto získa pravdu na svoju stranu. Starorímska Justitia bola slepá, ale verejnosť si vždy zaslúži poznať pravdu. 

Autor je investigatívny novinár.