S menom najznámejšieho moreplavca sa spája veľa tajomstiev. Jeho výpravy mali pre ľudstvo obrovský význam

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Pred 529 rokmi sa 15. marca vrátil zo svojej prvej výpravnej plavby najznámejší moreplavec v dejinách ľudstva. Necelých sedem mesiacov sa admirál Krištof Kolumbus plavil za svojim cieľom, ktorým malo byť nájdenie novej námornej cesty z Európy do Ázie. Namiesto toho objavil „Nový svet“.

Na svoju prvú plavbu sa vybral už ako štrnásťročný, odvtedy trávil čas štúdiom zemepisných a cestopisných diel, kreslil mapy a študoval umenie riadenia lodí a navigácie. Vo vedení lodí sa zdokonalil až natoľko, že sa v roku 1492 odhodlal na svoju prvú veľkú výpravu. Mala ňou byť cesta do Indie, kam sa chcel dostať západnou trasou. Keď svoj návrh predostrel portugalskému kráľovi, ten jeho nápadu vôbec nedôveroval. Napokon ho v plavbe podporil španielsky kráľ, tak 3. augusta 1492 Kolumbus vyplával z prístavu Palos de la Frontera a po tridsiatich dvoch týždňoch objavil „Nový svet“ – najskôr doplával na ostrov, ktorý pomenoval San Salvador, potom na Kubu, Haiti a ďalšie ostrovy, kde ho vítalo domorodé obyvateľstvo. Z tejto cesty sa vrátil 15. marca 1493. Jeho výprava priniesla európskym panovníkom bohatstvo a slávu, domorodým obyvateľom zase utrpenie a biedu.

Mapa Krištofa Kolumba z roku 1490. Zdroj FOTO: wikipedia.org

Krištof Kolumbus, o ktorého národnosti existuje niekoľko teórií (podľa niektorých bol Portugalec, podľa iných Španiel alebo Talian), potom podnikol ešte ďalšie tri výpravné plavby k americkému kontinentu. Nikdy sa vraj nedozvedel, že objavil Ameriku. Zomrel v roku 1506 v presvedčení, že našiel novú cestu do Indie.

Ďalšie významné udalosti, ktoré sa viažu k tomuto dátumu:

  • 1412: kráľ Žigmund Luxemburský v Starej Ľubovni uzavrel mier s poľským kráľom Vladislavom a litovským veľkokniežaťom Vitoldom
  • 1848: vypukla revolúcia v Rakúsko-uhorskej monarchii
  • 1882: slovenskí študenti v Prahe založili spolok slovenských akademikov Detvan. Jeho prvým predsedom sa stal Jaroslav Vlček
  • 1906: bol zaregistrovaný Rolls-Royce Ltd.
  • 1917: abdikoval ruský cár Mikuláš II.
  • 1937: doktor Bernard Fantus zriadil v nemocnici Cook County v Chicagu prvú ústrednú krvnú banku, v ktorej uchovávali krvné konzervy pre transfúzie
  • 1939: nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Protektorát Čechy a Morava
  • 1939: ukrajinsko-rusínsky politik A. Vološin vyhlásil Karpatsko-Ukrajinskú republiku, ktorú ale na druhý deň obsadili maďarské vojská
  • 1956: prvé predstavenie muzikálu My Fair Lady na Broadwayi v New Yorku
  • 1990: M. S. Gorbačov bol zvolený za prvého prezidenta ZSSR