Sociálna poisťovňa vypláca kompenzáciu k dôchodku. Ak ste sa narodili v týchto rokoch, dostanete ju aj vy

Ilustračná snímka. FOTO TASR/DPA

Nie len ženy, ale aj muži narodení v rokoch 1957 až 1965 sa dočkali od Sociálnej poisťovne postupného vyplácania kompenzácie. Týmto ročníkom nebola v minulosti podľa vtedy platného zákona zohľadnená výchova detí pri znížení dôchodkového veku.

O pravidlách na vyplácanie kompenzácie a okruhu poistencov rozhoduje zákon o sociálnom poistení, ktorý od 1. januára 2021 pozmenil vymedzenie dôchodkového veku.

Avšak, kompenzácia bude priznaná len tým, ktorým sa podľa novej právnej úpravy dôchodkový vek zmenil. Ženám narodeným v týchto rokoch sa nezmenil:

1957-1958, ktoré vychovali tri a viac detí

1959-1963, ktoré vychovali päť a viac detí.

Na kompenzáciu nemajú všetci nárok

Rovnako platí, že právo na kompenzáciu má len ten poistenec, ktorý by nový vymedzený vek dosiahol pred 1. januárom 2021, teda v čase, kedy mu v tom čase účinný zákon určoval neskorší odchod do dôchodku. Ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek až po 31. decembri 2020, majú nárok ísť do dôchodku skôr, a to od veku, ktorý platí podľa nových pravidiel.  Z tohto dôvodu im zákon nepriznáva nárok na kompenzáciu. Tí, ktorí majú nárok na kompenzáciu, tak im ju Sociálna poisťovňa priznáva automaticky bez akejkoľvek žiadosti.

Výpočet dôchodkového veku

Poistenec si môže dôchodkový vek vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorý je dostupný na webe Sociálnej poisťovne : Výpočet dôchodkového veku