Pohreby utečencov sú povinné zabezpečiť obce. Finančné príspevky ale nedostanú

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine je príval utečencov na Slovensko podstatne vyšší, než bola situácia v minulosti. Ak sa však rozhodnú prekročiť hranicu nelegálne, prípadne budú migrovať bez rodiny a známych, pričom na ceste za lepším životom zomrú, tak obec, v ktorej katastrálnom území bolo telo nájdené, čakajú povinnosti.

“Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne informovať Ministerstvo zahraničných vecí SR, príslušnú diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Obec do 14 dní odo dňa oznámenia obdrží informáciu, akej národnosti bol mŕtvy, oznámenie o zabezpečení prepravy ľudských pozostatkov alebo súhlas o ich pochovanie na našom území. Všetky náklady na pochovanie je ale povinná zabezpečiť obec,” informuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Zmena zákona v nedohľadne

Európske inštitúcie zatiaľ na finančné príspevky pre obce, ktoré pohreb cudzinca zabezpečia, nemyslia. Úrad verejného zdravotníctva, ktorý má zákon o pohrebníctve v kompetencii, taktiež neplánuje zákon meniť. “Ak ale budú doručené podnety, Úrad verejného zdravotníctva je otvorený širokej odbornej diskusii,” dodávajú.

Cintorín v obci Stakčín, kde sú pochovaní piati utečenci.

Cintorín s utečencami sa nachádza aj v obci Stakčín, ktorá je od slovensko-ukrajinskej hranice vzdialená necelých 30 kilometrov. Sú tu pochovaní piati migranti, identita štyroch je neznáma. Piatou je utečenkyňa zo Somálska. “V bývalej obci Veľká Poľana bolo nájdené telo černošky. Keďže išlo o obec, ktorá bola vysťahovaná kvôli výstavbe vodnej nádrže, podľa zákona bola obec povinná na vlastné náklady zabezpečiť pochovanie tejto ženy. Peniaze na to idú z rozpočtu, ktorý má obec už dosť minimálny, popri všetkej údržbe či už v lete, alebo v zime je potrebné, ak táto situácia nastane, hradiť aj pohreby migrantov,” približuje starosta obce Miroslav Bober.