Turistické sprievodkyne: Bratislava je krásna, bola však plná pascí pre párhodinových turistov

Bratislava hrad Dominantou Bratislavy je nepochybne hrad. FOTO TASR - Pavol Zachar

Jednohlasne sa sprievodkyne zhodli na tom, že by Bratislava mala viac prezentovať svoje poklady domácim obyvateľom a cielene, už od školského veku budovať zdravý lokálpatriotizmus, prebudiť záujem o vlastnú históriu, ale tiež zodpovednosť k mestu a jeho prírode. „Hrdí môžeme byť na osobnosti z našich dejín. Napríklad taký bratislavský vynálezca Wolfgang von Kempelen bol fascinujúci, všestranný priekopník v mnohých oblastiach, a predsa takmer zabudnutý,“ upozorňuje Katarína a dodáva: „Je mi vždy nesmierne ľúto, keď vidím, že cudzinci vedia o našom meste viac než domáci.“ Andrea súhlasne dopĺňa: „Máme tu prekrásnu prírodu, chránené územia… a Bratislavčania o nich nevedia. Prechádzajú týmito územiami bez toho, aby vedeli, čo je na nich výnimočné a ako sa tam treba správať.

Bratislava ponúka fascinujúce historické pamiatky. Foto archív KK

Nie všetky sprievodkyne sa narodili v tomto meste, ale všetkým Bratislava prirástla k srdcu. Helena, ktorá je rodená Bratislavčanka, tvrdí, že: „keď niekto niečo nepozná, nemôže to mať rád“. Silný vzťah k Bratislave jej sprostredkovali rodičia ešte v prvej polovici 20. storočia a ona sama celý život pracuje na tom, aby o tomto meste vedela, čo najviac. Najradšej má Dunaj, Staré mesto a ulice bývalého Korza. „Bratislavu milujem z celého srdca celú, takú, aká je,“ vyznáva sa Katarína. „Máme tu všetko. Krásnu prírodu, fascinujúce historické pamiatky, podivné moderné stavby aj ukážkové socialistické budovy. Pre mňa osobne je Bratislava mestom mojich splnených snov po každej stránke, súkromnej i pracovnej. Nemožno mi ju neľúbiť.“  Rovnako to cíti aj Viera Jančušková: „Ja doslovne milujem svoje mesto. Bývam v Starom meste, takže som tam každý deň. Okrem toho sledujem aj novú výstavbu, aj keď ma vo viacerých prípadoch hnevá jej dravosť.“ Pre Andreu je Bratislava domovom, ktorý jej dáva pocit bezpečia aj slobody: „z ktoréhokoľvek kúta mesta to máme len na skok do prírody a tú ja neskutočne potrebujem.“ Nachádza kultúrne zážitky v uliciach a inštitúciách a príležitosť učiť sa a stále spoznávať niečo nové. „Bratislava je pre mňa mesto možností,“ uzatvára Andrea.