Slováci si polepšili. Počet ľudí ohrozených chudobou vlani klesol

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR/DPA

Podiel obyvateľov SR ohrozených príjmovou chudobou sa vlani znížil na 11,4 %, niektoré skupiny obyvateľov sú však ohrozené viac. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Na Slovensku žilo vlani pod hranicou príjmovej chudoby vyše 600-tisíc osôb, ich počet sa medziročne znížil. Najviac ohrozené boli viacdetné domácnosti, neúplné domácnosti (jeden rodič s aspoň jedným dieťaťom) a deti mladšie ako 18 rokov. V dvoch z ôsmich krajov SR sa situácia oproti roku 2019 veľmi mierne zhoršila, a to v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Na Slovensku bolo v roku 2020 celkovo 11,4 % obyvateľov ohrozených príjmovou chudobou. Znamená to, že ich príjmy boli nižšie ako vypočítaná národná hranica chudoby. Celkovo išlo o 615-tisíc ľudí, tento počet sa medziročne znížil o 23-tisíc osôb. V roku 2019 bolo príjmovou chudobou ohrozených viac osôb, a to 11,9 % obyvateľov.

Hranica rizika príjmovej chudoby

Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla pre domácnosť jednotlivca hodnotu 435 eur mesačne (5222 eur/rok). Táto hodnota voči roku 2019 vzrástla približne o 29 eur na mesiac. Hranica rizika chudoby pre úplné domácnosti s dvoma deťmi bola 914 eur na mesiac.

Aj rok 2020 potvrdil dlhodobý trend, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (56,1 % osôb), a potom viacdetné úplné rodiny s tromi a viac deťmi (37,1 % osôb). Podobne chudoba ohrozovala aj neúplné rodiny, teda domácnosti osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi (33,9 % osôb).


Najohrozenejšia veková skupina

Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, keď každé šieste dieťa (17 %) žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Ich podiel sa medziročne znížil, v roku 2019 to bolo 19 %. U seniorov vo veku 65 a viac rokov je chudobou ohrozených 9,5 % ľudí, pričom ich podiel posledné dva roky rástol.


Zdroj foto: ŠÚ SR

Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby sa v roku 2020 zaznamenala v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (18,3 % a 17,2 %). Medziročne sa však v oboch týchto regiónoch podiely ľudí pod hranicou chudoby znížili. Nad priemerom SR sa nachádzali aj Košický a Žilinský kraj.            

Naopak, najmenej chudobou ohrozené obyvateľstvo zostáva v Bratislavskom kraji s hodnotou 3,7 % obyvateľov, ktorí sú vystavení riziku príjmovej chudoby. Pod úrovňou priemeru SR boli tiež všetky tri kraje západného Slovenska – Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky.

Zdroj foto: ŠÚ SR

Počet a podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením sa v rámci regiónov Slovenska zásadne líši.

Najvyšší podiel ohrozených osôb bol vlani v Banskobystrickom kraji (24,3 %, v roku 2019 to bolo dokonca 26,1 %), čiže ide o každého štvrtého obyvateľa. Nad celoslovenským priemerom sa nachádzali aj Prešovský a Košický kraj (20,8 % a 19,4 %). Naopak, päť ostatných krajov bolo pod celoslovenským priemerom. Najmenej ohrození sú dlhodobo obyvatelia Bratislavského kraja (len 5,9 % obyvateľov regiónu).

Situácia v Trenčianskom kraji sa nezlepšila

Situácia sa v roku 2020 medziročne zlepšila vo všetkých regiónoch s výnimkou Trenčianskeho kraja, kde podiel ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením stúpol z 9,1 % v roku 2019 na 10,7 % v roku 2020.            

Najvýraznejšie zlepšenie situácie sa medziročne prejavilo v Trnavskom kraji, podiel ľudí ohrozených chudobu a sociálnym vylúčením klesol o 3 percentuálne body na hodnotu 10,8 % obyvateľov.