Na Slovensku rastie počet bankrotov. Najväčšie problémy majú štyridsiatnici

Ilustračná snímka. Zdroj: infiniteyou.c

Počet osobných bankrotov postupne narastá. V júli zbankrotovalo 859 občanov Slovenska, čo je najviac v tomto roku a zároveň sa počet bankrotov zvýšil už štvrtý mesiac po sebe. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK). V tomto roku zatiaľ zbankrotovalo 3945 dlžníkov.

V medziročnom porovnaní s júlom minulého roka, keď zbankrotovalo 829 ľudí, ide o nárast o 3,62 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v júni zbankrotovalo 821 dlžníkov, ich v siedmom mesiaci toho roka bolo o 4,63 percenta viac. „Ak veriteľ do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, súd, ktorý o oddlžení rozhodol, ho môže zrušiť. V júli sme zaznamenali zrušenie oddlženia trom dlžníkom,“ spresnila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Najväčší dlžníci

V júli súdy vyhlásili 856 konkurzov a traja dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júli 2021 ich bolo 73 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 786 na majetok nepodnikateľov. Zároveň súdy zrušili 585 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 523 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 62 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Najväčšou vekovou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli štyridsiatnici. Medzi mužmi ich bolo 30,71 percenta a medzi ženami 29,1 percenta. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji, kde skrachovalo 149 ľudí a najmenej v Bratislavskom kraji so 62 osobnými bankrotmi.

Od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla 2021 zbankrotovalo už 53 366 obyvateľov Slovenska.