Nedokázal udržať pero ani ovládať svoje ruky. Na písacom stroji však vytvoril stovky fascinujúcich umeleckých diel

Paul Smith sa 16 rokov učil hovoriť a 32 rokov chodiť. Vďaka písaciemu stroju sa stal uznávaným umelcom. Zdroj: https://fmsblog.azurewebsites.net/ Paul Smith sa 16 rokov učil hovoriť a 32 rokov chodiť. Vďaka písaciemu stroju sa stal uznávaným umelcom. Zdroj: fmsblog.azurewebsites.net

Jeho príbeh dodnes inšpiruje neuveriteľnou vytrvalosťou, vôľou žiť a najmä obrovskou tvorivou silou, ktorá sa mohla prejaviť vďaka osudovej náhode. Paul Smith trpel od útleho detstva mozgovou obrnou, mal problémy s rozprávaním aj pohybom, nedokázal udržať pero ani ovládať svoje ruky. Napriek tomu sa preslávil po celom svete ako umelec na písacom stroji.

Narodil sa v roku 1921 vo Philadelphii, teda v čase, keď sa pacientom s detskou mozgovou obrnou nedostávalo príliš veľa pozornosti, ale ani podpory v rámci zdravotnej starostlivosti a lekári odporúčali hospitalizáciu takýchto detí. Možnosti pre hendikepovaných pacientov boli veľmi limitované. Aj v Paulovom prípade lekári neverili, že bude žiť dlho. On sa však týmto predpovediam vzopäl a dožil sa vysokého veku, 85 rokov – teda oveľa dlhšie, ako je priemerná dĺžka života dospelého muža. A nebolo to prvýkrát, čo prekonal pesimistické vyhliadky.

Trpezlivosť a vynaliezavosť odhodlaného ducha

O Paulovom ranom živote nie je veľa informácií, okrem toho, že sa narodil s detskou mozgovou obrnou a jeho rodina sa presťahovala z Philadelphie do Hollywoodu na Floridu. Žili tu v blízkosti vlakov a železničných tratí, čo sa neskôr stalo predmetom jeho výtvarnej tvorby.

Ako hendikepované dieťa nemal nárok na bežné vzdelanie – učiť sa čítať a písať. No hoci bol pre svoje zdravotné ťažkosti vylúčený zo školy, stal sa výborným hráčom šachu, ale predovšetkým uznávaným umelcom. A to aj napriek tomu, že jeho stav mu sťažoval uchopiť pero a ceruzky, jesť, obliekať sa, alebo nejakým spôsobom vyjadrovať svoje myšlienky. Nevzdal sa. Trvalo mu 16 rokov, kým sa naučil hovoriť a 32 rokov, kým sa naučil chodiť.

K umeniu sa dostal vďaka zvláštnej náhode, keď ako 11-ročný našiel písací stroj, ktorý vyhodil jeho sused. Tento stroj sa stal preňho všetkým. Keďže Paul nevedel rozprávať, nedokázal nijako sprostredkovať svoje pocity okoliu. Vďaka písaciemu stroju našiel nové možnosti a spôsoby vyjadrovania. Kancelársky papier sa stal jeho plátnom a písací stroj nástrojom. Bežný kancelársky nástroj využil ako umelecké médium a začal ním „kresliť“.

Dokonale prepracovaný obrázok vďaka pár symbolom. Veverička, s ktorou sa Paul spriatelil ako dieťa. Zdroj: pinterest.com

Zaslúžené uznanie a sláva

Paulov úspech, ktorý svojím umením získal, je dodnes zdrojom inšpirácie nielen pre ľudí v umeleckej sfére, ale vôbec pre všetkých, ktorí sa stretávajú s komplikáciami na ceste za svojimi snami.

Témy, ktoré zobrazoval, sú ľahko rozpoznateľné. Bavilo ho vytvárať obrázky zvierat, zátiší, prírody, vojnových scén, duchovných symbolov a krajín. Priestor dostala aj jeho fascinácia vlakmi, ktorú si niesol z detstva, či dokonca veverička, s ktorou sa spriatelil ako dieťa, ale aj duchovní vodcovia: pápež, Ježiš a Matka Tereza. Vytváral aj repliky známych umeleckých diel, ktoré obdivoval, ako napr. Mona Lisa či Rodinov Mysliteľ.

Len pár symbolov k tvorbe umeleckých diel

Avšak viac ako témy, ktorým sa Paul venoval, je fascinujúca jeho dôkladná zručnosť používania symbolov na písacom stroji, ktorá mu umožňovala vytvárať dokonalé obrazy. Používal pri tom najmä desať horných klávesov, kde neboli písmenká, ale znaky. Tie boli, možno prekvapivo, vytvorené iba pomocou niekoľkých symbolických klávesov -!, @, #, %, ^, _, (, &,), ktoré boli prístupné v hornom rade klávesnice jeho písacieho stroja. A to je pozoruhodné, najmä ak si uvedomíme, že ručné písacie stroje vyžadujú umiestnenie pások, úpravu valčeka a zaistenie papiera. V tej dobe pisári na strojoch nemali priestor pre robenie chýb, keďže ich vymazanie bez stôp nebolo možné.

Počas písania zaistil kľúč Shift v uzamknutej polohe, aby sa ubezpečil, že neúmyselne nepísal čísla. Ľavou rukou upevnil pravú. Rôzne symboly vytvárali vzhľad rôznych textúr a v závislosti od vzhľadu, ktorý sa pokúšal dosiahnuť, upravil rozstup, aby písal symboly v krátkej blízkosti alebo ďaleko. A upravil valček na dokonalé medzery medzi čiarami. Časom dokonca vypracoval techniky, vďaka ktorým dokázal aj tieňovať.

Odkaz, ktorý zanechal, prekonáva modernú dobu

V dnešnej dobe už  vidíme ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa môžu venovať umeniu spôsobom, ktorý si Paul pravdepodobne nedokázal ani len predstaviť. Počítače a softvérové technológie už dávno nahradili písacie stroje. Otvorili nové cesty pre umenie, fotografiu, filmovú tvorbu a dizajn. K dispozícii sú technologické nástroje, ktoré umelcom vyrovnali podmienky bez ohľadu na to, aké sú ich fyzické schopnosti.

O to úžasnejšie je, čo dokázal Paul s písacím strojom, kancelárskym papierom a fyzickými obmedzeniami v dôsledku svojho postihnutia. Jeho práca dokazuje, že s trpezlivosťou a vynaliezavosťou je všetko možné.

Nedá sa presne určiť, koľko obrazov vytvoril Paul za svoj dlhý život, niektoré zdroje odhadujú viac ako 400 kusov. Zomrel 25. júna 2007 a zanechal po sebe jedinečné dedičstvo plné výnimočných diel.