Komentár Iva Samsona: Pokračujúca pandémia a zabudnuté riziká pre svet

Ivo Samson Bezpečnostný analytik Ivo Samson. FOTO Archív IS

Téma pandémie nás v ostatných takmer dvoch rokoch úplne pohltila. Ak nás niečo naučila, tak je to odnaučenie sa jednej hlúpej povere, ktorej sa hovorí pokrok. Za najmodernejším a najpokrokovejším ľudstvom sú rôzne zvládnuté SARSy, MERSy, Eboly, šialené choroby šialených kráv, prasacie mory, HIV a AIDS. Všetko sa zrazu odsunulo do úzadia až zabudnutia.

Ale ajhľa! Máme tu ďalšiu vlnu akejsi pľúcnej choroby, na ktorej si vylámali zuby aj tí najpokrokovejší medicínski experti sveta. Čo to je? Kde sa to vzalo? Ako sa toho zbaviť? A kedy? Kto za to môže? A opäť budeme hovoriť iba o nej ako o hlavnej téme súčasného bytia.

V roku 1920 vydali v Prahe útlu knižku s názvom Nová Európa. Jej autor bol v tom čase už prezidentom Československa a volal sa Tomáš G. Masaryk. Z knižky vyčnieva jeho zápal pre „Slovanstvo“, viera v „Ameriku“, vášnivá obhajoba spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale po jednom storočí čítania (2021) tam vidno aj varovania. Niektoré akoby už čiastočne zanikli – pozor na Rakúsko, pozor na Nemecko a jeho bismarckovskú tradíciu, pozor na marxizmus, pozor na Rusko, pozor na problémy s národnostnými menšinami, pozor na nacionalizmus! Niektoré z týchto varovaní ako Nemecko, Rusko, nacionalizmus či marxizmus sa, žial, ukázali ako smutne reálne a tieto ideológie vohnali Európu o necelých dvadsať rokov po publikovaní „Novej Európy“ do ďalšej svetovej vojny.

Z dnešného hľadiska sa tieto varovania dajú chápať ako pretrvávajúce hrozby. Vtedy, po skončení „Veľkej vojny“, mal svet, ako udivene konštatuje Masaryk, zhruba 1,5 miliardy obyvateľov podľa odhadov. Dnes sa počet obyvateľstva na našej milej zemeguli blíži na základe exaktnejšieho rátania k ôsmim miliardám. Z toho vyplýva prvé veľké bezpečnostné riziko súvisiace s pľúcnou pandémiou: preľudnenie a tzv. globálne otepľovanie.

Ako iné bezpečnostné riziko (nie práve podľa poradia) vyčnieva celosvetová výmena obyvateľstva na základe cestovania, turizmu. Nechtiac siahajúc do dávnejšej histórie, väčšina obyvateľov oboch (vlastne štyroch) Amerík, padla za obeť chorobám zavlečeným z Európy. Mimochodom, na Kamčatskom polostrove prežilo podľa najnovších ruských údajov choroby importované od imúnnych ruských Európanov iba 19 % „domorodcov“. Ak by bol býval (špekulácia) cár Alexander III predal Kamčatku Spojeným štátom amerických aj s Aljaškou, mohlo byť to číslo pôvodných obyvateľov, ktorí európsku inváziu prežili, ešte menšie. Nečudo, že množstvo krajín tu dnes nastavilo turizmu jedno varovné STOP! Uvidíme! Riziko pre globálny obchod a tzv. stabilitu sveta azda ani netreba pripomínať.

Pandémia Covidu-19 nám však vymazala z nedávnej minulosti predchádzajúce riziká, ktoré vôbec nezmizli: ilegálnu migráciu do EÚ (a ona sa k „nám“ vráti) alebo do USA, zlyhanie chiméry multikulturalizmu, proliferáciu zbraní hromadného ničenia (akoby zabudnutá Severná Kórea a Irán), rozbúrený Stredný východ, poprípade terorizmus, ktorý je iba prejavom individuálneho, hromadného či etnického násilia. Pandémia Corona nás opantala natoľko, že sme začali trpieť progresívnou stratou pamäte.

Autor je bezpečnostný analytik.