Komentár Iva Samsona: Ako Slováci vymierajú

Ivo Samson Bezpečnostný analytik Ivo Samson. Zdroj foto: youtube.com

Slováci ako národ nepatria demograficky práve k najproduktívnejším. Tvrdiť, že sa to týka iba Slovákov, by bolo nespravodlivé. Len pred pár rokmi prebehla médiami informácia od talianskych štatistických úradov, že najnižšiu pôrodnosť v Európe má táto kedysi najkatolíckejšia krajina. Írsko alebo Poľsko by s týmto dekorovaním Talianov možno neboli spokojné, ale počet narodených detí na jednu ženu je úradne potvrdený práve v Taliansku. A je najnižší v Európe. Počet detí na ženu sa v štatistikách inak vždy považoval za hodnovernejší údaj ako počet detí na muža. Ženy sú v tomto transparentnejšie, aj keď presvedčovanie manželov o opaku im dnes zlomila až metóda DNA.

Slovensko tu v porovnaní s touto krajinou (Taliansko) nevychádza až tak zle. Najlepšie v Európe sa javí Albánsko, ktoré v pôrodnosti na európskom kontinente suverénne vedie. Iste, Albánsko by zasa nesúhlasilo s tým, že práve Slováci sú najstarším národom v Európe. Lenže, nech im Slováci odpustia, oni podľa lingvistov tým najstarším európskym národom asi naozaj sú. Ale ako vidíme na príklade Talianov – najbližších potomkov Rimanov – byť starým nie je demograficky vždy výhra.

Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky však nie sú veľmi radostné.

Na vine je kapitalizmus, resp. trhová ekonomika a príklon Slovenska k Západu. Po roku 1989 a po začlenení Slovenska do EÚ začala veľmi rýchlo klesať úmrtnosť Slovákov či už na jednu alebo na jednotlivé moderné choroby všeobecne. Kde sú tie časy, keď bývalé Československo dodávalo Svetovej zdravotníckej organizácii OSN (WHO) údaje o úmrtnosti v danej krajine. Československo bolo jedným z najlepších klasifikovaných štátov vtedajšej Východnej Európy. Úmrtnosť sa znižovala, ona vlastne stúpala, samozrejme, okrem Sovietskeho zväzu, ktorý tejto organizácii prestal v roku 1976 jednoducho dodávať údaje. To až Gorbačovova „glasnosť“ priniesla celkom zarážajúce údaje.

Štátny rozpočet po r. 1989/1993 naopak omladnutie obyvateľstva zaťažilo. Inými slovami, Slováci, korunovaní kedysi v 90. rokoch slovenskými novobuditeľmi za najstarší národ Európy, dnes radikálne starnú v porovnaní s mimoeurópskym, najmä ázijským, africkým či latinskoamerickým svetom. K dispozícii máme zatiaľ len Štatistickú ročenku Slovenskej republiky 2020. Ročenka za rok 2021 ešte nie je na sklade, ale asi tiež moc nepoteší.

K 31. 12. 2020 mala Slovenská republika 5 459 781 obyvateľov. Mimochodom, k 31. 12. 2019 bolo tých obyvateľov podľa predchádzajúcej „ročenky“ 5 456 362. Takže za rok 2020 mierny nárast, ktorý ale prirodzene nestačí na prirodzenú reprodukciu obyvateľstva a na narastajúcu „kolóniu“ bezmocných dôchodcov. Ako nás však informuje Štatistický úrad SR, 4 347 osôb získalo v roku 2020 Slovensko migráciou. Takže z hľadiska Slovanov, o ktorých nám, národniarom, ide na prvom mieste, je ten nárast vlastne skôr podrast. Áno, slovenský národ starne a starne statočne, spolu so svojimi slovanskými, ugrofínskymi a germánskymi susedmi.

Autor je bezpečnostný analytik.