Nie je tajomstvom, že v polícii fungujú klany. Ich cieľom je udržať si moc, vplyv a funkciu

polícia, PZ Ilustračná snímka. Zdroj: PZ SR

Dňa 13. septembra 2021 to boli dva roky, čo vtedajší riaditeľ NAKA PPZ osobne a s veľkou noblesou oznámil viacerým členom NAKA po celom Slovensku, za prítomnosti člena odborového zväzu a regionálneho priameho nadriadeného, že sú preložení na nižšie súčasti Policajného zboru. Podľa pozvánky od riaditeľa sa malo jednať o pohovor, ale opak bol pravdou.

Organizačným opatrením vtedajšej ministerky vnútra bola zahájená reorganizácia. Jej cieľom malo byť prinavrátenie dôvery občanov v políciu a zefektívnenie činnosti polície. Vtedajší prezident PZ a vedenie NAKA to obhajovalo rôznymi spôsobmi. Od nespokojnosti verejnosti kvôli vražde Jána a Martiny, až po analýzy vtedajšieho vedenia. Dnes vidíme, každý si urobí vlastný názor, ako tento nápad vtedajšieho vedenia dopadol. Nekonaním odborov a nefunkčným systémom odborového združenia polície došlo k stavu, kedy pri tabuľkovom mieste jednotlivca došlo ku zmene tzv. kódu činnosti, ku formálnemu premenovaniu. Tým, že boli v rovnakom čase prijatí noví ľudia do jednotlivých zložiek, dnes po bývalom vedení zo strany SMER ministerstvo čelí desiatkam žalôb vo forme kasačnej sťažnosti proti personálnemu rozhodnutiu bývalého vedenia NAKA.

Píšem to kvôli tomu, aby každému, kto vníma udalosti dnešnej doby vrátane rôznych obvinení, zmien a bojov v bezpečnostných zložkách aj v prokuratúre, vedel o tom, ako celý tento proces začínal. V poradí tretí policajný prezident je obvinený z úmyselných trestných činov, vo vedení NAKA sa za tie dva roky udiali personálne zmeny, ale čo je podstatné, že nastupuje nový – dočasný policajný prezident PZ. Je známe, že sa má uskutočniť reorganizácia celého Policajného zboru, a to v čase, keď prebieha silný mocenský zápas vo vnútri PZ. Pred novým dočasným prezidentom je ťažká úloha, nakoľko do tohto procesu musí ísť s viceprezidentmi, ktorých zdedil od predchádzajúceho vedenia. Dôvera, ktorú bude pri presadzovaní reforiem potrebovať, sa bude hľadať o to ťažšie, lebo Úrad inšpekčnej služby nespadá do organizačnej štruktúry Prezídia PZ. Tak isto tam sú ľudia, ktorí môžu mať prepojenia a väzby na bývalé vedenie tohto úradu. Navyše nový prezident PZ nastupuje v čase dva roky pred parlamentnými voľbami, čo je z hľadiska hlbokých štrukturálnych zmien v PZ veľmi zložitý proces. Je známe, že vo vysokých funkciách sú ľudia, ktorí s nevôľou očakávajú akékoľvek personálne zmeny a skôr by privítali zachovanie terajšieho stavu. Navyše je možné predpokladať, že s odchádzajúcim prezidentom PZ mohli mať niektorí jednotlivci z vedúcich pozícii už neformálne dohody o tom, ako to bude. Či tomu tak bude aj v tejto situácii, ktorú nikto nečakal, hlavne v osobe pána nastupujúceho prezidenta PZ, uvidíme.

Dočasný prezident PZ Štefan Hamran. Zdroj: PZ SR

Nie je tajomstvom, že v polícii fungujú klany. Záujmové skupiny, jednotlivci a práve to môžeme sledovať v dnešnej dobe. Spôsob boja je v tomto prípade sofistikovaný a jediným cieľom každého z nich je udržať si moc, vplyv a funkciu. Zhotovovanie nahrávok, ktoré môžu kompromitovať protivníka hlavne v čase, keď to najmenej čaká, je viditeľné aj v dnešnej dobe, úniky informácií a účelové skresľovanie reality. Základom policajnej práce je tímovosť a lojalita ku skupine. V prípade nástupu nového prezidenta PZ ho čaká veľmi dôležitá úloha – vybrať si ľudí, ktorým bude veriť a ktorí mu budú pomáhať. Z hľadiska šéfa elitného zásahového útvaru s týmito vlastnosťami s veľkou pravdepodobnosťou pracoval. Avšak množstvo „nášľapných mín“, ktoré sú dnes v systéme PZ viditeľné, sa nebude môcť vysporiadať sám. Prevažná väčšina jeho podriadených je v elitných útvaroch od vzniku ÚBOK PPZ. Títo ľudia poznajú pomery a vedia vyčkávať na chyby. Budú ho porovnávať s jeho predchodcom a hlavne si musí uvedomiť, že aj jeho pôsobenie je časovo ohraničené a raz sa bude musieť z postu Policajného prezidenta niekam vrátiť. Ako to zvládne a či sa mu dôveru v políciu podarí prinavrátiť, budeme sami vidieť. Pri jeho predchodcoch bolo vidno, kam smeruje prezident PZ a celý PZ , ktorý ochranu osobných mocenských záujmov uprednostňuje pred
nespochybniteľnými faktami.

Autor je bývalý policajný vyšetrovateľ.