Známy filmový režisér poslal Zelenskému otvorený list. Priznáva v ňom, že sa hanbí za svoju krajinu

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

V boji proti brutálnym útokom Ruska sa rozhodol podporiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj známy český režisér a scenárista profesor Jiří Svoboda. Vo svojom otvorenom liste priznáva, že obdivuje statočnosť Ukrajincov a zároveň sa hanbí za svoju krajinu, ale aj Európu. Ako vraví, strach nakoniec vždy pokoril tých, ktorí sa boja i za cenu strát odporovať zlu. Redakcia prebrala jeho list ukrajinskému prezidentovi V. Zelenskému v pôvodnom znení a s jeho súhlasom.

Váženému prezidentovi štátu Ukrajina Volodymyrovi Zelenskému

Vážený pán prezident,

správa o brutálnom vojnovom útoku Ruska na Ukrajinu ma šokovala a ohromila. Hneď som napísala reakciu na mojom blogu na internete a poskytol ju našim médiám. Okrem iného som napísal: „Rusko zničilo svoju dušu. Zničilo obraz Ruska v diele skvelých spisovateľov, ktorých som miloval. Neprijímam pritom zjednodušenú tézu, že za všetko môže len Putin. Jeho rozhodnutie napadnúť suverénny štát a zabíjať, mrzačiť a ničiť životy ľudí, ktorí majú právo na šťastie, ktorí milujú svojich blízkych a svoje domovy, sa určite opiera o súhlas mnohých ľudí, ktorí ho obklopujú a sú rovnako vinní za zločiny proti mieru ako on sám. Žiadne dôvody nemôžu zločin začatia vojny ospravedlniť. Sú to len prázdne slová.

Myslel som si, že vojenský vpád do Maďarska v roku 1956 a 21. august 1968 boli len excesy demencie vtedajšieho sovietskeho / veľkoruského, ideológiou posadnutého režimu. Že sa krachom SSSR obnovuje duše Tolstoja, Čechova, Čajkovského, Bábela… Táto domnienka bola nesprávna…

Od vojnového napadnutia Vašej zeme ruskými hordami deň po dni s pohnutím sledujem statočný vlastenecký odpor Vašich spoluobčanov, vojakov a civilistov. vaše verejné vystúpenia sledujem od toho prvého dňa a zverejňujem ich na svojom Facebooku. Obdivujem vašu osobnú statočnosť a statočnosť Vašej panej (manželky, poz. red.) a v hlbokej úcte sa pred Vami skláňam. Viem, že moji spoluobčania poskytujú Vašim občanom značnú finančnú, morálnu a materiálnu podporu. Aj napriek tomu vám chcem povedať, že sa hanbím.

HANBÍM SA ZA SVOJU ZEM A JEJ ZÁSTUPCOV, HANBÍM SE ZA NAŠICH POSLANCOV V EURÓPSKOM PARLAMENTE, HANBIM SA ZA EURÓPU.

STRACH nakoniec vždy pokoril tých, ktorí sa boja, a to i za cenu strát odporovať zlému. Naše lietadlá, keď už sa ruských barbarov tak bojí celá Európa, mali povinnosť chrániť vzdušný priestor Vašej krajiny pred hordami, ktoré nepoznajú zľutovanie ani akýkoľvek pocit viny, keď zo vzduchu devastujú Vaše mestá a vraždia civilné obyvateľstvo – starých ľudí, deti bez rozdielu.

Pre Európu sú to DNI HANBY. Podobné ako dni Mníchovského diktátu 1938, keď zo strachu pred Hitlerom zrádzali európske mocnosti Česekoslovensko a ich predstavitelia odišli rokovať s vrahmi. Vojne sa Európa aj tak nevyhla. Strach ponížených a pokorených vždy dodáva zločincom sebavedomie.

Hanbím sa pred Vami, vážený pán prezident, a pred statočnosťou Vášho národa. Som si vedomý, že brutálne vojnové operácie Ruska proti Ukrajine môžu viesť k pokorujúcemu prímeriu rovnako, ako prepadnutie mojej vlasti v auguste 1968, hoci sme sa, na rozdiel od Vás, nebránili.

Kladiem si otázky, ako sa ďalej zachová európske spoločenstvo: Nájde medzinárodné spoločenstvo (OSN, so smernicami svojho aparátu, aké slová sa môžu používať, za takú organizáciu už nepovažujem) odvahu zriadiť špeciálny súd pre vojnové zločiny Ruska proti suverénnemu štátu Ukrajine a jeho civilnému obyvateľstvu?

Zaistí medzinárodné spoločenstvo žaloby proti najvyšším predstaviteľom Ruska za zločiny proti mieru vrátane vojnových zločinov proti civilnému obyvateľstvu a porušovaniu medzinárodných zmlúv a dohôd?

Vylúči medzinárodné spoločenstvo z možnosti akéhokoľvek medzinárodného kontaktu (vrátane diplomatického) vojnových zločincov, ktorí rozpútali vojnu proti Ukrajine a mali zo svojich funkcií právomoc nariadiť alebo sa aspoň usilovať o jej zastavenie a stiahnutie armády?

Budú krajiny medzinárodného spoločenstva konfiškovať ruský majetok , ktorý sa nachádza v ich úradnej a súdnej moci a použijú ho na náhradu škôd spôsobených ruským vojnovým ťažením proti Ukrajine?

Stanovia krajiny medzinárodného spoločenstva na základe reálne vyčíslených škôd spôsobených brutálnym vojnovým útokom proti suverénnemu štátu Ukrajine povinnosť Rusku splácať vojnové reparácie, ako boli stanovené Nemecku po druhej svetovej vojne?

Vážený pán prezident, sú moje otázky nemiestne v súčasnom svete, v ktorom sa dajú zobchodovať aj mravné povinnosti? Alebo sa ešte hlásime ku koreňom európskej civilizácie a európskeho práva?

Prajem Vám, vážený pán prezident, pevné zdravie. Stali ste sa príkladom politika suverénnej krajiny a predovšetkým človeka, ktorý statočne reprezentuje civilizované vedenie sveta.

V hlbokej úcte

Váš

Prof. MgA. Jiří Svoboda, filmový režisér