Polepšíte si? Rezort financií navrhuje takúto výšku stavebnej prémie v budúcom roku

Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení má byť 70 eur. FOTO TASR/DPA

Na to, aby sporiteľ mal nárok na získanie štátnej prémie na stavebnom sporení, nesmie jeho aktuálny príjem prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. 

Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení sa v budúcom roku zrejme nezmení. Rezort financií navrhuje, aby bola na úrovni 2,5 % z ročného vkladu, najviac však v sume 70 eur. Vyplýva to z opatrenia ministerstva predloženého do medzirezortného pripomienkového konania. Materiál je zverejnený na portáli slov-lex.sk a pripomienkovanie opatrenia potrvá do 20. augusta.

„Samotný návrh opatrenia nemá vplyv na verejné financie, pretože jeho účelom je len oznámenie percentuálnej výšky štátnej prémie na nasledujúci kalendárny rok,“ podotkol rezort v materiáli. Vplyv na rozpočet verejnej správy má až zákon o stavebnom sporení, tento vplyv je však pre rok 2023, keď sa bude vyplácať štátna prémia za rok 2022, zabezpečený v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby SR v plánovanom objeme šesť miliónov eur.

Výška štátnej prémie sa určuje na základe vzorca. FOTO TASR/DPA ARCHIV

Výška štátnej prémie sa určuje na základe vzorca. „Po dosadení referenčnej sadzby do vzorca je percentuálna výška štátnej prémie vypočítaná na -4,1703 %. Po zaokrúhlení na 0,5 % sa upravila na výsledné -4 %. Keďže percentuálna výška štátnej prémie z ročného vkladu vypočítaná podľa vzorca je nižšia ako minimálna výška štátnej prémie ustanovená zákonom, štátna prémia na rok 2022 sa určuje v jej minimálnej výške, a to vo výške 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur,“ napísal rezort financií v materiáli.