Očkovanie v lekárňach na Slovensku? Možno už čoskoro! Sú totiž najbližším kontaktom pacienta so zdravotným systémom

Zdroj FOTO: pixabay.com

Ak sa chce dať v súčasnosti človek na Slovensku zaočkovať, nemá inú možnosť, len absolvovať rozsiahly kolotoč od návštevy svojho lekára, cez výber vakcíny v lekárni a následnej aplikácii očkovacej látky v ambulancii, čo mu zaberie prinajmenšom niekoľko hodín, v horšom prípade je to však proces aj na tri dni. Onedlho sa to možno zmení.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) s podporou viacerých kľúčových expertov a odborných skupín, ktoré sa angažujú v prevencii infekčných ochorení, iniciovala vznik odbornej diskusnej platformy Fórum pre dostupnejšie očkovanie. Jej cieľom je otvoriť diskusiu o možnostiach rozšírenia očkovacej stratégie na Slovensku na lekárne, ktoré majú perspektívu byť súčasťou dobre fungujúcej stratégie očkovania. „Očkovanie proti chrípke, ale aj ďalším infekčným ochoreniam vo verejných lekárňach je samozrejmosťou už minimálne v 14 krajinách Európy, pričom skúsenosti umožňujú vysloviť predpoklad, že táto možnosť ponúknutá verejnosti dokáže v krátkom čase zvýšiť zaočkovanosť populácie,“ konštatuje PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK.

Slovenská republika dlhodobo nedosahuje ani minimálnu zaočkovanosť populácie proti chrípke a nedarí sa nám dosahovať dobré výsledky ani v ďalších očkovaniach dospelej populácie (pneumokoky, herpes zoster alebo čierny kašeľ). Dlhodobý pasívny prístup k problematike očkovania sa prejavuje aj v nezáujme časti verejnosti očkovať sa proti ochoreniu Covid-19.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

SLeK preto otvára diskusiu na platforme expertov Fórum pre dostupnejšie očkovanie a ponúka riešenie pre rozšírenie možností stratégie očkovania zdravých dospelých v lekárňach, ktoré sú častokrát najbližším a najdostupnejším kontaktom pacienta so zdravotným systémom.

Bráni očkovaniu na Slovensku dostupnosť?

V súčasnosti očkovanie dospelej populácie na Slovensku vyžaduje niekoľko aktívnych krokov dospelého človeka: navštíviť svojho lekára, prípadne mu zavolať a požiadať ho o vystavenie e-receptu na vakcínu. Následne si musí ísť pacient vyzdvihnúť vakcínu do lekárne a vrátiť sa (ideálne hneď) do ambulancie lekára, alebo si ju musí zaniesť čo najskôr domov, uchovať v chladničke a niektorý ďalší deň ísť späť priamo za svojím lekárom a dať si vakcínu aplikovať. 

Častokrát je to spojené s čakaním v čakárni, nie raz medzi chorými pacientmi. Spomínaný postup môže byť pre mnohých zdravých jedincov komplikovaný, časovo náročný a demotivačný.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

„Očkovanie v lekárňach by vykonával farmaceut s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti. Dospelým osobám budú môcť farmaceuti aplikovať vakcínu intramuskulárne alebo subkutánne. V prvej fáze by išlo o očkovanie proti chrípke, prípadne pri zhoršenej epidemiologickej situácii proti COVID-19. Očkovanie proti chrípke prostredníctvom farmaceutov môže pomôcť zvýšiť zaočkovanosť populácie, čo pomôže znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť,“ reagoval tlačový odbor ministerstva zdravotníctva. 

SLeK realizovala aj prieskum ochoty očkovania v lekárňach

Až 35,1 % respondentov sa nedáva proti chrípke očkovať, ale do budúcnosti to nevylučuje, v porovnaní so 6,1 %, ktorí deklarujú, že sa proti chrípke očkujú. Zaujímavý je aj fakt, že zo skupiny ľudí, ktorí sa očkujú, prípadne to v budúcnosti nevylučujú, by 75 % ľudí využilo možnosť očkovať sa u svojho všeobecného lekára, 11,9 % by využilo na očkovanie lekáreň, pričom zo skupiny ľudí žijúcich vo veľkom meste by privítalo očkovanie u všeobecného lekára len 53 %, ale v lekárni až 27,5 % dopytovaných. 

Až 12 % opýtaných zo stredného Slovenska uvádza, že nechodí k lekárovi, lebo ísť k lekárovi je pre nich komplikácia. Z respondentov, ktorí sa proti chrípke neočkujú a ani neplánujú, by k očkovaniu motivovala možnosť zaočkovať sa v lekárni až u 10,6 % respondentov z veľkých miest.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Záujem slovenských farmaceutov je sľubný

Takmer 6 z 10 farmaceutov by uvítalo možnosť očkovania dospelej populácie proti chrípke v lekárňach a viac ako 3/4 opýtaných farmaceutov by využilo možnosť vzdelávania v oblasti vakcinácie. Také sú výsledky prieskumu, ktorý realizovala SLeK v apríli tohto roka.

Zavedenie očkovania v lekárňach na Slovensku by, samozrejme, potrebovalo upraviť súčasný právny systém, a to najmä zadefinovaním vakcinácie ako súčasti lekárenskej starostlivosti, určením materiálneho, priestorového či personálneho vybavenia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti pre účely vakcinácie. „Ak sa pozrieme na podiel zaočkovanosti populácie na Slovensku proti sezónnej chrípke (4,2 % v rokoch 2019/2020), je na mieste otázka, či je tu ochota prekonávať legislatívne a regulačné bariéry a ako veľmi regulátorom záleží na podpore verejného zdravia prostredníctvom očkovania,“ konštatuje PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezidentka SLeK. „Lekárnici sú odborníkmi na lieky, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v prvej línii a sú integrálnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Lekárne sú navyše najvhodnejším miestom pre správne skladovanie a uchovávanie očkovacích látok,“ dodáva Snopková.