Ako by vyzerala mobilizácia na Slovensku? Prvoradý by bol výcvik, najväčším problémom plnenie príkazov

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Ak by sa vojnový konflikt dotkol aj Slovenskej republiky, mobilizácia by bola vyhlásená prezidentkou na návrh vlády. “Mobilizačná výzva by bola v zmysle zákona o ozbrojených silách vyhlásená prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov,” približuje ministerstvo obrany.

Oznam by bol povolaním pre všetkých mužov starších ako 19 rokov s trvalým bydliskom na Slovensku. Tým by domov prišiel povolávací rozkaz z Okresného súdu s inštrukciami, kam a v akom termíne sa majú dostaviť. “Odvedení registrovaní občania, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby a vojaci v zálohe, ktorí doteraz nevykonali vojenskú službu, a odopreli výkon mimoriadnej služby, by po rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky o povolaní na výkon alternatívnej služby boli Okresným úradom v sídle kraja povolaní na jej výkon,” informuje ministerstvo s tým, že čiastočná mobilizácia sa nemusí týkať celého územia a všetkých spomínaných občanov.

Zdroj FOTO: Ministerstvo obrany SR

V prípade povolania občanov by bol prvoradý výcvik, a to najmä pre tých, ktorí neabsolvovali vojenskú službu. Najväčším problémom by bola manipulácia so zbraňou a plnenie rozkazov. V súčasnosti sa to týka zhruba milióna občanov. Dobrovoľne sa môžu brannej povinnosti zúčastniť aj ženy. Občania, ktorí zabezpečujú činnosť štátu, môžu byť z mobilizačnej povinnosti dočasne vyradení. Za nesplnenie hrozí pokuta od 331 do 1 659 eur, i väzenie na 5 rokov.

V súčasnosti ale mobilizácia na Slovensku, podľa slov ministra obrany Jaroslava Naďa, nie je nutná, a nie je ani “v hre”. S aktuálnou situáciou sa ale často skloňuje znovuzavedenie povinnej vojenskej služby, ktorá skončila v roku 2005. „Z našich prieskumov vyplýva, že je o jej znovuzavedenie nízky záujem. Na druhej strane, jej obnovenie by si vyžadovalo miliardové investície do infraštruktúry a potrebného vybavenia, pretože by sme nemali dostatok ubytovacích, výcvikových a ďalších kapacít,“ dodáva ministerstvo obrany. Po dvojročnej prestávke ale rezort plánuje realizovať dobrovoľnú vojenskú službu.

Videoreportáž si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/koco.lukas/videos/1037415783856325