60-tisíc eur na ambulanciu v rizikovej obci. Ministerstvo finančne motivuje lekárov, pre ich nedostatok chce rušiť detské pohotovosti

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: red

Slovensku chýba 223 primárnych pediatrov. Mapa ministerstva zdravotníctva ukazuje, ktoré okresy sú na tom najhoršie. Zabezpečený okres nie je ani jeden. Sieť primárnych pediatrov aktuálne zabezpečuje 1 216 lekárov.

51 % je v dôchodkovom veku. Ideálny stav je asi 1 100 detí na jedného pediatra. Keby všetci pediatri, ktorí majú právo ísť na dôchodok, odišli, tak viac ako polovica slovenských detí dnes nemá svojho pediatra,” hovorí Elena Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na primárnu pediatriu.

“Ministerstvo zdravotníctva tento problém nedostatku lekárov intenzívne rieši. Je tam niekoľko komplexných zmien, ktoré plánujeme,” informuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková.

Súčet chýbajúcich lekárov s tými, ktorí už majú právo na dôchodok, je zhruba 550. Oficiálne ale zatiaľ chýba 223 pediatrov. Zdroj FOTO: red

Jednou zo zmien, respektíve motivácií je nenávratný finančný príspevok z plánu obnovy.

Rezort zdravotníctva tak chce podporiť vznik až 170 nových ambulancií. Lekárovi – žiadateľovi, ktorý pôjde pracovať do kritických obcí, poskytne 60-tisíc eur, na úrovni okresu to bude 50-tisíc. Okrem názvu obce, má uchádzač k dispozícii aj informácie o výhodách, ktoré daná obec ponúka. Napríklad, o možnosť nového lekára využiť priestory obce na zriadenie ambulancie, získať zvýhodnené nájomné alebo bývanie ponúkané obcou. Príspevky budú vyplácané v štyroch častiach v priebehu jedného roka. O príspevky budú môcť žiadať aj lekári, ktorí ešte nemajú povolenie na prevádzkovanie.

“Jedným z cieľov príspevku je navigovať uchádzačov o príspevok do oblastí, kde je najväčšia potreba a teda ovplyvniť ich rozhodovanie v čase pred vydaním povolenia, ktoré sa spája už s konkrétnym miestom prevádzkovania ambulancie. Zároveň sa môžu o príspevky okrem nových lekárov uchádzať aj existujúci poskytovatelia, ktorí plánujú zriadiť a prevádzkovať všeobecnú ambulanciu, pokiaľ za všeobecného lekára alebo pediatra, ktorého plánujú zamestnať, preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára – žiadateľa,” dodáva Lániková.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: red

Tiež má príspevok odstrániť niektoré bariéry, ktoré odrádzajú mladých lekárov stať sa všeobecnými lekármi.

Okrem nízkeho kompetenčného statusu všeobecného lekára predstavuje ďalšiu z prekážok aj finančné preklenutie obdobia tvorby kapitačného kmeňa, to znamená obdobia do uzavretia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dostatočným počtom poistencov, aby príjmy od zdravotných poisťovní pokryli každomesačné náklady začínajúceho lekára.

Zoznam bude ministerstvo vydávať každoročne najneskôr do 31. júla, kde po vyhodnotení stavu siete a klasifikácii okresov na daný rok znova určí najkritickejšie okresy a počet príspevkov na nové obdobie.  

Zároveň chce minister zdravotníctva redukovať počet detských pohotovostí, a to najmä v mestách, kde sú aj detské oddelenia.

Detské pohotovosti zabezpečujú lekári, ktorých priemerný vek je 61 rokov a navyše cez deň ordinujú vo vlastných ambulanciách.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: red

Už teraz sú pohotovosti v nemocniciach na hranici únosnosti pre slúžiacich lekárov. Je absolútne nereálne, aby sme túto pohotovostnú službu prevzali za obvodných lekárov,” reaguje Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia.

Lekári varujú, že po zrušení detských pohotovostí sa pacienti len presmerujú na už teraz zaťažené urgentné príjmy, na ktorých rovnako chýbajú lekári. Čakacie doby by sa tak navýšili enormne, keďže už dnes, najmä vo väčších mestách, sa čaká aj niekoľko hodín.

Visolajský ako pediater tiež upozornil, že obvodní lekári, ktorí teraz ordinujú na ambulantných pohotovostiach, po zrušení do nemocníc ani na urgentné príjmy nepôjdu. Navyše, detské urgentné príjmy sú na Slovensku iba štyri.