Anna bola jednou z prvých našich ochotníckych herečiek, kamarátila sa so štúrovcami. Ku emancipácii ju viedol otec

Anička Jurkovičová Hurbanová. Zdroj FOTO: FB AJ

Bola prvou slovenskou ochotníckou herečkou, ktorá vystúpila proti spoločenským predsudkom a zakoreneným predstavám a ukázala, že ženy patria aj na divadelné dosky. Anna Jurkovičová-Hurbanová, do ktorej sa zaľúbili hneď dvaja štúrovci, výrazne prispela k rozvoju ženského divadelníctva na Slovensku a k emancipácii žien. O jej živote bola v roku 1983 nakrútená trojdielna filmová séria Anička Jurkovičová.

Anka sa narodila 6. apríla 1824 do rodiny učiteľa Samuela Jurkoviča. Keď mala len osem rokov, zomrela jej milovaná mama. Otec zostal na výchovu detí sám a jeho vplyv viedol dcéry k emancipácii, k láske k národu a aj k umeniu. Veril, že obyčajní ľudia, ktorí nevedia čítať ani písať, sa môžu vzdelávať napríklad divadlom. Preto aktívne podporoval ochotnícke spolky a šíril tak osvetu a vzdelanosť aj medzi tými najbiednejšími.

Anka Jurkovičová od roku 1841 hrávala v Slovenskom národnom divadle nitrianskom v Sobotišti. Priatelila sa so štúrovcami, intenzívnejšie sa stretávala s Jánom Francisim, ktorý o Aničku prejavoval skutočný záujem. No pre odpor štúrovcov k sobášu (keďže ich filozofiou bolo uprednostňovanie národa) musela ísť jeho náklonnosť bokom.

Láska k Aničke bola zrejme silnejšia, než tlak skupiny u iného štúrovca – Jozefa Miloslava Hurbana. Ten si ju napriek nepochopeniu kamarátov (hoci ho od sobáša bol odhovárať aj samotný Štúr) napokon v roku 1845 predsa len vzal za ženu. Pár sa po svadbe usadil na fare v Hlbokom, kde sa manželia okrem rodinným záležitostiam venovali aj národnej otázke.

Anička Jurkovičová a J. M. Hurban s rodinou. Zdroj FOTO FB AJ

Po vyhlásení Žiadostí slovenského národa bol na Štúra, Hodžu a Hurbana vyhlásený zatykač, preto ušla so svojím prvým synom k otcovi. Neskôr do fary v Hlbokom, kde spolu s Jozefom žili, vrátila, no len nakrátko. Po čase sa v prezlečení vydala na cestu do českej Rusavy, kde chvíľu pobudla u svojej sestry. Odtiaľ putovala do Prahy, kde obnovila svoj kultúrny život.

Anna Jurkovičová. Zdroj FOTO: wikipedia.org

Na jar roku 1849 sa spolu s manželom dostala do Viedne. Po skončení revolúcie sa rodina vrátila na faru v Hlbokom. Spolu s Hurbanom mali 9 detí, z nich niektoré sa nedožili dospelosti. Zomrela v roku 1905. Na jej počesť sa uskutočňuje Festival Aničky Jurkovičovej, celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby mapujúcej postavenie a poslanie ženy v živote spoločnosti.

Ďalšie významné udalosti, ktoré sa viažu k dnešnému dátumu:

  • 1814: Napoleon Bonaparte abdikoval a následne bol vyhnaný do exilu na ostrove Elba
  • 1875: Matica slovenská bola zatvorená
  • 1896: v Aténach boli otvorené prvé novodobé olympijské hry, ktoré sa konali 1500 rokov po tom, ako ich rímsky cisár Theodosius I. zakázal
  • 1917: Spojené štáty vstúpili do prvej svetovej vojny
  • 1973: štart kozmickej sondy Pioneer 11
  • 2009: taliansku provinciu Abruzzy postihlo zemetrasenie o sile 6,3 magnitúdy