Virológovia predpokladajú, že nebezpečný komár je stále na Slovensku. Jeho množeniu viete zabrániť aj vy

Komár ázijský bol prvýkrát popísaný Theobaldom v roku 1901. FOTO Wikipedia.org

Vedkyňa Viktória Čabanová z Virologického ústavu z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied predpokladá, že komár Aedes japonicus japonicus bude na Slovensku opäť potvrdený.

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) realizuje monitoring inváznych druhov komárov na Slovensku prostredníctvom špeciálnej techniky zameranej na ovipozíciu, teda kladenie vajíčok do nádob, ktoré im pripomínajú dutiny stromov. Monitoring sa začal v júli a potrvá do októbra. Viktória Čabanová predpokladá, že aj tento rok sa na Slovensku potvrdí invázny druh komára Aedes japonicus japonicus.

komár, liahnutie, larvy
Na snímke vzorka s larvami komárov. FOTO TASR – Jaroslav Novák

„Pred zverejnením výsledkov však chceme mať 100-percentnú istotu a všetky zhromaždené vzorky potvrdzujeme aj molekulárne, tak ako minulý rok,“ uviedla Čabanová. Poukázala na to, že preferované prostredie pre rôzne druhy komárov je druhovo špecifické. „Vo všeobecnosti však komáre potrebujú liahnisko – stojatú alebo pomaly tečúcu vodu a nemajú rady sucho. Počas dňa ich nájdete v tienistých oblastiach okolo vegetácie,“ priblížila.

Invázne komáre z rodu Aedes vyhľadávajú v natívnom prostredí na kladenie vajíčok najmä dutiny stromov. „Ich vajíčka sú napríklad importované v pneumatikách, v ktorých stojí voda. Na nových územiach vedia klásť vajíčka do akýchkoľvek nádob s vodou – kontajnerov, a preto sa často prezývajú aj kontajnerové druhy. Dôležité je taktiež monitorovať miesta možného ‚dovozu-introdukcie‘ ako diaľnice a letiská,“ povedala vedkyňa. Pri ázijskom inváznom komárovi Aedes japonicus japonicus je dôležité podľa nej kontrolovať aj miesta, ktoré by sa mu mohli páčiť a hrozí jeho stabilné osídlenie.

komár
Ázijské komáre sú prenášačmi množstva patogénov. FOTO TASR/Stephanie Blandin and Christine Panagiotidis, EMBL

„Tieto druhy komárov sú veľmi dobré vektory patogénov. Okrem toho ide o mimoriadne rýchlo sa šíriace komáre, ktoré v priebehu pár rokov prenikli do mnohých častí sveta a na nových územiach začínajú byť aj veľmi početné,“ informovala Čabanová. Tento fakt spolu s trendom nárastu a rozširovania nepôvodných vírusov do nových území tvorí veľké riziko pre zdravie ľudí a zvierat. „Avšak bez znalostí o výskyte nepôvodných druhov a ich rozšírení nie je možné začať s ich kontrolou a ochranou ľudského zdravia,“ uviedla.

Ako ďalej tvrdí, informácie z ich výskumu poskytujú verejnosti práve preto, lebo úspešná eliminácia inváznych komárov je najmä v ich rukách. „To, čo zaberá, je práve pravidelné vylievanie nádob s vodou alebo ich prekrývanie. Tieto komáre sa môžu liahnuť v sudoch s vodou, kvetináčoch, vedrách, dokonca aj v odkvapoch a kanalizačných šachtách. Netreba zabúdať ani na odpadky. Do jedného vrchnáčika od plastovej fľaše vie samička naklásť niekoľko stoviek vajíčok,“ uzavrela vedkyňa.

Monitoring inváznych druhov komárov v roku 2020 odhalil nový druh aj na Slovensku. Ide o pôvodne ázijského komára Aedes japonicus japonicus. Výskyt tohto druhu neovplyvňuje iba biodiverzitu, no môže mať aj medicínsky dosah, pretože invázne komáre sú prenášače veľkého spektra patogénov.