Hľadáte pevnú pôdu pod nohami? 8 krokov mentorky Miriam vám pomôže nájsť potrebnú životnú rovnováhu

Miriam inšpiruje ľudí k zmene. Foto: Archív ML

Šťastný je ten, kto dokáže nájsť rovnováhu medzi svojimi túžbami a možnosťami. Kto objaví vnútornú silu a dokáže ju využiť k vytvoreniu pokoja a rovnováhy ľudského vedomia a tela, ten dosiahne najvyšší možný stav existencie. V tom vám ochotne poradí žena, ktorá sa rozhodla ísť cestou zmeny. Žena, ktorá sa venuje koučingu a mentoringu. Miriam Letašiová.   

Miriam, čomu sa venujete?

Inšpirujem ľudí k zmene, ako žiť spokojný život. Založila som na sociálnej sieti skupinu Inšpiratívna žena, kde sa mi postupne začali hlásiť aj muži. A tak som založila novú skupinu Inšpiratívna žena a inšpiratívny muž. Jej zámerom je podporiť tvorenie láskyplných vzťahov v našich životoch. Skvalitniť vzťahy s našimi rodičmi, súrodencami, deťmi, rodinou, medzi partnermi a priateľmi. Zlepšiť vzťahy v pracovnej oblasti s kolegami či nadriadenými, ale aj celkove s ostatnými ľuďmi.

Stále viac ľudí hľadá v dnešnom uponáhľanom svete rovnováhu, avšak mnohí ju nevedia nájsť, prečo je to tak, kde vidíte problém?

Žijeme v dobe chaosu a neistoty, kedy stále viac ľudí hľadá pevnú pôdu pod nohami. Nevieme, čo bude zajtra, pozajtra. Jediné, o čo sa môžeme oprieť, sme my sami a múdrosť našich predkov. Spôsob, akým sme boli vedení a vychovávaní rodičmi a starými rodičmi ovplyvňuje aj náš postoj, ako sa vieme vyrovnať s náročnými životnými situáciami. To všetko sú tzv. základné kamene, na ktorých vieme stavať. Ak máme dobré základy, málokto nás vyvedie z rovnováhy. Pokiaľ sme však v detstve prežívali mnohé sklamania a zranenia, nesieme si ich so sebou aj v dospelosti. Problémov s tým spojených je, samozrejme, viacero. Jeden z najväčších problémov súčasnosti je pocit konkurencie, rivality a komunikácie.

Miriam založila na sociálnej sieti skupinu- Inšpiratívna žena a inšpiratívny muž. Foto: Archív ML

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom rovnováha?

Predstavte si, že ste na jednej strane brehu a chcete sa dostať na druhú stranu. Nie je tam most, iba úzka lávka. Viete, že nemôžete so sebou zobrať všetko, lebo by ste to neuniesli a mohli by ste spadnúť do vody. Podobne je to aj s rovnováhou v našom živote. Ak si naložíte na svoje plecia viac, ako unesiete, nebudete vládať a môžete spadnúť. Ak si naložíte málo, môžete byť nespokojní, lebo si poviete, že ste si mohli zobrať viac. Väčšinou ľudia až postupom času prichádzajú na to, čo ich zbytočne ťahá ku dnu a naopak, čo ich drží nad hladinou. Pri takýchto situáciách je dôležité si uvedomiť, čo je pre nás v živote to najdôležitejšie.

Čo všetko vlastne obnáša nájsť rovnováhu?

Žijeme v dobe, kedy je na človeka vyvíjaný extrémny tlak na výkon. To spôsobuje, že mnoho ľudí nemá čas na seba, rodinu, priateľov a záľuby. Spôsob života, ktorý vedú, má za následok vyčerpanosť, stres, stagnáciu a nespokojnosť. Nerovnováhu medzi prácou a odpočinkom. Nájsť rovnováhu znamená pozrieť sa do svojho vnútra. Pretože rovnováha v živote človeka plynie z vnútornej rovnováhy. Zapojiť cit a rozum, počúvať svoju intuíciu, vedieť sa správne rozhodovať a zaujať správny postoj. Ľudia veľakrát nechápu situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Všetko má svoj význam a všetko sa deje pre niečo. Aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. Každá situácia je v súlade s tým, čo máme na svojej ceste pochopiť.

Nájsť rovnováhu je bezpochyby dlhá a náročná cesta, čím by sme mali začať?

V prvom rade si uvedomiť, že život nepozostáva len z krásnych chvíľ. Mnoho ľudí, ktorí začnú na sebe pracovať, chcú hneď šľahačku na torte aj s čerešničkou. Chýba im trpezlivosť. Aj keď sa dieťa učí chodiť, spadne a postaví sa. Každým jedným pádom a zdvihnutím sa sa učí rovnováhe. Nenechá sa odradiť, lebo sa chce naučiť chodiť. Postaví sa, ide ďalej a nevzdáva sa. Skúša to znovu a znovu, lebo je to preň prirodzené. Čím by sme teda mali začať? Začnime sa pozorovať a všímať si, čo je to, čo nás vychyľuje z rovnováhy.

V motivačnej literatúre často nachádzame slová, ako treba zmeniť zaužívané vzorce, myslenie a potom sa zmení všetko naokolo, ale ľudia nevedia ako, môže to vlastne bežný človek zvládnuť?

Zvládnuť sa dá všetko, ak sa človek rozhodne pre zmenu. Veľa ľudí sa však bojí zmeny. Za tým všetkým je strach z nepoznaného. Keďže život je o neustálych zmenách, tak vedieť na ne reagovať nie je vždy jednoduché. Sú ľudia, ktorí predvídajú a podľa toho konajú. Sú tí, ktorí sa učia na chybách iných. Ďalej sú ľudia, ktorí sa učia na vlastných chybách, čo najviac bolí. A napokon sú tí, ktorí sú nepoučiteľní. V praxi sa stretávam s tým, že oveľa jednoduchšie to ľudia zvládajú pod vedením niekoho, kto si touto cestou sám prešiel. Koniec koncov aj mentori, kouči či terapeuti majú svojich koučov a mentorov. Netreba sa hanbiť požiadať o pomoc.

Miriam sa venuje koučingu a mentoringu. Foto: Archív ML

Aké techniky či postupy využívate pri hľadaní rovnováhy?

To je u každého človeka individuálne. Ak to má mať zmysel, väčšinou nestačí, ak si dohodneme jednu hodinu koučingu, mentoringu alebo terapie. To by bola veľmi rýchla cesta. Ale tak to v živote nefunguje, pretože potom sa veľmi rýchlo vrátime do starých koľají. Používam viaceré postupy, ktoré zodpovedajú aktuálnej potrebe. Napr. kladenie špecifických otázok, aktívne načúvanie, prácu s energiou, telom a vlastnými pocitmi, tienistými stránkami, vedené meditácie, vizualizácie a pod. V prvom rade je to však o vzájomnej dôvere. Už počas prvej konzultácie sa snažím trafiť klinček po hlavičke a zistiť, kde je ukrytý skutočný problém. Aké sú zranenia a bloky dotyčnej osoby, ktoré väčšinou pramenia z detstva. Tento proces môžeme prirovnať k šúpaniu cibule, kedy postupne odkrývame hlbšie a hlbšie vrstvy. Ľudí, ktorých sprevádzam na ich ceste, odo mňa dostávajú priebežne aj domáce úlohy. Jedna z nich je písanie denníka. Prenos myšlienok a uvedomení atramentom na papier má neuveriteľný význam pri tom, ako z nás odchádzajú podvedome potlačené emócie. Vieme sa k nim kedykoľvek vrátiť a ísť ešte do väčšej hĺbky.

V živote človeka sa každý deň objavujú určité situácie, emócie, vzruchy, ba dokonca strach. Ako zachovať pokoj a nenechať sa vyviesť z miery. Ako ovládnuť svoje emócie?

Človek je emocionálna bytosť. Našou úlohou nie je emócie ovládať, ale naučiť sa s nimi žiť. Prijať ich a nepozerať sa na ne negatívne. Voľne ich prijať znamená, nepotláčať ich, ale porozumieť im. Naučiť sa zachovať pokoj a nenechať sa vyviesť z miery je naozaj dlhodobý proces. Ideálne je zistiť, čo je ten „spúšťač“, ktorý nás vyvádza z rovnováhy. Ak sa zapne ideme do konfliktu sami so sebou alebo s niekým iným. Prísť na to, čo ho zapína. Pretože ak na to prídeme, vieme ho aj vypnúť. Opäť platí, že každý človek má svoju achillovu pätu. To sú práve tie slabiny a miesta, ktoré máme v sebe posilniť.

S akými problémami sa na Vás ľudia najčastejšie obracajú?

Najviac sú to vzťahové problémy. Zotrvávajú v nefunkčných vzťahoch a majú strach opustiť partnera, aby nezostali sami. Boja sa odísť z práce, ktorá ich už nenapĺňa alebo majú konflikty na pracovisku. Nevedia, ako majú zvládnuť rozchod či rozvod. Nevedia si dlhodobo nájsť partnera a majú strach zo samoty. Nemajú dobrý vzťah s partnerom, rodičmi alebo deťmi a chcú poradiť, ako ho zlepšiť. Tých problémov je viacero. Všetky majú niečo spoločné. Sú o vzťahoch k sebe samým alebo k iným ľuďom a situácia, v ktorej sa nachádzajú, ich vyvádza z rovnováhy. Za tým všetkým sú väčšinou rôzne druhy strachov a zranení, zaužívané spôsoby myslenia, cítenia a správania. Nedostatočná sebahodnota, sebaláska, sebaúcta, sebarešpekt a podobne.

Miriam sa rozhodla ísť cestou zmeny. Foto: Archív ML

Je pri dosiahnutí rovnováhy potrebná sebakontrola a disciplína?

Disciplína je kľúčová pri dosahovaní rovnováhy, ale aj celkovo v našom živote. Každý človek si musí uvedomiť zodpovednosť sám voči sebe. Či zmena, pre ktorú sa rozhodol, je skutočná. To znamená každý deň urobiť malý krok, aby bol bližšie k tomu, prečo sa rozhodol. Práve v tých malých krokoch je skryté tajomstvo úspechu. Ak zvládne malé kroky, časom dokáže zvládnuť aj väčšie výzvy. K tomu je potrebná vytrvalosť, trpezlivosť a každodenná práca.

Ako teda krok za krokom, budovať svoju vnútornú rovnováhu?

Je to oveľa komplexnejší proces, ako sa na prvý pohľad zdá. Tieto kroky sú viac-menej všeobecné, Môžeme ich vnímať ako tzv. „prvú pomoc“, resp. 8 krokov, ktoré vám môžu pomôcť na vašej ceste:

1. Ak sa rozhodnete pre zmenu, nehovorte o tom, ale aj pre to niečo konkrétne spravte. Každý deň jeden malý krok, nech sa to stane vašou dennou rutinou. Nevzdávajte sa a nesústreďte sa len na samotný cieľ, ale cestu. Tou cestou je každá jedna aktivita, ktorá vás posilňuje.

2. Vyhýbajte sa stresu alebo ho eliminujte. Ak to na vás príde, učte sa vnímať svoje pocity a komunikujte sami so sebou. Je to jeden zo spôsobov, ako viete spoznávať sami seba.

3. Zistite, čo vo vašom živote chcete a čo nechcete. Vo veľkej miere ľudia nevedia, čo chcú. Vtedy je potrebné začať tým, že si poviete, čo jednoznačne nechcete. Aj tým si viete vo veľkej miere zjednodušiť svoj život. Otvorene hovorte o svojich potrebách pred druhými. To vám pomôže naučiť sa hovoriť „nie“ a stanoviť si zdravé hranice.

4. Upravte svoj biorytmus a pracujte so svojimi myšlienkami. To vie veľmi napomôcť k nastoleniu rovnováhy vo vašom živote. Takisto aj spánkový režim a zdravá strava.

5. Prestaňte o sebe pochybovať, lebo momentom, ktorým začnete na sebe pracovať, odchádza vaše staré ja a prichádza nové JA. Zbavujete sa tým starých návykov, presvedčení a limitácií.

6. Trávte čas s ľuďmi, s ktorými sa cítite dobre a venujte sa tomu, čo vás baví a robí šťastnými. Nezaoberajte sa zbytočne vecami, ktoré vás vyčerpávajú a berú vám energiu a čas. Nebojte sa zmien, ktoré k vám prichádzajú, lebo práve zmeny menia zaužívaný stereotyp.

7. Nastavte si priority vo svojom živote. Nesnažte sa urobiť všetko naraz. Výsledkom toho môže byť, že v konečnom dôsledku neurobíte nič poriadne. Navyše budete z toho unavení a vystresovaní.

8. Počúvajte svoju vnútornú intuíciu a múdrosť ducha.