„Viem, aké je to nemať nič,“ vraví policajt, ktorý robí zbierky pre deti a pomáha Rómom pochopiť zákony

Pavol Czeranko pomáha rómom v komunite. Foto: Archív PC Pavol Czeranko pomáha Rómom v komunite. FOTO Archív PC

Pavol Czeranko nemá žiadne predsudky. Ako vraví, vyrastal ešte v dobe, kedy kamarátstvo s Rómami bolo bežné. V súčasnosti pôsobí na Obvodnom oddelení policajného zboru v Moldave na Bodvou ako starší referent pre prácu v komunitách. Za svoju prácu a nezištnú pomoc marginalizovanej rómskej komunite získal viacero ocenení.

Ako mladý chlapec navštevoval Základnú školu v Moldave nad Bodvou spoločne s Rómami, následne chodil na učňovku v Medzeve, kde do lavíc jednej triedy zasadal tak isto s rómskymi spolužiakmi. „Aj preto je u mňa bežná vec, že mám plno kamarátov Rómov. Vyrastal som v dobe, keď kamarátstvo s Rómami bolo bez predsudkov a bez toho, aby niekto niekoho urážal len preto, že je inej viery, inej farby pleti alebo inej národnosti,“ vraví Pavol Czeranko.  

V roku 2013 ho prijali do Policajného zboru. Foto: Archív PC

Po základnej venskej službe začal pracovať v bezpečnostnej službe, kde odpracoval 18 rokov.  V roku 2013 ho prijali do Policajného zboru SR, kde po ukončení základného výcviku a školy bol zaradený na Obvodné oddelenie PZ Moldava nad Bodvou ako referent s územnou a objektovou zodpovednosťou. „Keď som nastúpil do zboru, bolo v našom služobnom obvode a hlavne v Moldave nad Bodvou a Drienovci citeľné napätie medzi políciou a rómskou komunitou,“ spomína Pavol Czeranko. 

Najskôr nechápal, prečo sa Rómovia, ktorých poznal už dlhšie, správajú k nemu zdržanlivo, Mal pocit, že sa z ich strany niečo zmenilo tým, že sa stal policajtom. „Pomaly sa ale začali viac a viac otvárať a začali sa mi zverovať so svojimi problémami,“ hovorí Pavol Czeranko. To si všimlo aj vedenie oddelenia, kde pôsobil. „Keď si nezískaš ich dôveru, tak sa s nimi nedá pracovať. A keď chcú pomoc, musia povedať všetko, čo sa stalo a ako sa stalo, aby sa im dalo pomôcť a aby neutajovali nič.“

„Keď som s nimi komunikoval, veľakrát som dostal otázku: To aj pre nás Rómov platí? Tak som to začal od začiatku vysvetľovať, že zákon je len jeden, a to platí pre každého,“ vraví P. Czeranko a dodáva, že v rómskej komunite nikdy nikomu nesľuboval to, čo sa nedá splniť, aby v nich neživil falošné nádeje. „A tu vznikla dôvera voči mojej osobe,“ dodáva.

Organizuje zbierky, ktoré pomáhajú nielen deťom, ale aj ich rodičom. FOTO Archív PC

Následne bol ustanovený ako starší referent pre prácu v komunitách. Vďaka jeho výbornej miestnej a osobnej znalosti a dobrým vzťahom s vedením škôl, starostami i rómskymi lídrami začali robiť spoločné aktivity ako besedy na školách, osvety v rómskych osadách, komunitných centrách, v detských táboroch, v táboroch pre deti zo sociálne slabších rodín.

Taktiež organizuje rôzne zbierky ošatenia, hračiek a iných vecí, ktoré následne rozdá podľa potreby deťom a ich rodičom zo sociálne slabších rodín a tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Ako vraví, najviac pomoci bolo rozdanej v Moldave nad Bodvou na ulici Budulovskej. Zbierky organizuje a zapája sa do nich spolu s manželkou Andrejkou, najčastejšie ich pripravujú na Mikuláša alebo Vianoce. „Nerobím to preto, že ja mám veľa, ale preto, lebo veľmi dobre viem, aké to je nemať nič,“ vraví Pavol Czeranko a dodáva, že aby mohol robiť túto prácu a navyše sa zapájať do aktivít na podporu sociálne slabších a rómskej komunity, musí mať podporu rodiny a tú aj má. „Pomoc sociálne slabším je u nás bežná vec, a to bez debaty. Keď vieme, tak určite pomôžeme a nikto nerieši ani farbu pleti, ani vierovyznanie,“ dodáva.

Bol nominovaný v kategórii osobnosť na cenu Roma Spirit. FOTO Archív PC

Jeho policajnú prácu a dobrovoľnícke aktivity si všimla aj bývalá ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá ho v roku 2018 ocenila vyznamenaním čestného policajta. Bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz ho za jeho výsledky s prácou s Rómami nominoval na ocenenie Roma Spirit v kategórii osobnosť, ktorú aj vyhral. V roku 2019 bol vyhlásený za najlepšieho Staršieho referenta pre prácu v komunitách ako na Okresnom riaditeľstve PZ v Košiciach – okolie, tak aj na Krajskom Riaditeľstve PZ v Košiciach. „Práca s rómskou komunitou sa mi páči. Je veľmi rozmanitá a človek sa veľa naučí aj o iných mentalitách. Nakoľko je určite rómska mentalita emocionálnejšia, ja si myslím, že len vtedy viete túto prácu robiť na sto percent, keď poznáte ich mentalitu. To však môžete spoznať len vtedy, keď ste medzi nimi,“ vraví Pavol Czeranko.